ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disroot

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disroot-, *disroot*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disroot มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disroot*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disroot(ดิสรูท') vt. ถอนราก,เอาออกจากที่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entwurzeln | entwurzelnd | entwurzeltto disroot | disrooting | disrooted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disroot \Dis*root"\, v. t. [imp. & p. p. {Disrooted}; p. pr. &
   vb. n. {Disrooting}.]
   To tear up the roots of, or by the roots; hence, to tear from
   a foundation; to uproot.
   [1913 Webster]
 
      A piece of ground disrooted from its situation by
      subterraneous inundations.        --Goldsmith.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

disroot

 


  

 
disroot
 • (ดิสรูท') vt. ถอนราก,เอาออกจากที่ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top