ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pull back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull back-, *pull back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull back(phrv) ดึงกลับ, Syn. draw back
pull back(phrv) ถอยกลับ, Syn. draw back
pull back(phrv) หยุดชั่วขณะ, See also: เลิกสัญญา, Syn. draw back
pull back(phrv) ถอนทหารกลับ, Syn. pull out
pull back(phrv) ใช้เงินน้อยลง
pull back(phrv) (เพลง) ช้าลง
pull back(phrv) ช่วยให้คืนสู่สภาพ, Syn. bring back

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pull back on this lever, free up the jam and you can access--ดันกลับเข้าไปไม่ต้องเกร็ง แค่นี้เอง Rock Star (2001)
He alone would climb to the highest room of the tallest tower to enter the princess' chambers cross the room to her sleeping silhouette pull back the gossamer curtains to find her...เขาผู้เดียว ที่จะปีนเข้าไปห้องชั้นบน ที่สูงที่สุดของหอคอย Shrek 2 (2004)
I prey you pull back your cavalry and leave this matter to me.ข้าภาวนาให้ท่านถอนกองทหารม้ากลับไป แล้วปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เอง. Kingdom of Heaven (2005)
Pull back to the Bataan Peninsula.ได้ถอยร่นไปที่ บาตัน เพนนินซูล่า The Great Raid (2005)
Hey, Manny. Can you pull back the tree and shoot me into the pond?เฮ้ แมนนี่ คุณสามารถดึงต้นไม้ และยิงฉันลงไปในบ่อได้มั้ย ? Ice Age: The Meltdown (2006)
We must pull back and set up our deflector shields.เราต้องล่าถอย เพื่อตั้งเกราะหักเหของเราก่อน Star Wars: The Clone Wars (2008)
- Pull back the hammer.เตรียมเหนี่ยวไก ดอน! Deal or No Deal (2008)
Pull back his jacket.โอ้ พระเจ้า ดึงเค้าขึ้นมา Wanted (2008)
Pull back now!ถอยมาเดี๋ยวนี้! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Let's go squad. Pull back to the command ship.ฝูงบินกลับไปที่ยานบัญชาการกันเถอะ Storm Over Ryloth (2009)
Pull back on the carbs and try again in two weeks?ลดคาร์โบไฮเดรต แล้วพยายามอีกในสองอาทิตย์ Being Alive (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วง[nūang] (v) EN: delay ; pull back ; retard ; slow up  FR: retarder ; ralentir
ตลบ[talop] (v) EN: cast ; throw back ; turn back ; pull back

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收缩[shōu suō, ㄕㄡ ㄙㄨㄛ, / ] pull back; shrink; contract, #6,628 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弓勢[ゆんぜい, yunzei] (n) strength needed to pull back a bow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull back
   v 1: pull back or move away or backward; "The enemy withdrew";
      "The limo pulled away from the curb" [syn: {withdraw},
      {retreat}, {pull away}, {draw back}, {recede}, {pull back},
      {retire}, {move back}] [ant: {advance}, {go on}, {march
      on}, {move on}, {pass on}, {progress}]
   2: use a surgical instrument to hold open (the edges of a wound
     or an organ) [syn: {retract}, {pull back}, {draw back}]
   3: move to a rearward position; pull towards the back; "Pull
     back your arms!"
   4: stretch back a bowstring (on an archer's bow); "The archers
     were drawing their bows" [syn: {pull back}, {draw}]
   5: make a retreat from an earlier commitment or activity; "We'll
     have to crawfish out from meeting with him"; "He backed out
     of his earlier promise"; "The aggressive investment company
     pulled in its horns" [syn: {retreat}, {pull back}, {back
     out}, {back away}, {crawfish}, {crawfish out}, {pull in one's
     horns}, {withdraw}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top