ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้ลื่น

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้ลื่น-, *ทำให้ลื่น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oil's slippery. John Casey.น้ำมัน ทำให้ลื่น จอห์น เคซี่ย์ Chuck Versus the Zoom (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lubricate[VT] หยอดน้ำมันหล่อลื่น, See also: ทำให้ลื่น
slick[VT] ทำให้ลื่น, See also: ทำให้เป็นมัน, ทำให้เงา, Syn. smooth
slide[VT] ทำให้ลื่นถลา, See also: ทำให้ลื่น, ทำให้ไถล, Syn. shove, thrust
slip[VT] ทำให้ไถลไป, See also: ทำให้ลื่นไถล
slither[VT] ทำให้ลื่นไถล, See also: ทำให้เลื่อน, ทำให้ลื่น, ทำให้ลื่นไหล, Syn. slide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lubricate(ลู'บริเคท) vt. หล่อลื่น,ทำให้ลื่น. vi. เป็นตัวหล่อลื่น,ใส่สารหรือน้ำมันหล่อลื่น, See also: lubrication n. ดูlubricate lubricational adj. ดูlubricate lubricative adj. ดูlubricate lubricator n. ดูlubricate
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ

English-Thai: Nontri Dictionary
lubricate(vt) หยอดน้ำมันเครื่อง,ทำให้ลื่น,หล่อลื่น
slick(vt) ทำให้ลื่น,ทำให้เรียบ,ทำให้เป็นมัน,ทำให้สวย,ทำให้ฉลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top