ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noisily

N OY1 Z AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noisily-, *noisily*, noisy
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noisily(adv) อย่างอึกทึกครึกโครม, See also: อย่างหนวกหู, Ant. quietly

English-Thai: Nontri Dictionary
noisily(adv) อย่างดัง, อย่างหนวกหู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sue Sylvester's found her man. What is that animal you appear to be so noisily enjoying?เพราะซู ซิลเวสเตอร์เจอชายในฝันแล้ว สัตว์ที่คุณกินอย่างเพลิดเพลินนี่อะไรเหรอคะ I Kissed a Girl (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noisilyDon't run down the stairs so noisily.
noisilyThe son demonstrated his anger by shutting the door and noisily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบ็งเซ็งแซ่(adv) noisily, See also: vociferously, tumultuously, clamorously, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่
สะท้าน(adv) loudly, See also: noisily, vigorously, vociferously, uproariously, Syn. ดังลั่น, ดังก้อง, Ant. แผ่วเบา, Example: เขาส่งเสียงร้องดังสะท้านคล้ายหัวใจจะแตกสลาย
เอ็ด(adv) loudly, See also: noisily, Syn. เอะอะ, อึกทึก, เอ็ดอึง, Ant. เงียบสงบ, Example: แม้ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง
โขมง(adv) loudly, See also: noisily, Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น, โขมงโฉงเฉง, Ant. เงียบ, Example: พวกนักเลงคุยโขมงไปทั่วซอยไม่เกรงใจชาวบ้านกันบ้างเลย, Thai Definition: อย่างเสียงดังเอ็ดอึงไปทั่ว
คึกคัก(adv) busily, See also: noisily, Syn. พลุกพล่าน, Example: การเปิดรับนักเรียน ม.1และ ม.4 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก, Thai Definition: ซึ่งมีคนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
ปึงปัง(adv) boisterously, See also: noisily, loudly, obstreperously, tumultuously, Syn. อึกทึก, ดัง, เอะอะ, อื้ออึง, ครึกโครม, โหวกเหวก, Ant. เงียบ, Example: เขาทำเสียงประตูปึงปังสักพักแล้วก็หายเงียบไปเลย, Thai Definition: เสียงดังเอ็ดตะโร
มี่ฉาว(adv) loudly, See also: noisily, boisterously, Syn. อึกทึก, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: แม่ค้าในตลาดทะเลาะกันมี่ฉาวไปหมด, Thai Definition: เสียงดังซึ่งเกิดจากคนจำนวนมาก
เอะอะ(adv) boisterously, See also: noisily, loudly, obstreperously, tumultuously, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: แม่เอะอะโวยวายพ่อทันทีที่รู้ว่าเอาเงินไปกินเหล้า, Thai Definition: อึกทึก, ทำเสียงดังโวยวาย
มี่ฉาว(adv) loudly, See also: noisily, boisterously, Syn. อึกทึก, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: แม่ค้าในตลาดทะเลาะกันมี่ฉาวไปหมด, Thai Definition: เสียงดังซึ่งเกิดจากคนจำนวนมาก
อึกทึก(adv) noisily, See also: clamorously, boisterously, tumultuously, Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด, Ant. เงียบ, Example: พรรคการเมืองแต่ละพรรคเคลื่อนไหวเตรียมตัวรับมือเลือกตั้งในกติกาใหม่กันอย่างอึกทึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึกทึก[eukkatheuk] (adv) EN: loudly ; noisily ; boisterously  FR: bruyamment
โขมง[khamōng] (adv) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously  FR: bruyamment
ลั่น[lan] (adv) EN: loudly ; in a high voice ; noisily  FR: d'une voix forte ; bruyamment
ปะทุ[pathu] (v) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate  FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NOISILY N OY1 Z AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noisily (a) nˈɔɪzɪliː (n oi1 z i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv, adv-to, vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[jaajaa] (adv, adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
じゃんじゃか[janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on [Add to Longdo]
じんじん[jinjin] (adv, adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
どかどか[dokadoka] (adv, adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
どたどた;ドタドタ[dotadota ; dotadota] (adv, adv-to, vs) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet) [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[dotabata (P); dotabata] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[batatsuku ; bata tsuku] (v5k, vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
わいわい[waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P) [Add to Longdo]
バタバタ(P);ばたばた(P)[batabata (P); batabata (P)] (n, vs, adv, adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noisily \Nois"i*ly\, adv.
   In a noisy manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noisily
   adv 1: with much noise or loud and unpleasant sound; "he blew
       his nose noisily" [ant: {quietly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top