Search result for

jinns

(81 entries)
(0.0816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jinns-, *jinns*, jinn
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jinns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jinns*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม Gandhi (1982)
I agree with Jinnah.ผมเห็นด้วยกับจินนาห์ Gandhi (1982)
And let no one question that Mr. Jinnah speaks not just for the Muslims but for all India!ไม่ต้องสงสัยเลย ว่าคุณจินนาห์ ไม่ได้พูด เพื่อชาวมุสลิมเท่านั้น Gandhi (1982)
To think I almost got excited by Mr. Jinnah when all this was awaiting me.ผมตื่นเต้นเมื่อคุณจินนาห์บอกว่า มันจะเป็นแบบนี้ Gandhi (1982)
Gentlemen, I've asked you to come here through Mr. Jinnah's kindness because I've had the chance to see the legislation.ท่านทั้งหลาย ผมเชิญพวกท่านมา ด้วยความกรุณาของคุณจินนาห์ เพราะผมได้เห็นกฎหมายใหม่แล้ว Gandhi (1982)
Jinnah Patel all of congress has called for the end of noncooperation.จินนาห์ พาเต็ล และทุกพรรคตกลงยุติ การไม่ให้ความร่วมมือ Gandhi (1982)
-Jinnah has--- จินนาห์ Gandhi (1982)
Jinnah has what?จินนาห์ทำอะไรนะ Gandhi (1982)
Jinnah has cooperated with the British.จินนาห์ร่วมมือกับอังกฤษ Gandhi (1982)
Please, Mr. Jinnah.ได้โปรด จินนาห์ Gandhi (1982)
My dear Jinnah the Muslims are in a majority on two different sides of the country.จินนาห์เพื่อนรัก มุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ใน ทั้งสองัฝ่งของประเทศ Gandhi (1982)
Death to Jinnah! Death to Jinnah!จินนาห์ ต้องตาย จินนาห์ ต้องตาย Gandhi (1982)
Not to meet with Mr. Jinnah?ไม่ไปพบจินนาห์หรือ Gandhi (1982)
My dear Jinnah you and I are brothers born of the same mother India.จินนาห์เพื่อนรัก คุณกับผมเป็นพี่น้องกัน เกิดในแผ่นดินเดียวกัน Gandhi (1982)
Jinnah! Jinnah! Jinnah!จินนาห์ จินนาห์ Gandhi (1982)
J.Lee, Jinnie* QC/Editors: ellegirl19, debbii, ay_linkSpot Translator: Episode #1.1 (2006)
She's the 16th head of the Jinnouchi clan.ท่านเป็นผู้นำรุ่นที่ 16 ของตระกูลจินโนวชิ Summer Wars (2009)
Jinnouchi Fisheryจินโนวชิค้าปลา Summer Wars (2009)
Making a remarkable last-minute comeback thanks to the pitcher Jinnouchi...เป็นการพลิกล็อคในนาทีสุดท้าย ต้องขอบคุณมือขว้างจินโนวชิ Summer Wars (2009)
A Jinnouchi man has to be solid and trustworthy!ผู้ชายตระกูลจินโนวชิต้องหนักแน่นและซื่อสัตย์ Summer Wars (2009)
The men of Jinnouchi must be strong!บุรุษแห่งจินโนวชิต้องเข้มแข็ง! Summer Wars (2009)
After all, we of the Jinnouchi were once soldiers of the awe-inspiring Takeda army!ยังไงเสีย พวกเราก็คือจินโนวชิ \ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นหน่วยทหารกล้าของกองทัพทาเคดะ Summer Wars (2009)
On the mound is Ueda High's Jinnouchi.ที่จุดขว้างคือ จินโนวชิแห่งมัธยมอูเอดะครับ Summer Wars (2009)
Go, go, go, go! Jinnouchi winds up and–จินโนวชิเตรียมขว้างแล้วก็... Summer Wars (2009)
And look at the pitcher, Jinnouchi!จับตามือขว้างให้ดีครับ จินโนวชิ! Summer Wars (2009)
We of the Jinnouchi have to raise our battle standards and fight!พวกเราจินโนวชิต้องลุกขึ้นพร้อมสู้สิ! Summer Wars (2009)
How can you say you're Jinnouchi men?ยังจะเรียกตัวเองว่าเป็น ตระกูลจินโนวชิ ได้ยังไง? Summer Wars (2009)
Jinnouchi is beginning to crack.จินโนวชิกำลังแย่ทีเดียว Summer Wars (2009)
As you'll recall, Ueda's pitcher Jinnouchi allowed 30 hits in yesterday's semi-finals.ถ้ายังจำได้นะครับ มือขว้างของอูเอดะ จินโนวชิ โดนตีไป 30 ไม้ในเกมรอบรองเมื่อวานนี้ Summer Wars (2009)
- Couple of Djinn.-โดย? -จินสองสามตัว Exile on Main St. (2010)
Djinn. I thought those were-จินเหรอ? Exile on Main St. (2010)
You got a cure for Djinn poison?นายมีวิธีรักษาพิษของจินเหรอ? Exile on Main St. (2010)
Djinn are hard to draw out.มันยากที่จะล่อจินออกมา Exile on Main St. (2010)
You see, Djinn are easier to draw out when you got bait.ฟังนะ จะล่อจินออกมาได้ง่าย ถ้านายมีเหยื่อ Exile on Main St. (2010)
It goes way past a couple of Djinn acting off.แต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร มันยากเกินจะเข้าใจ จินสองสามตัวลงมือ... Exile on Main St. (2010)
Three Djinn off in the trees.จินสามตัวหายไปในต้นไม้ Exile on Main St. (2010)
Those Djinn are just sitting out there, watching us.ตรงนี้ จินพวกนั้นมันนั่งอยู่ตรงโน้น เฝ้ามองพวกเรา Exile on Main St. (2010)
And the life of jedi master Qui-gon jinn was lost.รวมทั้งชีวิตของอาจารย์เจได ไคว-กอน จินด้วย Assassin (2010)
Djinn.ตอนอยู่กองทัพข้าเคยสู้กับมัน Clash of the Titans (2010)
The Djinns have waited many years for the one who'd free them from the Gods.-เขาว่าเขาไม่ได้เป็นมิตรกับมนุษย์ -ไม่บอกก็รู้นี่ Clash of the Titans (2010)
- Why are the Djinns leaving us?มันเป็นคำพยากรณ์ Clash of the Titans (2010)
He's tracking a jinn in Omaha as we speak.ที่จริงฉันกำลังจะไปเจอแซมที่นั่น The Man Who Would Be King (2011)
Do you, Qui-Gon Jinn?งั้นรึนายเจไดไกวคอน จิน Scott Free (2011)
Subclass of the Djinn.พันธุ์ย่อยของดีจินน์ Midnight Lamp (2012)
Like genie in a bottle, Djinn?แบบยักษ์จีนี่ในตะเกียงเหรอ Midnight Lamp (2012)
Nice bag of tricks. Mmhmm. And every Djinn can be controlled in one of two ways:เป็นกลที่ดีนะ ดีจินน์ทุกตัวถูกควบคุมได้สองทาง Midnight Lamp (2012)
Djinns do the bidding of the one who controls the lamp.ดีจินน์ทำตามคนที่ควบคุมโคม Midnight Lamp (2012)
It's called a jinnamuru xunte.มันเรียกว่าจินนามูรู ซุนเต้ Mr. Sandman (2013)
"jinnamuru xunte,จินนามูรู ชุนเต้ Mr. Sandman (2013)
It's like a jinnamuru xunte smorgasbord of grief.มันเหมือนกับจินนามูรู ชุนเต้ กินความโศกเศร้าเล่นๆ Mr. Sandman (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูตผีปิศาจ [N] ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
ภูตผี    [N] ghost, See also: spirit, jinn, genie, demons, monster, Syn. ภูตผีปีศาจ, ผีสาง, วิญญาณ, ผี, Example: ยามค่ำคืนมีคนได้ยินเสียงร้องของภูตผีที่ถูกกังขังไว้ในถ้ำ, Count unit: ตัว, ตน, Thai definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
ภูต[n.] (phūt) EN: spirit ; demon ; monster ; goblin ; ghost ; jinn ; genie   FR: démon [m] ; monstre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jinn    (n) (jh i1 n)
djinn    (n) (jh i1 n)
jinns    (n) (jh i1 n z)
djinns    (n) (jh i1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一陣の風[いちじんのかぜ, ichijinnokaze] (n) gust of wind [Add to Longdo]
外人の目から見ると[がいじんのめからみると, gaijinnomekaramiruto] (exp) from a foreigners point of view [Add to Longdo]
求人難[きゅうじんなん, kyuujinnan] (n) labor shortage; labour shortage [Add to Longdo]
九仞の功[きゅうじんのこう, kyuujinnokou] (n) spectacular success [Add to Longdo]
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle [Add to Longdo]
個人年金[こじんねんきん, kojinnenkin] (n) personal pension [Add to Longdo]
獅子奮迅の勢い[ししふんじんのいきおい, shishifunjinnoikioi] (n) irresistible force [Add to Longdo]
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully [Add to Longdo]
囚人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma [Add to Longdo]
諸聖人の祝日[しょせいじんのしゅくじつ, shoseijinnoshukujitsu] (n) (See 万聖節) All Saints Day [Add to Longdo]
深甚なる[しんじんなる, shinjinnaru] (exp) extreme; deep [Add to Longdo]
人皇[にんのう;じんのう;じんこう, ninnou ; jinnou ; jinkou] (n) emperor [Add to Longdo]
人肉[じんにく, jinniku] (n) human flesh [Add to Longdo]
成人の日[せいじんのひ, seijinnohi] (n) Coming of Age Day (second Monday in January. Prior to 2000 was Jan 15); Adult's Day [Add to Longdo]
千尋の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) abysmal valley [Add to Longdo]
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine [Add to Longdo]
唐人の寝言[とうじんのねごと, toujinnonegoto] (n) gibberish [Add to Longdo]
無人の境[むじんのきょう, mujinnokyou] (n) uninhabited land [Add to Longdo]
無尽の講[むじんのこう, mujinnokou] (n) mutual financing association [Add to Longdo]
用心に越した事は無い[ようじんにこしたことはない, youjinnikoshitakotohanai] (exp) (id) You cannot be too careful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晋宁[Jìn níng, ㄐㄧㄣˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Jinning (place in Yunnan) [Add to Longdo]
真纳[Zhēn nà, ㄓㄣ ㄋㄚˋ, / ] (Mohammad Ali) Jinnah (founder of Pakistan) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top