ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep of

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep of-, *keep of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep of[PHRV] ควบคุม, See also: บังคับ, Syn. keep control of
keep off[PHRV] ถอยห่างไว้, See also: ออกห่างไว้, Syn. get off, hang back
keep off[PHRV] ล่าช้า, See also: มาช้ากว่ากำหนด, Syn. hang up, hold back
keep off[PHRV] งด, See also: ละเว้น, ยกเลิก, Syn. keep away from, stay away from, stay off
keep off[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: หยุด, เลิก, ละ, Syn. keep away from, stay away from
keep off[PHRV] ไม่พูดถึง, See also: ไม่เอ่ยถึง
keep off[PHRV] ลาหยุด, See also: อยู่ห่างจาก, Syn. stay off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there anything else you want to keep of jack's?มีอะไรอีกไหมที่คุณอยากเก็บของแจ็คไว้ All in the Family (2008)
In time, the great keep of Rochester was rebuilt. It stands to this day.เวลาต่อมา ปราสาทโรเชสเตอร์ถูกสร้างขึ้นใหม่ Ironclad (2011)
And when he comes of age, he'll have a keep of his own.และเมื่อเขาโตขึ้น เขาก็จะไปมีบ้านของเขาเอง No One (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep ofHe made a sign to me to keep off the grass.
keep ofKeep off grass.
keep ofKeep off the flies.
keep ofKeep off the grass!
keep ofKeep off the grass.
keep ofKeep off the religious issue when talking with him.
keep ofThis net here is to keep off mosquitoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้ามเดินลัดสนาม[V] keep off the grass

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain   FR: protéger de la pluie
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind   FR: abriter du vent
ทำให้พ้นไป[v. exp.] (thamhai phon pai) EN: keep away ; keep off   

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち入り禁止(P);立入禁止(P);立入り禁止(P);立ち入禁止(P)[たちいりきんし, tachiirikinshi] (exp,n,adj-no) no entry; Keep Off!; No Trespassing; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top