ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reservoir

R EH1 Z AH0 V W AA2 R   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reservoir-, *reservoir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reservoir[N] อ่างเก็บน้ำ, See also: บ่อเก็บน้ำ, Syn. basin, lake, tank
reservoir[N] ที่เก็บสะสม, Syn. stor, stock, supply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reservoir(เรซ'เซอวาร์,-วาร์) n. อ่างเก็บน้ำ,ที่สะสม,โพรงเก็บ,สิ่งที่สำรองไว้มาก, Syn. reserve

English-Thai: Nontri Dictionary
reservoir(n) อ่างเก็บน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reservoirแหล่งรวม, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reservoir hostตัวถูกเบียนเก็บเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reservoir rockหินกักเก็บ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservoirแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
โดยปิโตรเลียมซึ่งได้แก่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างหิน เช่น ชั้นหินทราย [ปิโตรเลี่ยม]
reservoirreservoir, อ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
reservoir basinreservoir basin, พื้นที่รับน้ำลงอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Reservoir ecologyนิเวศวิทยาอ่างเก็บน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reservoir ecologyนิเวศวิทยาอ่างเก็บน้ำ [TU Subject Heading]
reservoir operation rule curvereservoir operation rule curve, โค้งการจัดการอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Reservoir Rockหินกักเก็บปิโตรเลียม, หินกักเก็บปิโตรเลียม
หินที่มีรูพรุนและยอมให้ของไหลซึมผ่านได้สูง (Good porosity and permeability) เช่น หินทราย (sandstone) หินคาร์บอเนต หินปูน หินโดโลไมต์ เพื่อที่จะสามารถกักเก็บปิโตรเลียมในปริมาณมากได้ นอกจากจะต้องมีความพรุนสูงแล้ว ควรจะต้องมีความหนาด้วย ในแหล่ง ปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ส่วนมากหินกักเก็บจะมีความพรุนสูงกว่า 10% และมีความหนามากกว่า 10 ฟุต จะต้องมีความต่อเนื่องและครอบคลุมบริเวณกว้าง เพื่อที่จะได้มีปริมาตรกักเก็บปิโตรเลียมได้สูง [ปิโตรเลี่ยม]
reservoir routingreservoir routing, การเคลื่อนตัวของน้ำหลากผ่านอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Reservoir Simulationการจำลองการไหลในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Reservoirsอ่างเก็บน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Reservoir.- อ่างเก็บน้ำ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Get me a team of divers. I need a team of divers down at the reservoir.เรียกทีมนักดำน้ำให้ผม ผมต้องการทีมนักดำน้ำไปที่อ่างเก็บน้ำ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
We found the weapon. It was in the reservoir.เราเจอปืนแล้วครับ ปืนถูกโยนทิ้งที่อ่างเก็บน้ำ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Anybody? Walter Creek reservoir.มีใครรู้ไหม แม่น้ำวอล์คเตอร์ครีก Mr. Monk and the Other Detective (2005)
If there's another case, there could be some reservoir of infection.ถ้ามีอีกกรณีนึง อาจต้องมีการกันการติดเชื้อ Chapter Two 'Lizards' (2007)
bottom of the reservoir.ใช่แล้ว, สัญลักษณ์ของความรู้ที่แท้จริง The Two in Tracksuits (2008)
I sent men down to the underground reservoir.ข้าส่งคนลงไปที่อ่างเก็บน้ำใต้ดิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Vast reservoirs will catch the monsoon rains to replenish the aquifers.อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะกักเก็บน้ำฝน ในฤดูมรสุมไว้ ใช้เป็นแหล่งน้ำ Home (2009)
In Borneo, this bond has been broken in what was one of the Earth's greatest reservoirs of biodiversity.ในบอร์เนียว, สายสัมพันธ์นี้ต้องขาดลง จากที่เคยเป็นแหล่งความหลากหลาย ทางชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก Home (2009)
Um, Saturdays-- uh, they do the Prineville Reservoir Loop.เอ่อ ทุกวันเสาร์... เอ่อ พวกเขาจะขี่ไปรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำไพน์วัลเลย์ Roadkill (2009)
Hotch, we're on route 26 heading toward the reservoir.ฮอตช์ ตอนนี้เราอยู่ถนนสาย 26 มุ่งหน้าไปอ่างเก็บน้ำ Roadkill (2009)
It's the director's cut of Reservoir Dogs at the New Beverly.ก็Reservoir Dog(หนังของทาเรนติโน่)ฉบับผู้กำกับตัดต่อ ที่นิวเบเวอร์รี่ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservoirThe town is supplied with water from a reservoir in the hills.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่างเก็บน้ำ[N] reservoir, Example: การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา, Thai definition: แอ่งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำ
ตระพัง[N] well, See also: reservoir, pond, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง, กระพัง, สะพัง, Example: น้ำในตระพังแห้งขอดไม่เห็นปลาสักตัว, Thai definition: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปในดินแต่น้อยพอน้ำขังได้
ชลาธาร[N] reservoir, See also: pool, pond, dam, well, Syn. บ่อ, สระ, Notes: (สันสกฤต)
ชลาศัย[N] reservoir, See also: well, pond, sea, Syn. บ่อ, สระ, ทะเล
ห้วงน้ำ[N] expanse of water, See also: reservoir, basin, waters, sea, ocean, Example: ห้วงน้ำใหญ่เดียวกันย่อมรวมเป็นกระแสน้ำสายเดียวกัน, Count unit: สาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างเก็บน้ำ[n.] (āngkepnām) EN: reservoir ; water tower   FR: réservoir [m]
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m] ; réservoir [m] ; digue [f] ; lac de retenue [m]
เขื่อนกักเก็บน้ำไว้[n. exp.] (kheūoen kakkep nām wai) FR: barrage [m] ; barrage-réservoir [m]
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล[n. prop.] (Kheūoen Maē Ngat Sombūnchon) EN: Reservoir of Mae Ngat Somboonchol   
น้ำสำรอง[n. exp.] (nām samrøng) FR: réservoir d'eau [m]
หนอง[n.] (nøng) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir   FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
สระ[n.] (sa) EN: pond ; pool ; reservoir   FR: étang [m] ; bassin [m] ; pièce d'eau [f]
ถังเก็บน้ำ[n. exp.] (thang kep nām) FR: réservoir [m] ; citerne [f]
ถังน้ำมัน[n. exp.] (thang nām man) EN: gas tank   FR: réservoir d'essence [m]
วัง[n.] (wang) EN: basin ; reservoir ; deep pool ; deep sea ; whirlpoot   FR: tourbillon d'eau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESERVOIR    R EH1 Z AH0 V W AA2 R
RESERVOIR    R EH1 Z ER0 V W AA2 R
RESERVOIRS    R EH1 Z ER0 V W AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reservoir    (n) rˈɛzəvwaːr (r e1 z @ v w aa r)
reservoirs    (n) rˈɛzəvwaːz (r e1 z @ v w aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水库[shuǐ kù, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ, / ] reservoir, #5,496 [Add to Longdo]
[pí, ㄆㄧˊ, ] reservoir, #40,808 [Add to Longdo]
贮水处[zhǔ shuǐ chù, ㄓㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨˋ, / ] reservoir [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behälter {m}; Sammelbecken {n} | Behälter {pl}reservoir | reservoirs [Add to Longdo]
Reservoir {n}; Speicher {m}reservoir [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダム湖[ダムこ, damu ko] (n) reservoir; lake formed by a dam [Add to Longdo]
マグマ溜り[マグマだまり, maguma damari] (n) magma reservoir [Add to Longdo]
液溜;液溜め;液だめ[えきだめ, ekidame] (n) reservoir (of liquid) [Add to Longdo]
浄水地[じょうすいち, jousuichi] (n) (clean-water) reservoir [Add to Longdo]
貯水場[ちょすいじょう, chosuijou] (n) reservoir; water-storage facility [Add to Longdo]
貯水池[ちょすいち, chosuichi] (n) reservoir; (P) [Add to Longdo]
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool [Add to Longdo]
糞溜[くそだめ, kusodame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir [Add to Longdo]
用水池[ようすいいけ;ようすいち(ik), yousuiike ; yousuichi (ik)] (n) reservoir [Add to Longdo]
溜池;溜め池;ため池[ためいけ, tameike] (n) reservoir; pond [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receptacle \Re*cep"ta*cle\ (r[-e]*s[e^]p"t[.a]*k'l), n. [F.
   r['e]ceptacle, L. receptaculum, fr. receptare, v. intens. fr.
   recipere to receive. See {Receive}.]
   1. That which serves, or is used, for receiving and
    containing something, as for examople, a {basket}, a
    {vase}, a {bag}, a {reservoir}; a {repository}.
    [1913 Webster]
 
       O sacred receptacle of my joys!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) The apex of the flower stalk, from which the organs of
      the flower grow, or into which they are inserted. See
      Illust. of {Flower}, and {Ovary}.
    (b) The dilated apex of a pedicel which serves as a common
      support to a head of flowers.
    (c) An intercellular cavity containing oil or resin or
      other matters.
    (d) A special branch which bears the fructification in
      many cryptogamous plants.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reservoir \Res"er*voir`\ (r[e^]z"[~e]r*vw[^o]r`; 277), n. [F.
   r['e]servoir, fr. LL. reservatorium. See {Reservatory}.]
   1. A place where anything is kept in store; especially, a
    place where water is collected and kept for use when
    wanted, as to supply a fountain, a canal, or a city by
    means of aqueducts, or to drive a mill wheel, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A small intercellular space, often containing
    resin, essential oil, or some other secreted matter.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) a large quantity of infectious microorganisms
    resident in animals other than man, potentially capable of
    being transmitted to humans.
    [PJC]
 
   3. (Med.) a large quantity of infectious microorganisms or
    parasites resident in animals other than man, potentially
    capable of being transmitted to humans; especially, such
    organisms in animals where they do little or no harm to
    the host.
    [PJC]
 
   4. a large supply or stock of anything which may be rapidly
    put to use; a reserve.
    [PJC]
 
   {Receiving reservoir} (Water Works), a principal reservoir
    into which an aqueduct or rising main delivers water, and
    from which a distributing reservoir draws its supply.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reservoir
   n 1: a large or extra supply of something; "a reservoir of
      talent"
   2: lake used to store water for community use [syn: {reservoir},
     {artificial lake}, {man-made lake}]
   3: tank used for collecting and storing a liquid (as water or
     oil)
   4: anything (a person or animal or plant or substance) in which
     an infectious agent normally lives and multiplies; "an
     infectious agent depends on a reservoir for its survival"
     [syn: {reservoir}, {source}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 reservoir /rezərvwar/
  1. cistern; tank
  2. tank

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top