ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ห่างจาก

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ห่างจาก-, *อยู่ห่างจาก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Stay away from this hospital!- อยู่ห่างจากโรงพยาบาลนี้! The Godfather (1972)
Stay off the roads!อยู่ห่างจากถนน! Mad Max (1979)
Stay off the roads!อยู่ห่างจากถนน! Mad Max (1979)
- Stay off the roads!หุบปาก! อยู่ห่างจาก ถนน! Mad Max (1979)
Yet we have both fallen from the purer faith.ใช่เราทั้งคู่ต่างก็อยู่ห่างจากความศรัทธาที่บริสุทธิ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I think something wants us to stay away from Europa.ฉันคิดว่าบางสิ่งบางอย่าง ต้องการให้เราอยู่ห่างจากยูโรป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
Go for the stomach and stay away from his right leg.ไปสำหรับกระเพาะอาหารและอยู่ห่างจากขาขวาของเขา Bloodsport (1988)
Stay away from them. Especially Zapadny.อยู่ห่างจากพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zapadny The Russia House (1990)
Why is this place so far from town?ทำไมที่นี่ถึงอยู่ห่างจากเมืองจัง? The Lawnmower Man (1992)
Just try to keep away from him, will ya?พยายามอยู่ห่างจากเขาไว้นะ Of Mice and Men (1992)
Mom and Dad told you to stay out of my room!พ่อกับแม่บอกกับเธอแล้ว ว่าให้อยู่ห่างจากห้องฉัน! Hocus Pocus (1993)
The rifle is the first weapon you learn how to use... because it lets you keep your distance from the client.ปืนไรเฟิลเป็นอาวุธอย่างแรก ที่เธอต้องเรียนรู้วิธีใช้... เพราะมันทำให้เธออยู่ห่างจากเหยื่อ Léon: The Professional (1994)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out from[PHRV] อยู่ห่างจาก (เวลาหรือระยะทาง)
draw back[PHRV] อยู่ห่างจาก
keep off[PHRV] ลาหยุด, See also: อยู่ห่างจาก, Syn. stay off
let someone or something alone[IDM] ปล่อยไว้ตามลำพัง, See also: อยู่ห่างจาก, อยู่ห่างๆ
offshore[ADV] อยู่ห่างจากฝั่ง, See also: อยู่นอกฝั่ง
stand off[PHRV] อยู่ห่างจากฝั่ง (การแล่นเรือ)
stay away from[PHRV] อยู่ห่างจาก, See also: อยู่ห่าง, อยู่ให้ห่าง, Syn. be off, keep away from
stay off[PHRV] อยู่ห่างจาก, See also: เลี่ยงจาก, หลีกจาก, Syn. get off, keep off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
apogee(แอพ'พะจี) n. จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก. apogeal, apogean, apogeic adj., Syn. climax)
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
gulf(กัลฟฺ) n. อ่าว,เหวลึก,หลุมลึก,การแยกออกกว้าง,การอยู่ห่างจากกันมาก,สิ่งที่กลืนกิน,สิ่งที่เขมือบ vt. กลืน,เขมือบ., See also: gulfy adj., Syn. chasm,abyss
north by eastจุดบนเข็มทิศที่อยู่ห่างจากทิศเหนือไปทางตะวันออก 11 องศา 15'; อุดรภาคบูรพา
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
solstice(ซอล'สทิส) n. ระยะเวลาของปีที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (ในราววันที่ 21 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม), จุดที่ถึง,จุดสุดยอด,จุดที่สุด, Syn. furthiest,point

German-Thai: Longdo Dictionary
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top