ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hang up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hang up-, *hang up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang up(phrv) แขวน
hang up(phrv) วางหูโทรศัพท์ลง, Syn. ring off
hang up(phrv) ทำให้ล่าช้า, Syn. hold back, hold off
hang up(phrv) ทำให้ยุ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้วิตกกังวล
hang up(phrv) ผูก (ม้า) ไว้กับเสา (คำไม่เป็นทางการ)
hang up(vt) แขวน, See also: ห้อย, Syn. dangle, suspend
hang up(vi) วางหู, See also: วางสาย, วางหูโทรศัพท์เข้าที่เดิม
hang upon(phrv) กด, See also: ลงน้ำหนักบน, ดึง, Syn. hold onto
hang upon(phrv) ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนไปตาม, Syn. hinge on, pivot on, ride on
hang upon(phrv) เกาะติดกับ, Syn. hang onto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hang upn. สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่กังวลอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hang up; hangค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold it. Don't hang up on me.เดี๋ยวก่อน อย่าวางสายใส่ผม Oh, God! (1977)
You may as well hang up your jockey strap!หุ่นของแกมันจะเกาะแกได้แน่นแค่ไหนกัน! Mannequin (1987)
Just try to run. Hang up once more, and you'll deal with me.ทำงานไป ถ้ามีอีกครั้ง นายเจอฉันแน่ Goodfellas (1990)
Hello? Don't hang up on me!ฮัลโหล, อย่าวางสายใส่ฉัน Goodfellas (1990)
I spoke to your parents. They didn't hang up or anything.ผมคุยกับพ่อแม่คุณ เขาคุยกับผมดี As Good as It Gets (1997)
If you just decide to hang up your sea legs if you just want to feel something more solid beneath your feetถ้าคุณจะทิ้งพื้นที่โยกเยก ถ้าอยากรู้สึกถึงพื้นที่มั่นคงกว่าใต้ฝ่าเท้า The Legend of 1900 (1998)
Just hang up the phone and make it up to the guy if he's so upset.เธอกลับไปหาอดัม "ฉันจะ หรือ ฉันจะไม่?" Valentine (2001)
- This is Barry. - Hang up and there'll be trouble.นี่แบร์รี่ วางสายและมีปัญหาแน่ Punch-Drunk Love (2002)
Okay, hang up I'll call you in a bitโอเค รอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวชั้นโทรกลับ Oldboy (2003)
So I hang up the phone, and five seconds later, Lisa called.หลังจากที่ผมวางสายจากเขา แค่ 5 วินาทีต่อมา ลิซ่าก็โทรมา Wicker Park (2004)
We can continue to keep an eye on things for you, but my guess is your husband will hang up his dancing shoes shortly anyway, เราจะคอยจับตาดูต่อให้ก้ได้ แต่ผมขอเดาว่า สามีคุณจะแขวนรองเท้าเร็วๆนี้แหละ Shall We Dance (2004)
I'm gonna hang up now, sir.คุณ ฉันจะวางหูแล้วนะ Crash (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hang up3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
hang upCan I talk to Ryoko again before you hang up?
hang upDon't hang up!
hang upDon't hang up, but hold on please.
hang upDon't hang up; I haven't finished talking to you.
hang upDon't hang up yet, please.
hang upHang up and wait a moment, please.
hang upHang up your coat, please.
hang upHold on a second, I'll be right back. Don't hang up!
hang upI've got to hang up now. Someone is waiting to use the phone.
hang upMay I hang up your coat?
hang upPlease hang up and the operator will call you back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางสาย(v) hang up, Syn. วางสายโทรศัพท์, Ant. ยกสาย, Example: ทางโน้นบอกให้ฉันวางสายก่อนแล้วจะมีสัญญาณเรียกกลับมาเอง, Thai Definition: วางหูโทรศัพท์ลงบนแป้นวางโทรศัพท์
วางโทรศัพท์(v) ring off, See also: hang up, Syn. วางหูโทรศัพท์, Ant. ยกหูโทรศัพท์, Example: ลูกค้าวางโทรศัพท์ไปก่อนที่เธอจะเดินมารับเมื่อครู่นี้เอง, Thai Definition: วางหูโทรศัพท์ลงกับเครื่องเพื่อเลิกการติดต่อ
วางหูโทรศัพท์(v) hang up, See also: ring off, replace the telephone receiver, Example: ผมวางหูโทรศัพท์ไปนานแล้ว แต่เสียงจากปลายสายยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผม
วางหู(v) hang up, See also: ring off, Example: เขาวางหูเสียก่อนที่ผมจะมีโอกาสถามเขา, Thai Definition: ปล่อยหูโทรศัพท์ลง
กางมุ้ง(v) hang up a mosquito net, See also: draw a mosquito curtain, Example: แม่กางมุ้งให้ลูกเพื่อป้องกันยุงกัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางมุ้ง[kāng mung] (v, exp) EN: hang up a mosquito net ; draw a mosquito curtain  FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
ทำให้ล่าช้า[thamhai lāchā] (v, exp) EN: delay ; hang up ; hold back ; hold off
วางหู[wang hū] (v) EN: ring off ; hang up  FR: raccrocher (le combiné du téléphone) ; couper la communication téléphonique
วางหูโทรศัพท์[wang hū thōrasap] (v, exp) EN: ring off ; hang up  FR: raccrocher le téléphone ; couper la conversation téléphonique
วางสาย[wāngsāi] (v) EN: hang up  FR: raccrocher

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハングアップ[hanguappu] (n, vs, adj-f) (1) hung-up; (2) hang up [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf, v5r, vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf, v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1, vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court [Add to Longdo]
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1, vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish) [Add to Longdo]
吊るす(P);吊す[つるす, tsurusu] (v5s, vt) to hang; to hang up; (P) [Add to Longdo]
電話を切る[でんわをきる, denwawokiru] (exp, v5r) to hang up the receiver (of a telephone) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハングアップ[はんぐあっぷ, hanguappu] hang up (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hang up
   v 1: put a telephone receiver back in its cradle
   2: cause to be hanging or suspended; "Hang that picture on the
     wall" [syn: {hang}, {hang up}]
   3: interrupt a telephone conversation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top