Search result for

เบื้อ

(70 entries)
(0.2924 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบื้อ-, *เบื้อ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การบัญชีเบื้องต้น (n phrase ) Introduction to Accounting
วิชาการขายเบื้องต้น (n phrase ) Introduction to Sales

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื้อ[V] be quiet, See also: dumb, Syn. เงียบ, เบื้อใบ้, Example: เธอนั่งเบื้ออยู่นานแล้วไม่พูดไม่จาอะไรสักคำ, Thai definition: นิ่งเฉยไม่พูดไม่จา
เบื้อ[N] mythological man-like creature, See also: mythological animal resembling a human being, Thai definition: สัตว์ในนิยายเล่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายคน แต่ไม่มีสะบ้าหัวเข่า พูดไม่ได้
เบื้องบน[N] high authorities, Example: มีคำสั่งจากเบื้องบนสั่งย้ายเขาไปประจำที่ต่างจังหวัด, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า
เบื้องบน[N] upper part, See also: top (part), Ant. เบื้องล่าง, Example: พ่อได้แต่นิ่งเงียบแหงนเงยมองฟ้าเบื้องบนราวจะขอให้ฟ้าชี้ชะตาชีวิตตนเอง, Thai definition: ที่อยู่สูงขึ้นไป
เบื้องบน[N] upper part, See also: top (part), Ant. เบื้องล่าง, Example: พ่อได้แต่นิ่งเงียบแหงนเงยมองฟ้าเบื้องบนราวจะขอให้ฟ้าชี้ชะตาชีวิตตนเอง, Thai definition: ที่อยู่สูงขึ้นไป
เบื้องบน[N] upper part, See also: top (part), Ant. เบื้องล่าง, Example: พ่อได้แต่นิ่งเงียบแหงนเงยมองฟ้าเบื้องบนราวจะขอให้ฟ้าชี้ชะตาชีวิตตนเอง, Thai definition: ที่อยู่สูงขึ้นไป
เบื้องญวน[N] Vietnamese stuffed crispy omelette, See also: stuffed crispy egg crepe, Syn. ขนมเบื้องญวน, Example: แม่ชอบกินขนมเบื้องญวนที่ร้านตรงท่าพระอาทิตย์มาก, Count unit: อัน, Thai definition: อาหารว่างแบบญวนชนิดหนึ่ง ใช้วิธีกรอกแป้งลงบนกระทะให้บางกรอบ ใส่ไส้กุ้งแล้วพับสอง
เบื้องลึก[N] hidden agenda, See also: hidden reason, Syn. เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้อหลัง, Example: เบื้องลึกของการลาออกอย่างกระทันหันของเขามาจากสาเหตุใดยังไม่รู้ชัด, Thai definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
เบื้องสูง[N] superior, See also: senior, higher ranker, Syn. เบื้องบน, Example: การขุดเจาะครั้งนี้ได้รับคำสั่งจากเบื้องสูงให้มาขุดเจาะเพื่อค้นหาอาวุธสงครามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
เบื้องปลาย[N] at the end, See also: final part, end part, Ant. เบื้องต้น, Example: ในเบื้องต้นกิจการของเราอาจจะไม่ได้กำไร แต่เบื้องปลายกิจการงานของเราก็จะเจริญขึ้นเอง, Thai definition: ตอนสุดท้ายหรือลำดับสุดท้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบื่อ ๑ก. วางยาพิษเป็นต้นให้เมาหรือให้ตาย เช่น เบื่อหนู เบื่อปลา.
เบื่อ ๑น. เรียกสารที่ทำให้เมาหรือให้ตาย ว่า ยาเบื่อ.
เบื้อน. สัตว์ป่าทั่วไป, คู่กับ สัตว์บ้าน เช่น เนื้อเบื้อนาเนกลํ้า หลายพรรณ (นิ. นรินทร์).
เบื่อ ๒ก. รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่าย หรือไม่อยาก เช่น เบื่องาน เบื่อโลก เบื่ออาหาร.
เบื้อน. สัตว์ในนิยายเล่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายคน แต่ไม่มีสะบ้าหัวเข่า พูดไม่ได้, โดยปริยายเรียกผู้ที่นิ่งเฉยไม่พูดไม่จาเหมือนตัวเบื้อ ว่า เป็นเบื้อ เช่น นั่งเป็นเบื้อ.
เบื้อน. ผีเสื้อ.
เบื้อว. มีแสงเลื่อมพราย. น. แก้ว, กระจกเงา, เช่น มังเบื้อดวงหนึ่งค่าสามสลึงใส่หมาก (จารึกวัดเขมา).
เบื้อง ๑น. ทาง, ข้าง, ด้าน, (ใช้ในลักษณะที่เริ่มต้นไปถึงปลาย สูงตํ่า หรือซ้ายขวา เป็นต้น) เช่น เบื้องต้น เบื้องปลาย เบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องซ้าย เบื้องขวา.
เบื้อง ๒น. ชื่ออาหารว่างอย่างหนึ่ง ทำโดยละเลงแป้งถั่วทองที่ผสมหัวกะทิลงบนกระทะแบนที่เรียกว่า กระเบื้อง ให้เป็นแผ่นกลม ๆ และบางเสมอกัน ใส่ไส้หวานหรือไส้เค็มแล้วพับ ๒ เรียกว่า ขนมเบื้อง หรือ ขนมเบื้องไทย.
เบื้องญวนน. ชื่ออาหารว่างแบบญวนชนิดหนึ่ง ใช้วิธีกลอกแป้งในกระทะให้บางกรอบ ใส่ไส้มีกุ้งเป็นต้นแล้วพับ ๒ อีกชนิดหนึ่งผสมแป้งกับไข่ กลอกแป้งในกระทะ ใส่ไส้แล้วพับเป็นสี่เหลี่ยม ทอดน้ำมันอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า ขนมเบื้องญวน, กินกับอาจาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tentativeเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I stand behind it. Really?ผมจะอยู่เบื้องหลังมันเอง / จิงเหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Chuck bass stands behind it. What's that worth?ชัค บาส อยู่เบื้องหลัง มันจะมีค่าอะไร? Chuck in Real Life (2008)
- We had a lot ofbright ideas back then.-เบื้องหลังพวกเรามีความคิดเฉียบแหลมมากมาย Pilot (2008)
- Retreat you must, on the moon below, is my mission.-ท่านต้องถอย ดวงจันทร์เบื้องล่างนั่น คือภารกิจของข้า Ambush (2008)
We will find who is responsible.เราต้องหาให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ Rising Malevolence (2008)
Just background stuff.แค่อยู่เบื้องหลังนะ To Kill the King (2008)
Revealing many of the secrets in the making of our show.เปิดเผยเบื้องหลัง การถ่ายทำ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Giving you an inside look as we count downพาคุณไปสู่เบื้องหลังในขณะที่เรากำลังนับถอยหลัง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Here's an inside look at how we captured a scene with Claireและนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำ กับฉากของแคลร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Here's a quick inside look behind the scenesนี่คือภาพเบื้องหลังสั้นๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Let's hope they don't have another bidder.หวังว่าพวกนั้นคงไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง The Bank Job (2008)
He must be afraid that this incident was caused by the men who took the Sa Yin Sword.เขาจะต้องเกรงกลัวกับการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จากการที่มีคนเข้าไปนำดาบซายินมา แต่เราไม่เคยทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อ[X] (beūa) EN: boring   FR: ennuyeux
เบื้อง...[n.] (beūang ...) EN: ... side ; ... direction   FR: côté ... ; direction ...
เบื้องขวา[adv.] (beūang khwā) EN: on the right side ; to the right   FR: à droite ; sur la droite
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left   FR: à gauche ; sur la gauche
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning   FR: au début
เบื้องบน[adv.] (beūangbon) EN: above ; over   FR: au-dessus
เบื้องปลาย[adv.] (beūangplāi) EN: in the end ; later   FR: au bout ; à la fin
เบื้องล่าง[adv.] (beūanglāng) EN: below ; under   FR: dessous ; sous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
background[N] ภูมิหลัง, See also: เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้องหลัง, หลังฉาก, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ, Syn. upbringing
elementary[ADJ] เบื้องต้น, See also: พื้นฐาน, Syn. primary, rudimentary
initial[ADJ] ชั้นต้น, See also: เบื้องต้น, เริ่มแรก, Syn. beginning, introductory, primary
rudimentary[ADJ] ซึ่งเป็นพื้นฐาน, See also: เบื้องต้น, Syn. basic, elemental, initial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn)
behind-the-sceneadj.,n. เบื้องหลัง,หลังฉาก

English-Thai: Nontri Dictionary
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด
behind(n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง
below(pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
flagstone(n) หินปูพื้น,กระเบื้องปูพื้น
grime(vt) ทำให้เบื้อน,ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Hintergrund(n) |der, pl. Hintergründe| พื้นหลัง, ภูมิหลัง, เบื้องหลัง, See also: A. Vordergrund,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top