ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stay off

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stay off-, *stay off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stay off[PHRV] อยู่ห่างจาก, See also: เลี่ยงจาก, หลีกจาก, Syn. get off, keep off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stay off there. I haven't fixed them yet.ชิงช้านั่นมันอันตราย อย่าไปเล่น พ่อยังไม่ได้ซ่อมมัน Jaws (1975)
No, you're not going on. Stay off the road!ไม่มีคุณไม่ได้เกิดขึ้น อยู่ห่าง จากถนน! Mad Max (1979)
Stay off the roads!อยู่ห่างจากถนน! Mad Max (1979)
Stay off the roads!อยู่ห่างจากถนน! Mad Max (1979)
- Stay off the roads!หุบปาก! อยู่ห่างจาก ถนน! Mad Max (1979)
Just stay off your feet. Use an ice pack for a few minutes every hour... and call me in the morning.แค่อย่ายืนมาก ประคบน้ำแข็งทุกๆชั่วโมง Junior (1994)
Nothing's going on. Stay off the air.ไม่มีอะไร อย่าใช้วิทยุ Heat (1995)
Travel only by day. And stay off the road.เดินทางเฉพาะกลางวัน อยู่ห่างทางใหญ่ไว้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You always told me to stay off the freeway.คุณก็บอกฉันประจำไม่ใช่เหรอว่าให้หลีกเลี่ยงทางด่วนน่ะ The Matrix Reloaded (2003)
It's.../ Stay off the glass there.มัน... อยู่ให้ห่างตรงตู้กระจกหน่อยสิ ผมเพิ่งจะเช็ดกระจกนะ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Stay off my lawn.ออกไปจากสนามหญ้าข้านะ Monster House (2006)
Stay off the pony!อยู่ห่าง ๆ ลูกม้า! Listen to the Rain on the Roof (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stay offJust stay off your feet for the next couple of weeks, and you'll be just fine.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stay off
   v 1: refrain from entering or walking onto; "keep off the
      grass"; "stay off the premises" [syn: {keep off}, {stay
      off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top