ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เชื่อหรอก

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เชื่อหรอก-, *ไม่เชื่อหรอก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't believe it. If you loved me, you'd know how cold I am.ฉันไม่เชื่อหรอก ถ้าเธอรักฉัน เธอคงรู้ว่าฉันหนาวแค่ไหน The Little Prince (1974)
I just don't believe it. Ja. You know it's ridiculous.เรื่องบ้าๆ ฉันไม่เชื่อหรอก Schindler's List (1993)
Well, fuck that.ผมไม่เชื่อหรอก In the Mouth of Madness (1994)
You're lying!ฉันไม่เชื่อหรอกChristmas in August (1998)
But I can't believe that. I won't.แต่พ่อไม่เชื่อหรอก ไม่เด็ดขาด Frailty (2001)
I don't believe this!หนูไม่เชื่อหรอกVisitor Q (2001)
But I don't believe it. It can't be true.แต่ฉันไม่เชื่อหรอก มันไม่จริง All About Lily Chou-Chou (2001)
You wouldn't believe how much.เธอไม่เชื่อหรอกว่ามันมากเท่าไร Resident Evil (2002)
I'll never believe it!ฉันไม่เชื่อหรอกYomigaeri (2002)
No, I'm ugly. I know it.ไม่เชื่อหรอก ฉันมันอุบาทว์ รู้ตัวดีด้วย The Girl Next Door (2004)
I don't believe that. He said it's not over. I can still get him back.ฉันไม่เชื่อหรอก เขาบอกว่ามันยังไม่จบ ฉันยังสามารถพาลูกฉันกลับมาได้ The Forgotten (2004)
Nah. Forget it. You ain't gonna believe me.ช่างมันเถอะ ลูกคงไม่เชื่อหรอก Crash (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get along[PHRV] ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on
get along with[PHRV] ฉันไม่เชื่อหรอก, See also: ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on
get away with[PHRV] ไม่เชื่อ, See also: ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on
get off with[PHRV] ไม่เชื่อ, See also: ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on
get off[PHRV] ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on
get on with[PHRV] ฉันไม่เชื่อ, See also: ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on
get on[PHRV] ไม่เชื่อหรอก, See also: ฉันไม่เชื่อ, Syn. come on
go along[PHRV] ไม่เชื่อหรอก, See also: ฉันไม่เชื่อ, Syn. come on
go along with[PHRV] ไม่เชื่อ, See also: ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on
go on with you[PHRV] ไม่เชื่อหรอก, See also: ไม่เชื่อ, Syn. come on

French-Thai: Longdo Dictionary
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top