Search result for

dried

(89 entries)
(0.0651 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dried-, *dried*, dri, drie
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dried(ไดรดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ dry
dried-up(ไดรดฺ'อัพ) adj. แห้ง,เหี่ยวย่น,แห้งเหี่ยว,แห้งผาก
sundried(ซัน'ไดรดฺ) adj. (ผลไม้,เนื้อ) ตากแห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dried(vt) pt และ pp ของ dry

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dried bael juiceน้ำมะตูมผ่านการทำแห้ง [TU Subject Heading]
Dried cymbopogon juicesน้ำตะไคร้ผ่านการทำแห้ง [TU Subject Heading]
Dried fishปลาแห้ง [TU Subject Heading]
Dried fishery productsผลิตภัณฑ์ประมงแห้ง [TU Subject Heading]
Dried flower arrangementการจัดดอกไม้แห้ง [TU Subject Heading]
Dried flower industryอุตสาหกรรมดอกไม้แห้ง [TU Subject Heading]
Dried flowersดอกไม้แห้ง [TU Subject Heading]
Dried food industryอุตสาหกรรมอาหารแห้ง [TU Subject Heading]
Dried foodsอาหารแห้ง [TU Subject Heading]
Dried fruitผลไม้แห้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When people sun-dried the persimmon, the sugar has melted and then dried into the white coatingเมื่อใครตากมันไว้,น้ำตาลนั่นจะละลาย และแห้งกลายเป็นคราบขาว Iljimae (2008)
Dried Pollack soup.ซุปปลาพอลแลคแห้ง Beethoven Virus (2008)
The watering hole is dried up.หนองน้ำแห้งขอดหมดแล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Dried up?แห้งเหรอ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Now you're giving them a decent life. It'd be a shame if the funding dried up.ตอนนี้คุณกำลังมอบชีวิตที่เหมาะสมแก่พวกเขา มันคงน่าเศร้าถ้าเงินทุนถูกตัดไป 24: Redemption (2008)
Lily, please go and get us a lovely bag of dried mopane worms.ไลลี่หนูไปก่อนจ๊ะและไปเอากระเป๋าที่น่ารัก ของหนอนผีเสื้อแห้งนะจ๊ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Like a dried up flower wanting to get watered.เหมือนดอกไม่เหี่ยวๆ ที่ต้องการน้ำ Five the Hard Way (2008)
And that's a weird dried head of a monkey.แต่ไม่มีสิ่งที่ผมมองหา เหมือนหัวกระโหลกลิงสตาฟพิลึกๆ นั่น Drag Me to Hell (2009)
And judging from the amount of dried blood, they died in the cab.แล้วก็จากเลือดที่แห้งติดอยู่ในรถ พวกเขาตายในนี้ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
TheRussian pipeline's dried up.ส่งผ่านทางถังน้ำมันเปล่าเข้ามา Albification (2009)
Our Russian pipeline's dried up.แหล่งปืนรัสเซียของเราขาดแคลน Service (2009)
The place dried up once the spice convoy stopped runningดาวนี่เหือดแห้งไปเมื่อกองยานสไปซ์ยกเลิกการจอด Mystery of a Thousand Moons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driedDried fish is not to my taste.
driedHe dried himself with a towel.
driedHe dried his wet clothes by the fire.
driedI left some scallions out on the veranda for too long and they dried out.
driedShe cried till her eyes dried.
driedShe dried her face on a towel.
driedShe washed the dishes and she dried them.
driedThe fruits are dried in the sun.
driedThe paint hasn't dried yet.
driedThe pond dried up in hot weather.
driedThe pond dried up last summer.
driedThe pond has dried up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะพร้าวทุย[N] dried and curled coconut, Example: มะพร้าวทุยหล่นลงไปในท้องร่องสวน, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ผลมะพร้าวที่เจริญเติบโตตามปกติจนเปลือกแห้ง รูปรีๆ กะลาลีบ น้ำหนักเบา เพราะไม่มีเนื้อและน้ำ
กุ้งฟัด[N] dried prawn without skin, Example: มื้อไหนที่แม่นำกุ้งฟัดมาผัดกับบวบ มื้อนั้นฉันจะกินข้าวได้เยอะมาก, Count unit: กิโลกรัม, Thai definition: กุ้งแห้งที่เอาเปลือกออก
กุ้งแห้ง[N] dried salted prawn, See also: dried shrimp, Example: นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อของที่ระลึกจำพวก กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง และงอบแบบต่างๆ ได้จากร้านค้าทั่วไปในเขตอำเภอแหลมงอบ, Thai definition: กุ้งทะเลที่ตากแห้ง
ขิงแห้ง[N] dried ginger, Example: เราสามารถเอาขิงแห้งมาต้มเป็นน้ำดื่มได้, Thai definition: ขิงชนิดหนึ่งที่ตากแห้ง ใช้เป็นเครื่องยาไทย
ข้าวตู[N] dried rice balls, Example: พ่อชอบให้แม่ทำข้าวตูทุกวันหยุด, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ข้าวตากคั่วแล้วตำเป็นผงเคล้ากับน้ำตาลและมะพร้าว
ข้าวตาก[N] dried cooked rice, Example: ยายเก็บข้าวตากใส่หม้อไว้กินช่วงข้าวยากหมากแพง, Thai definition: ข้าวสุกที่ตากแห้งเพื่อเอาไว้กินนานๆ
แห้ง[ADJ] dried, See also: dry, arid, barren, parched, Ant. สด, Example: แกงขี้เหล็กจะต้องมีปลาสลิดแห้งแนมบนโต๊ะอาหาร
อาหารแห้ง[N] dried food, Example: ในครัวมีข้าวสาร อาหารแห้ง กะปิ น้ำปลา ครบบริบูรณ์
หมูหยอง[N] dried shredded pork, Example: อาหารหลักของเขาคือ ข้าวต้มร้อนๆ กับหมูหยอง, Thai definition: ของกินทำด้วยเนื้อหมู ทำเป็นฝอย
รังบวบ[N] loofah, See also: dried tough fiber of the sponge-gourd, Count unit: รัง, Thai definition: ส่วนในบวบที่แก่จนแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves   
แห้ง[X] (haēng = haeng) EN: dry ; dried   FR: sec ; séché ; desséché
เห็ดแห้ง[n. exp.] (het haēng) EN: dried mushrooms   
ข้าวตาก[n.] (khāotāk) EN: dried cooked rice   
ข้าวตู[n.] (khāotū) EN: dried rice balls   
กล้วยตาก[n. exp.] (klūay tāk) EN: sun-dried bananas   
กล้วยตากแห้ง[n. exp.] (klūay tākhaēng) EN: dried bananas   FR: bananes séchées [fpl]
กุ้งฟัด[n. exp.] (kung fat) EN: dried prawn without skin ; dried salted shelled shrimp   
กุ้งแห้ง[n. exp.] (kung haēng) EN: dried shrimp ; dried salted prawn   FR: crevettes séchées [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIED    D R AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dried    (v) (d r ai1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dörrfleisch {n}dried meat [Add to Longdo]
Stockfisch {m} [cook.]dried cod; stockfish [Add to Longdo]
Trockenblume {f}dried flower [Add to Longdo]
Trockenei {n}dried egg [Add to Longdo]
Trockenmilch {f}dried milk [Add to Longdo]
ausgedorrtdried up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
お欠き;御欠き;御掻;御欠;御搔(oK)[おかき, okaki] (n) (uk) (See 欠き餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
ころ[, koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber [Add to Longdo]
ころ柿;枯露柿;転柿[ころがき, korogaki] (n) dried persimmon [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kū, ㄎㄨ, ] dried up, #12,530 [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] dried meat; preserved fruit, #32,214 [Add to Longdo]
葡萄干[pú tao gān, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄍㄢ, / ] dried raisins, #32,398 [Add to Longdo]
干果[gān guǒ, ㄍㄢ ㄍㄨㄛˇ, / ] dried fruit; dry fruits (nuts etc), #35,757 [Add to Longdo]
柿饼[shì bǐng, ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] dried persimmon, #65,323 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] dried poultry, #234,837 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] dried meat, #286,704 [Add to Longdo]
冢中枯骨[zhǒng zhōng kū gǔ, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄎㄨ ㄍㄨˇ, / ] dried bones in burial mound (成语 saw); dead and buried, #379,068 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] dried fish, #923,919 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] dried up; dry; exhausted, tired, #1,047,344 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dried \Dried\ (dr[imac]d),
   imp. & p. p. of {Dry}. Also adj.; as, dried apples.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dry \Dry\, v. t. [imp. & p. p. {Dried}; p. pr. & vb. n.
   {Drying}.] [AS. drygan; cf. drugian to grow dry. See {Dry},
   a.]
   To make dry; to free from water, or from moisture of any
   kind, and by any means; to exsiccate; as, to dry the eyes; to
   dry one's tears; the wind dries the earth; to dry a wet
   cloth; to dry hay.
   [1913 Webster]
 
   {To dry up}.
   (a) To scorch or parch with thirst; to deprive utterly of
     water; to consume.
     [1913 Webster]
 
        Their honorable men are famished, and their
        multitude dried up with thirst.   -- Is. v. 13.
     [1913 Webster]
 
        The water of the sea, which formerly covered it,
        was in time exhaled and dried up by the sun.
                          --Woodward.
   (b) To make to cease, as a stream of talk.
     [1913 Webster]
 
        Their sources of revenue were dried up. -- Jowett
                          (Thucyd. )
     
 
   {To dry a cow}, or {To dry up a cow}, to cause a cow to cease
    secreting milk. --Tylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dried
   adj 1: not still wet; "the ink has dried"; "a face marked with
       dried tears"
   2: preserved by removing natural moisture; "dried beef"; "dried
     fruit"; "dehydrated eggs"; "shredded and desiccated coconut
     meat" [syn: {dried}, {dehydrated}, {desiccated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top