ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

famulus

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -famulus-, *famulus*, famulu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา famulus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *famulus*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
famulus(แฟม' ยะลัส) n. ผู้ติดตาม -pl. famuli

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only good news is allowed in here, Famulus.เฉพาะข่าวที่ดีที่ได้รับอนุญาต ในที่นี่ FamuluJupiter Ascending (2015)
FAMULUS:FAMULUS: Jupiter Ascending (2015)
[FAMULUS CLEARS THROAT](FAMULUS RÄUSPERT SICH) Jupiter Ascending (2015)
FAMULUS:FAMULUS: Jupiter Ascending (2015)
Only good news is allowed in here, Famulus.Hier sind nur gute Neuigkeiten gestattet, Famulus. Jupiter Ascending (2015)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  famulus
      n 1: a close attendant (as to a scholar)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  famulus /famylɵs/
   aid; assistant; helper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top