ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get on with

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get on with-, *get on with*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get on with(phrv) ดำเนินต่อไปกับ, See also: ทำต่อกับ, Syn. carry on
get on with(phrv) ก้าวหน้า, See also: รุดหน้ากับ, Syn. bring along, bring forward
get on with(phrv) เป็นมิตรกับ, See also: เข้ากันได้กับ, Syn. get along with, get on
get on with(phrv) ทำ, See also: ดำเนินต่อไป, Syn. carry on
get on with(phrv) ฉันไม่เชื่อ, See also: ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on
get on with(phrv) ปล่อยให้เป็นไป, See also: ปล่อยเถอะ, ช่างเถอะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, get on with your walking. Don't hang about here screaming.งั้นก็เดินต่อไป อย่ามาร้องโวยวายแถวนี้ Rebecca (1940)
Come on, get on with it. Let's go.มาสิ, รับกับมัน ให้เป็นไป I Spit on Your Grave (1978)
You all know what to do, just get on with it.รู้นะว่าจะต้องทำยังไง เตรียมตัวให้พร้อม The Road Warrior (1981)
Let's get on with it.ยอมรับมันซะเถอะ Clue (1985)
Get on with it!ช่างมันเถอะน่า! Clue (1985)
- Get on with it!- ช่างมันเถอะน่า! Clue (1985)
Get on with it. A tremendous right.หมัดขวาหนัก หนักจริง ๆ *batteries not included (1987)
Let's get on with it.จะเริ่มกรีดหรือยังล่ะ! ผิด! The Princess Bride (1987)
And we agreed that it's time to get on with your real future.และเราตกลงกันแล้วว่า ถึงเวลาจัดการกับอนาคตลูกแล้ว Cool Runnings (1993)
So accept it and get on with it. Right, come this way.จึงยอมรับและได้รับการขึ้นกับมัน ขวามาทางนี้ In the Name of the Father (1993)
- Let's get on with it, okay?- มาลงมือกันนะ Junior (1994)
Now can we please get on with helping this poor fellow?เรามาช่วยเขาต่อได้มั้ย เขาช็อคอย่างแรง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get on withDo you get on with your friends?
get on withHe decided to get on with the plan.
get on withHe is a man hard to get on with.
get on withHe is easy to get on with.
get on withHe is worried whether his wife can get on with his mother.
get on withI am afraid he won't get on with her.
get on withI think John is quite selfish, and a little bit vain. He isn't easy to get on with.
get on withJust shut up and get on with your work!
get on withLet's stop wasting time and get on with this work.
get on withSuppose there's some jerk you just can't get on with.
get on withThey are nice boys and I am sure you will get on with them very well.

Japanese-English: EDICT Dictionary
やって行く;遣って行く[やっていく, yatteiku] (v5k-s) to live; to make a living; to get on with [Add to Longdo]
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp, adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable [Add to Longdo]
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u, vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get on with
   v 1: have smooth relations; "My boss and I get along very well"
      [syn: {get along with}, {get on with}, {get on}, {get
      along}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top