ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring on-, *bring on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring on(phrv) นำ(บางสิ่ง)ออกมา, See also: ปรากฏตัว, ออกมา, Syn. come on
bring on(phrv) เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, Syn. come on, draw on
bring on(phrv) ทำให้มีมากขึ้น, See also: เพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. bring along, bring forward
bring on(phrv) ทำให้ประสบกับ, See also: ทำให้พบกับ, ทำให้บางสิ่งเกิดขึ้นกับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh yeah, bring on the spall baby!โอ้ใช่แล้ว ขอดูให้เต็มตาหน่อย The Jackal (1997)
Well, bring on the noise and bring on the funk, because I'm bringing out what's in my trunk.รถกระป๋อง? โอหรอ? ส่งเสียงและฟั๊งกี้หน่อย... Inspector Gadget 2 (2003)
Bring on the beer.เอาเบียร์มาเลย The Perfect Man (2005)
Yeah, bring on the Beer.เอาเบียร์มาเลย The Perfect Man (2005)
Bring on the confetti!นำลูกปา! Cars (2006)
Bring on the next contestants.นำผู้แข่งขันต่อไปขึ้นมา American Duos (2007)
"He that opens his lips too wide shall bring on his own destruction."" ผู้ใดเผยอปากมากจนเกินเหตุ... ...จะนำพาไปสู่หายนะ " 3:10 to Yuma (2007)
To bring on and stop rain even though future advance.สั่งให้ฝน หยุด หรือ ตกได้ แม้ว่า ในอนาคตข้างหน้า Next (2007)
I want to bring on cristobal.ฉันอยากได้คริสโตบัล Bang and Burn (2007)
She knew I was gonna bring on something like this.เธอรู้ว่าฉันจะนำบางสิ่ง เกิดขึ้นเช่นนี้ The Revelator (2008)
Sally. Bring on the lineup.แซลลี่ เรียกแถวสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Bring on the elephants!ปล่อยโขลงช้างออกมา! . Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring onBut showing off the presents could embarrass the guests who did not bring one.
bring onDon't bring on any more shame.
bring onI'll bring one more towel.
bring onThat would bring only a small price.

Japanese-English: EDICT Dictionary
招く[まねく, maneku] (v5k, vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) #8,189 [Add to Longdo]
忍びない[しのびない, shinobinai] (exp, adj-i) (See 忍ぶ) cannot bring oneself (to do, etc.) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top