ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

myth

M IH1 TH   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -myth-, *myth*
English-Thai: Longdo Dictionary
mythology(n) เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
myth[N] นิทานปรัมปรา, See also: ตำนาน, Syn. legend, fable
myth[N] เรื่องโกหก, See also: เรื่องหลอกลวง, เรื่องที่แต่งขึ้น, Syn. lie, fiction
mythic[ADJ] ซึ่งเป็นเทพนิยายโบราณ, Syn. mythological, fictitous
mythical[ADV] เกี่ยวกับตำนาน, See also: ซึ่งเป็นนิทาน, Syn. mythological, fictitious
mythical[ADJ] ซึ่งเป็นตำนาน, Syn. mythologic, mythological
mythical[ADJ] เกี่ยวกับนิยามปรัมปรา, See also: เกี่ยวกับตำนาน, เกี่ยวกับเรื่องที่แต่งขึ้น
mythmaker[N] ผู้สร้างตำนาน
mythology[N] ตำนาน
mythically[ADV] ทางตำนาน, See also: ทางเทพนิยาย
mythologic[ADJ] เกี่ยวกับตำนาน, See also: เกี่ยวกับเทพนิยาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
myth(มิธ) n. เรื่องอภินิหารที่เป็นนิยายหรือตำนานที่เล่าต่อ ๆ กันมา, Syn. story,legend,folk,tale
mythical(มิธ'ธิเคิล) adj. เกี่ยวกับ myth
mythologic(มิธธะลอจ'จิเคิล,-จิค) adj. เกี่ยวกับ mythology (ดู)
mythological(มิธธะลอจ'จิเคิล,-จิค) adj. เกี่ยวกับ mythology (ดู)
mythology(มิธธอล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับmyth

English-Thai: Nontri Dictionary
myth(n) นิยายโบราณ,เทพนิยาย,เรื่องอภินิหาร,ตำนาน
mythical(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ที่เป็นตำนาน,เป็นเรื่องจินตนาการ
mythological(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ซึ่งแต่งขึ้นเอง,เป็นเรื่องจินตนาการ
mythology(n) นิยายโบราณ,เทพปกรณัม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mythความเชื่อปรัมปรา, เรื่องปรัมปรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mythเรื่องปรัมปรา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mythเรื่องปรัมปรา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mythologyปรัมปราวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mythology๑. ประมวลเรื่องปรัมปรา๒. ปรัมปราวิทยา, ปุราณวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mythology๑. ประมวลเรื่องปรัมปรา๒. ปรัมปราวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mythเทพปกรณัม
เทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mythimna separataหนอนกระทู้หอม [TU Subject Heading]
Mythologyเทพปกรณัม [TU Subject Heading]
Mythology in motion picturesเทพปกรณัมในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Mythology, Buddhistเทพปกรณัมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Mythology, Chineseเทพปกรณัมจีน [TU Subject Heading]
Mythology, Classicalเทพปกรณัมคลาสสิก [TU Subject Heading]
Mythology, Egyptianเทพปกรณัมอียิปต์ [TU Subject Heading]
Mythology, Germanicเทพปกรณัมเยอรมัน [TU Subject Heading]
Mythology, Greekเทพปกรณัมกรีก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Thank Christ for that" he said, laying down his rifle and going home, so helping to perpetuate the dangerous myth that soldiers don't like war.ขอขอบคุณคริสต์ที่เขาบอกว่า วางลง ปืนไรเฟิลและไปที่บ้านของเขา เพื่อช่วยให้ จะขยายเวลาตำนานอันตราย How I Won the War (1967)
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง Stand by Me (1986)
We cannot afford to take mythology at face value.เราไม่สามารถใช้เงินซื้อ เพื่อไปทำตำนาน มูลค่าความจริง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
How will I ever cope?" You know... I think we have to dispense with the myth... that some are born with the maternal instinct... and others are not."ฉันจะรับมืออย่างไรดี " รู้ไหม ฉันว่าเรามาแชร์ความคิดเรื่องตำนาน ที่ว่าผู้หญิงบางคนเกิดมามีสัญชาติญาณความเป็นแม่ Junior (1994)
Now, is that a perfect myth or not?นั่นเป็นนิยายปรัมปราหรือเปล่า Don Juan DeMarco (1994)
You're right. You're right. It's like a Greek myth.คุณพูดถูก มันเหมือนนิทานกรีก Don Juan DeMarco (1994)
It's exactly like a Greek myth.มันเหมือนนิทานกรีกเปี๊ยบเลย Don Juan DeMarco (1994)
A myth. Nothing more.เป็นเพียงตำนาน เป็นได้แค่นั้น In the Mouth of Madness (1994)
This is a complex number, full of mythic themes.นี้เป็นตัวเลขที่ซับซ้อนเต็มรูปแบบของรูปแบบเทพนิยาย The Birdcage (1996)
The enduring myth of Heaven.เรื่องเล่าที่ยืนยาวของสวรรค์ City of Angels (1998)
You generate the mythical golden spiral.สร้างเกลียวก้นหอยทองในตำนาน Pi (1998)
History became legend legend became myth.จากประวัติศาสตร์กลายเป็นตำนาน จากตำนานกลายเป็นเทพนิยาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mythFiction is as old as fairy tales and myths.
mythHe wrote a novel based on ancient myths.
mythIt seems unlikely that any society could completely dispense with myths.
mythEvery nation has its own myths.
mythWhat he had said proved to be a myth.
mythFor some reason economic booms have names taken from Japanese mythology given to them.
mythMyths and legends should be handed down from generation to generation.
mythDo you know any Greek myths?
mythThe myth offers insights into the ancient civilization.
mythTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.
mythThe mountain is famous in myth and legend.
mythPaul's success was a myth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเชื่อปรัมปรา[N] myth, Example: คนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่เคยได้ยินความเชื่อปรัมปราความเป็นมาของเมืองน่าน, Thai definition: ความเชื่อของผู้คนเก่าก่อนที่เชื่อสืบต่อๆ กันมา
เทพนิยาย[N] fairy tale, See also: myth, mythology, Example: หากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตของเธอเหมือนนางเอกในเทพนิยาย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวดา
เบื้อ[N] mythological man-like creature, See also: mythological animal resembling a human being, Thai definition: สัตว์ในนิยายเล่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายคน แต่ไม่มีสะบ้าหัวเข่า พูดไม่ได้
กินนร[N] mythical creature, See also: half-human and half-bird, a bird with a human head, Example: คนโบราณเชื่อกันว่า ในป่าหิมพานต์มีกินนรอาศัยอยู่, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: อมนุษย์ในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป
เทพนิยายวิทยา[N] mythology, Thai definition: วิชาว่าด้วยเทพนิยาย หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) FR: mythomane
ความบ้าโกหก[n. exp.] (khwām bā kōhok) FR: mythomanie [f]
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head   
เหล็กไหล[n.] (leklai) EN: metal charm ; metal amulet ; mythical metal which melts like lead but is as hard as steel ; metal amulet said to melt at candle temperature   
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world   FR: montagne d'Indra [f]
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
นิทานปรัมปรา[n. exp.] (nithān paramparā) EN: myth ; legend ; fable   FR: vieux conte [m]
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable   FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
นิยายสมมติ[n. exp.] (niyāi sommot) FR: mythologie [f]
ปาริฉัตร[n.] (pārichat) EN: mythological tree ; Indra's garden flower ; erythrina   FR: arbre mythologique [m] ; érythrine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MYTH    M IH1 TH
MYTHS    M IH1 TH S
MYTHIC    M IH1 TH IH0 K
MYTHICAL    M IH1 TH AH0 K AH0 L
MYTHOLOGY    M AH0 TH AA1 L AH0 JH IY0
MYTHOLOGICAL    M IH2 TH AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
myth    (n) mˈɪθ (m i1 th)
myths    (n) mˈɪθs (m i1 th s)
mythical    (j) mˈɪθɪkl (m i1 th i k l)
mythology    (n) mˈɪθˈɒləʤiː (m i1 th o1 l @ jh ii)
mythologies    (n) mˈɪθˈɒləʤɪz (m i1 th o1 l @ jh i z)
mythologist    (n) mˈɪθˈɒləʤɪst (m i1 th o1 l @ jh i s t)
mythological    (j) mˌɪθəlˈɒʤɪkl (m i2 th @ l o1 jh i k l)
mythologists    (n) mˈɪθˈɒləʤɪsts (m i1 th o1 l @ jh i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, / ] mythological sea turtle, #9,723 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] mythical unicorn, #42,910 [Add to Longdo]
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, ] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier, #51,343 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] mythical bird with one eye and one wing, #61,157 [Add to Longdo]
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, / ] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝, #63,142 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] mythical creature; toad; worm, #152,930 [Add to Longdo]
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, ] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning [Add to Longdo]
情急了[qíng jí liǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, ] mythical talking bird; mynah bird [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] mythical ape [Add to Longdo]
神兽[shén shòu, ㄕㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] mythological animal [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
神話[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mythologie {f}mythology [Add to Longdo]
Mythos {n} | Mythen {pl}myth; legend | myths; legends [Add to Longdo]
mythischmythic [Add to Longdo]
mythischemythical [Add to Longdo]
mythisch {adv}mythically [Add to Longdo]
mythologischmythologic [Add to Longdo]
mythologischemythological [Add to Longdo]
mythologisch {adv}mythologically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
アマゾン[, amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
キメラ(P);キマイラ[, kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P) [Add to Longdo]
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
コロポックル[, koropokkuru] (n) mythical Ainu dwarf god (ain [Add to Longdo]
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
神話[しんわ, shinwa] Mythos, Goettersage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Myth \Myth\ (m[i^]th), n. [Written also {mythe}.] [Gr. my^qos
   myth, fable, tale, talk, speech: cf. F. mythe.]
   1. A story of great but unknown age which originally embodied
    a belief regarding some fact or phenomenon of experience,
    and in which often the forces of nature and of the soul
    are personified; an ancient legend of a god, a hero, the
    origin of a race, etc.; a wonder story of prehistoric
    origin; a popular fable which is, or has been, received as
    historical.
    [1913 Webster]
 
   2. A person or thing existing only in imagination, or whose
    actual existence is not verifiable.
    [1913 Webster]
 
       As for Mrs. Primmins's bones, they had been myths
       these twenty years.          --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   {Myth history}, history made of, or mixed with, myths.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 myth
   n 1: a traditional story accepted as history; serves to explain
      the world view of a people

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top