ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลื่นไหล

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลื่นไหล-, *ลื่นไหล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลื่นไหล(v) flow, Ant. ฝืด, Example: อารมณ์ของผู้อ่านลื่นไหลไปตามเรื่อง, Thai Definition: ไม่ติดขัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลื่นไหลก. คล่องไม่ติดขัด เช่น ความคิดลื่นไหล พูดลื่นไหล.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take this. Wave it at anything that slithers.เอานี่ไป, โบกมันใส่ทุกอย่างที่ลื่นไหล. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This whole place is slithering!สถานที่ทั้งหมดนี้มันลื่นไหล! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"I've been alive forever, and I wrote the very first song"ลื่นไหล ลื่นไหล... Full House (1987)
Grip it tight. You don't wanna be sliding off the end.จับไว้แน่น ๆ เธอคงไม่อยากลื่นไหลตกลงมานะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Yeah, a smooth, and I'd like to think a... very... compelling speech.ใช่ ความลื่นไหล ฉันอยากจะคิด... สุนทรพจน์ที่โน้มน้าวใจคน Maid in Manhattan (2002)
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล Hope Springs (2003)
I've cleared your accupoint, in the future, your energy will be able to flow smoothly.ข้าคลายจุดต่างๆให้เจ้า ต่อไป, เจ้าสามารถให้พลังของเจ้าได้อย่างลื่นไหล Episode #1.9 (2006)
These kills are precise, but there's also a fluidity, even some improvisation.การฆ่าพวกนี้แม่นยำมาก แต่ก็ยังมีความลื่นไหล หรือแม้แต่ฉับพลันทันที That Night, a Forest Grew (2007)
For everything smoothly ... Did the King with a bag full of products.เพื่อให้ทุกอย่างลื่นไหล ราชาจึงมากับของเต็มกระเป๋า Meet the Spartans (2008)
Time is fluid, Dean.เวลา มันลื่นไหล ดีน In the Beginning (2008)
It was like he slipped out the back door.คล้ายกับว่าเขาลื่นไหล ออกไปนอกประตู Frost/Nixon (2008)
Listen, it's gonna be fine.ลื่นไหลไร้สาระใหม่ ๆ ได้เรื่อย ดังนั้น คุณต้องพร้อมที่จะตอบโต้ Frost/Nixon (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flow(vi) ลื่นไหล, See also: ไหลคล่อง, ดำเนินไปอย่างราบรื่น, Syn. move, pass
pat(adj) คล่อง, See also: ลื่นไหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friction feedป้อนฝืดหมายถึง การป้อนกระดาษให้เข้าที่โดยวิธีทำให้เกิดความฝืด เพื่อกันไม่ให้กระดาษ ลื่นไหลเร็วจนเกินไป
glide(ไกลดฺ) v., n. (การ) ลื่นไหล, ร่อน, เลื้อย, เคลื่อนที่อย่างเร็วและแผ่วเบา, See also: glidingly adv., Syn. slither, slip
glider(ไกล'เดอะ) n. เครื่องร่อน, สิ่งที่ลื่นไหล
slide(สไลดฺ) { slid, slid/slidden, sliding, slides } vi., vt. (ทำให้) ลื่น, ไถล, เลื่อนไถล, ร่อน, ล่อง, ค่อย ๆ ผ่านไป, ถลำลึก n. การลื่นไถล, การล่อง, การค่อย ๆ ผ่านไป, ผิวหน้าลื่น, สิ่งที่ลื่นไหล, รางเลื่อน, สิ่งที่พังลงมา, ดินหรือหิมะที่ไหลลงมา, ทางลื่นไหล, ฝาประกอบก้านลิ้นสูบภาพยนตร์ภาพนิ่ง
sliding(สไล'ดิง) adj. เลื่อนไปมาได้, เปลี่ยนแปลง, ลื่นไหล { sly
slimy(สไล'มี) adj. คล้ายโคลน, คล้ายเลน, เต็มไปด้วยโคลนเลน, เต็มไปด้วยของเหลวเหนียว, ลื่นไหล, เลวทราม., See also: slimily adv., Syn. oozy
slip(สลิพ) vi., n. (การ) ลื่น, ไหล, เลื่อน, ถลา, ไถล, ลอด, หลุด, หลบ, ก้าวพลาด, พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, พัวพันได้ง่าย, ตกต่ำ, เสื่อม, เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น, ทำให้ลื่นไหล, ถอดเสื้อผ้า, หลบหนี, แวบออกไป, หลบฉาก, สลัดออก, ปล่อย, แก้ปม, มองข้าม, ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ, เคลื่อน, ลอกคราบ, คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด, ปลอกหมอน, เศษผ้า, กางเกงในผู้หญิง, กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย, เครื่องปล่อย, ใบบรู๊พแก้คำ
slippage(สลิพ'พิจ) n. การเลื่อนไหล, การลื่นไหล, ปริมาณการเลื่อนไหลหรือลื่นไหล, ปริมาณงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการเลื่อนไหล
slither(สลิธ'เธอะ) vi., vt., n. (ทำให้) (การ) ลื่นไหล, เลื่อนไหล, ไถล, เลื้อย, See also: slithery adj., Syn. slink, glide, slide
soapy(โซ'พี) adj. ทาด้วยสบู่, แช่สบู่, เกี่ยวกับสบู่, เหมือนสบู่, ประจบสอพลอ, ลื่น, ลื่นไหล., See also: soapily adv. soapiness n., Syn. sudsy

English-Thai: Nontri Dictionary
skid(vi) เลื่อนไถล, เซ, ลื่นไหล
slimy(adj) เป็นเลน, มีแต่โคลน, ลื่นไหล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top