ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่วมประเวณี

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่วมประเวณี-, *ร่วมประเวณี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมประเวณี[V] make love, Syn. เสพสังวาส, ร่วมรัก, Example: ชายที่ร่วมประเวณีกับหญิงที่เป็นภรรยาของผู้อื่นถือว่ามีความผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่วมประเวณีก. เสพสังวาส, เป็นผัวเมียกัน.
ซ่องเสพร่วมประเวณี.
เสพร่วมประเวณี เช่น เสพเมถุน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coitusร่วมประเวณี,การร่วมประเวณี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, that's fine. You're absolutely fine.นับถือพอๆ กับพวกร่วมประเวณีแบบสัตว์ป่า Rock Star (2001)
Fornicating?ร่วมประเวณีกัน? The Illusionist (2006)
Screaming "intercourse!" at the top of her lungs.ร้องว่า "ร่วมประเวณี" สุดแรงลมปอด Back in Business (2008)
Or "fornication."หรือร่วมประเวณี The Spaghetti Catalyst (2010)
females, paragraph four-- coitus.หมวดย่อยที่ 3 เกี่ยวกับแขกมาเยือน สตรีเพศ\ ย่อหน้า4 ร่วมประเวณี The Staircase Implementation (2010)
"Roommates shall give each other 12 hours notice of impending coitus."เพื่อนร่วมห้องจะแจ้งล่วงหน้า 12 ชม.ก่อนมีการร่วมประเวณี The Staircase Implementation (2010)
Sheldon and I engaged in sexual intercourse.เชลดอนกับฉันได้ร่วมประเวณีกัน The Herb Garden Germination (2011)
Bernadette just asked about my sexual encounter with you.เบอร์นาเด็ตต์เพิ่งจะถามฉันเรื่องการร่วมประเวณีของเรา The Herb Garden Germination (2011)
They have a feverish night of socially-approved copulation ahead of them.พวกเขาได้มีค่ำคืนอันแสนตื่นเต้น ของการร่วมประเวณีที่สังคมยอมรับแล้วรออยู่ The Pulled Groin Extrapolation (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
george[SL] ร่วมเพศ, See also: ร่วมประเวณี
go all the way[SL] ร่วมเพศ, See also: ร่วมประเวณี
jig[SL] ร่วมเพศ, See also: ร่วมประเวณี
take[VT] ร่วมประเวณี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) ,การร่วมประเวณี
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
incest(อิน' เซสทฺ) n. การร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน
incestuous(อินเซส' ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีดังกล่าว., See also: incestuously adv. incestuousness n.
incubus(อิน' คิวบัส) n., (pl. -bi, -buses) ผีที่เข้ามานอนทับคนที่กำลังหลับ (โดยเฉพาะผีผู้ชายที่เข้าร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่กำลังหลับ) , สิ่งที่ครอบงำจิตใจ, ภาระที่หนัก
intercourse(อิน'เทอคอร์ส) n. การติดต่อกัน,การไปมาหาสู่กัน,การแลกเปลี่ยนความคิดกัน,การร่วมประเวณี., Syn. intercommunication
orgie(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
orgy(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
proposition(พรอพพะซิซ'เชิน) n. การสอน,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,หัวข้อ,ข้อวินิจฉัย,ญัตติ,เรื่องราว,ปัญหา,จุดประสงค์,ข้อเสนอเพื่อร่วมประเวณีที่ไม่ถูกกฎหมาย. vt. เสนอ,เสนอข้อเรียกร้อง, See also: propositional adj.
prostitute(พรอส'ทิทิวทฺ) n. โสเภณี,บุคคลที่ร่วมประเวณีเพื่อหาเงิน (มักเป็นหญิง) ,บุคคลที่ขายศักดิ์ศรีของตัวเอง. vt. ขายตัวเป็นโสเภณี,ขายศักดิ์ศร', Syn. whore,harlot,call girl)

English-Thai: Nontri Dictionary
copulation(n) การร่วมประเวณี,การสังวาส,การเกี่ยวโยงกัน
incest(n) การร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี
incestuous(adj) เป็นการร่วมประเวณีที่ผิดประเพณี
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top