ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pull out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull out-, *pull out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull out(phrv) ล้างออกมา, See also: ดึงออกมา, Syn. bring out, draw out
pull out(phrv) ถอนออกมา (เช่น ฟัน), Syn. take out
pull out(phrv) เสนอ (ความคิด)
pull out(phrv) ยึด (บางสิ่ง) ออก, Syn. draw out
pull out(phrv) แล่นออกไป, See also: แล่นออกจากสถานี เช่น รถไฟ, Syn. draw out
pull out(phrv) ละทิ้ง, See also: หนีรอด, หลุดพ้น, Syn. pull back
pull out(phrv) (เครื่องบิน) เปลี่ยนระดับการบินหลังจากแล่นต่ำลง
pull out(phrv) หวนกลับมา (เช่น ร่าเริง, สุขภาพดีอีกครั้ง)
pull out of(phrv) ควักออกมาจาก, See also: ล้วงจาก, Syn. go out of, take out of
pull out of(phrv) เสนอความคิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Untie this. He'll pull out the transom.เเก้เชือกออก มันจะดึงท้ายเรือหลุด Jaws (1975)
Pull out of it! Push that button!ดึงมันเร็ว กดปุ่นนั่น Airplane! (1980)
Pull out now!ถอยก่อนเถอะ! Ghost in the Shell (1995)
Norman, why don't you pull out the town's emergency evacuation plans.นอร์แมนทำไมคุณไม่ดึงออก เมืองแผนอพยพฉุกเฉิน Dante's Peak (1997)
Now, once they're asleep hide them in the broomstick cupboard and pull out a few of their hairs and put on their uniforms.พอพวกเขานอนหลับผล็อย เอาไปซ่อนในตู้เก็บไม้กวาด ดึงผมมาสองสามเส้น และเอาเสื้อของพวกเขาใส่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Did you pull out the line?นี่วางสายก่อนได้ใหม Uninvited (2003)
It's time to pull out our swords and eliminate the bad wolf!มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาจริงแล้ว เราต้องขับไล่หมาป่าที่เลวร้ายออกไปซะ Crazy First Love (2003)
Don't pull out any of his feathers, because he won't thank you for that.อย่าไปดึงขนมันหล่ะ เดี๋ยวมันจะโกรธเอา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Come on, don't make me pull out pictures of my kids again.มาเถอะน่า อย่าให้ผมต้องเอา รูปลูกๆผมออกมาโชว์อีกเลย AVP: Alien vs. Predator (2004)
You go on and pull out the car.คุณปู่ยังป่วยอยู่นะค่ะ หลังจากไปตามหาพี่ชายที่เมืองจีน Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
After three days, they pull out the ceramic box, break it open, and get a diamond crystal.สามวันผ่านไป ดึงเอากล่องออกจากเตาอบ ทุบเอาเพรชออก Lost Son (2004)
- I can pull out the shrapnel.ดึงเศษเหล็กนี่ออก Pilot: Part 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pull outAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
pull outA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
pull outHe decided to play it safe and pull out of the tournament due to his injured knee.
pull outPull out your car a bit, I can't back out my car.
pull outSince the favorite and his rival were running against each other a dark horse like him was able to pull out in front.
pull outWhen rain's fallen and the soil is most it becomes easier to pull out weeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถก(v) pull out, Example: คนสวนถกหญ้าที่ขึ้นมาปกคลุมต้นไม้, Thai Definition: ทึ้งให้หลุดออก
ถอน(v) pull out, See also: pull up, draw, take sth out, extract, root out, Syn. ดึง, ทึ้ง, Example: เมื่อหมอออกมาเรียกพี่สาวเธอเข้าไปถอนฟัน เธอได้ยินเสียงร้องครวญครางซึ่งทำให้เธอกลัวมาก, Thai Definition: ดึงขึ้นจากใต้พื้นหรือใต้ผิว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งัด[ngat] (v) EN: draw out ; pull out ; fish out
ถอน[thøn] (v) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out  FR: arracher ; enlever ; retirer ; extraire ; révoquer
ถอนตะปู[thøn tapū] (v, exp) EN: pull out a nail ; draw a nail  FR: arracher les clous ; déclouer
ถอนตัว[thøntūa] (v) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part  FR: se retirer ; quitter
ถอนหญ้า[thøn yā] (v, exp) EN: pull out weeds ; weed  FR: sarcler des herbes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hāo, ㄏㄠ, ] pull out (weed) #26,905 [Add to Longdo]
拔除[bá chú, ㄅㄚˊ ㄔㄨˊ,  ] pull out; remove #27,676 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] pull out; select #55,954 [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] pull out; take family along #85,176 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out [Add to Longdo]
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s, vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1, vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k, vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P) [Add to Longdo]
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp, v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel [Add to Longdo]
括り出す;くくり出す[くくりだす, kukuridasu] (v5s) to factor out (e.g. in algebra); to pull out common elements [Add to Longdo]
釣り出す[つりだす, tsuridasu] (v5s, vt) to pull out a fish; to lure [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] (v5r, vt) to pull out; to draw out; to disconnect [Add to Longdo]
抜き出す[ぬきだす, nukidasu] (v5s, vt) to start to pull out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull out
   v 1: move out or away; "The troops pulled out after the cease-
      fire" [syn: {pull out}, {get out}] [ant: {draw in}, {get
      in}, {move in}, {pull in}]
   2: bring, take, or pull out of a container or from under a
     cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled
     a knife on his victim" [syn: {draw}, {pull}, {pull out}, {get
     out}, {take out}]
   3: remove, usually with some force or effort; also used in an
     abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take
     out a splinter"; "extract information from the telegram"
     [syn: {extract}, {pull out}, {pull}, {pull up}, {take out},
     {draw out}]
   4: remove oneself from an obligation; "He bowed out when he
     heard how much work was involved" [syn: {chicken out}, {back
     off}, {pull out}, {back down}, {bow out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top