Search result for

climb

(99 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -climb-, *climb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
climb[VT] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
climb[VI] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. ascend, arise
climb[VI] ปีน
climb[VT] ปีน, Syn. climb on, clamber up
climber[N] คนที่ต้องการก้าวหน้าในธุรกิจหรือในสังคม
climber[N] เครื่องมือสำหรับติดที่รองเท้าหรือขาเพื่อใช้ในการปีนเสา
climb on[PHRV] ปีนขึ้นไป
climb down[PHRV] ปีนลงมา
climb out of[PHRV] ปีนออกมา, See also: ตะกายขึ้นมา
climb on the bandwagon[IDM] ลอกเลียน, See also: เลียนแบบ, Syn. jump on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climb(ไคลบฺ) v.,n. (การ) ปีน,ไต่,ลอยขึ้น,เลื้อยพันขึ้น,ไต่เต้าขึ้น., Syn. ascend
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
climb(n) การปีน,การไต่,การขึ้น
climb(vt) ปีน,ไต่,ขึ้น,เลื้อย,ตะกาย
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
climber; vineไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
climbing aboard the band wagonชนะไหนเข้าด้วย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
climbing bogพรุคืบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climbersประเภทไต่บันได [การแพทย์]
Climbingการปีนป่าย [การแพทย์]
Climbing plantsไม้เลื้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heart rate's climbing.อัตราเต้นของหัวใจกำลังสูงขึ้น Joy (2008)
If so, he won't be able to climb up the wall anymore.ถ้างั้น มันก็ปีนกำแพงไม่ได้น่ะซิ Iljimae (2008)
Your husband was spotted when he tried to climb up the wall.สามีของเจ้าถูกจับได้ตอนที่เขาพยายามปีนกำแพง Iljimae (2008)
Don't you know it's dangerous to climb into a refrigerator?ไม่รู้หรือไง ว่าปีนเข้าไปในตู้เย็นมันอันตราย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You don't want to climb down the mountain in the dark.ไม่อยากจะปีนลงเขาก่อนค่ำรึไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Climbing here!เฮ้ย Bolt (2008)
They climbed over the walls.พวกมันปีนข้านกำแพง Outlander (2008)
And climbing. And grabbing things.การปีนหยิบของด้วย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Hyung-nim, your news agency must quickly climb to claim the number one throne.พี่, สำนักข่าวของคุณ ต้องรีบไต่ขึ้นไปอ้างตำแหน่ง อันดับหนึ่งบนบัลลังก์, แล้ว. Episode #1.5 (2008)
We will climb up notches in the financial world ranking.เราจะไต่ขึ้นไปในบันทึกของอันดับโลก ของธุรกิจการเงิน Episode #1.5 (2008)
Nice, nice, 50% morbidity count and climbing.ดี.. ดี.. จำนวนความเสียหาย 50% และกำลังเพิ่ม WarGames: The Dead Code (2008)
If my fatty wants iced tea, then I will climb a mountain to find it.ถ้าน้องอ้วนของผมต้องการชาเย็น ต่อให้ต้องปีนภูเขาผมก็จะหามาให้ได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
climbHe climbed up the tree like a monkey.
climbHe was the first man to climb Mt. Fuji in winter.
climbI am interested in mountain climbing.
climbThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.
climbYou should not climb the mountain in such bad water.
climbHe was a member of the expedition which climbed Mount Everest.
climbWe climbed up the mountain, but with difficulty.
climbYour mother will probably object to your climbing the mountain.
climbI reward my pigeons with food for climbing onto the box.
climbHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
climbIf it's rainy the mountain climbing will be called off.
climbWill you take care of gathering materials for the climb?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื้อย[V] climb, See also: creep, ramble, Example: ต้นไม้ใหญ่บางต้นมีต้นไม้เลื้อยพันแน่นหนาห้อยระย้าเหมือนม่าน, Thai definition: ทอดวกเวียนไป
แขย็กๆ[ADV] climb up slowly, See also: moving up or down in short steps or degrees, Example: เขาไต่แขย็กๆ ขึ้นไปบนต้นมะม่วงหวังจะเอามะม่วงพวงโตนั้นให้ได้, Thai definition: อย่างที่ขยับขึ้นไปทีละน้อยๆ ช้าๆ
เครือดิน[N] climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
ป่ายปีน[V] climb, See also: clamber, Syn. ปีนป่าย, ป่าย, ปีน, Example: โปรแกรมเดินป่าสู่น้ำตกเหวกระถินมีทั้งเดินขึ้นเนินเขา ป่ายปีน ไต่หน้าผาน้ำตกลงมาตามรากไม้, Thai definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ป่าย[V] climb, See also: clamber, Syn. ป่ายปีน, ปีนป่าย, Example: ช่างภาพประจำค่ายเก็บภาพอย่างละเอียดลออ แม้ถึงต้องปืนป่ายเพื่อเก็บภาพหายากก็ไม่เคยถอย, Thai definition: ปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบาก
ปีนป่าย[V] climb, See also: clamber, Syn. ป่ายปีน, ปีน, Example: เด็กๆ มีกิจกรรมฝึกตนหลายอย่าง เช่น ฝึกปีนป่าย ลอดอุโมงค์ ฝึกการทรงตัว, Thai definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ปีน[V] climb, See also: clamber, Syn. ไต่, ป่ายปีน, ปีนป่าย, Example: ผมเคยปีนขึ้นไปดูบนยอดปรางค์พบร่องรอยของการทาสีเช่นกัน, Thai definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ตะกุยตะกาย[V] clamber, See also: climb, Syn. ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: เจ้ากระต่ายน้อยหัดกระโดดได้ 2 - 3 ที ก็หกคะเมนคว่ำไปข้างหน้ามันต้องตะกุยตะกายลุกขึ้นมายืนและเริ่มกระโดดใหม่, Thai definition: พยายามป่ายปีนให้พ้นอันตราย
ไต่[V] climb, See also: clamber, scale, Example: เครื่องบินยกตัวเองขึ้นจากรถ ไต่ขึ้นตามการบังคับของนักบิน, Thai definition: เดินไปด้วยความระมัดระวัง, ขึ้นลงในที่ลำบากด้วยความระมัดระวัง
ไต่เขา[V] hike, See also: climb, Example: เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รีบระดมกำลังร่วมกับเพื่อนนักศึกษาเคราะห์ร้าย ไต่เขาลงไปช่วยกันนำศพขึ้นมาได้สำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb   FR: monter ; gravir
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
เครือดิน[n.] (khreūadin) EN: climbing plant   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
เลื้อย[v.] (leūay) EN: climb ; clim up   FR: grimper
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIMB    K L AY1 M
CLIMBS    K L AY1 M Z
CLIMBED    K L AY1 M D
CLIMBER    K L AY1 M ER0
CLIMBERS    K L AY1 M ER0 Z
CLIMBING    K L AY1 M IH0 NG
CLIMBERS'    K L AY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
climb    (v) (k l ai1 m)
climbs    (v) (k l ai1 m z)
climbed    (v) (k l ai1 m d)
climber    (n) (k l ai1 m @ r)
climbers    (n) (k l ai1 m @ z)
climbing    (v) (k l ai1 m i ng)
climb-down    (n) - (k l ai1 m - d au n)
climb-downs    (n) - (k l ai1 m - d au n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
アイスクライミング[, aisukuraimingu] (n) ice climbing [Add to Longdo]
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]
ガンビール[, ganbi-ru] (n) gambir (species of climbing plant, Uncaria gambir) (dut [Add to Longdo]
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei [Add to Longdo]
クテノポマ[, kutenopoma] (n) climbing gourami (of genus Ctenopoma or Microctenopoma) (lat [Add to Longdo]
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
クライマー[, kuraima-] (n) climber [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bā, ㄅㄚ, ] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside [Add to Longdo]
[pá, ㄆㄚˊ, ] climb; crawl; snatch [Add to Longdo]
[pān, ㄆㄢ, ] climb up; pull [Add to Longdo]
攀岩[pān yán, ㄆㄢ ㄧㄢˊ, ] climbing [Add to Longdo]
爬上[pá shàng, ㄆㄚˊ ㄕㄤˋ, ] climb up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Climb \Climb\ (kl[imac]m), v. i. [imp. & p. p. {Climbed}
   (kl[imac]md), Obs. or Vulgar {Clomb} (kl[o^]m); p. pr. & vb.
   n. {Climbing}.] [AS. climban; akin to OHG. chlimban, G. & D.
   klimmen, Icel. kl[imac]fa, and E. cleave to adhere.]
   1. To ascend or mount laboriously, esp. by use of the hands
    and feet.
    [1913 Webster]
 
   2. To ascend as if with effort; to rise to a higher point.
    [1913 Webster]
 
       Black vapors climb aloft, and cloud the day.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) To ascend or creep upward by twining about a
    support, or by attaching itself by tendrils, rootlets,
    etc., to a support or upright surface.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Climb \Climb\, v. t.
   To ascend, as by means of the hands and feet, or laboriously
   or slowly; to mount.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Climb \Climb\, n.
   The act of one who climbs; ascent by climbing. --Warburton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 climb
   n 1: an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't
      make it up the rise" [syn: {ascent}, {acclivity}, {rise},
      {raise}, {climb}, {upgrade}] [ant: {declension},
      {declination}, {decline}, {declivity}, {descent},
      {downslope}, {fall}]
   2: an event that involves rising to a higher point (as in
     altitude or temperature or intensity etc.) [syn: {climb},
     {climbing}, {mounting}]
   3: the act of climbing something; "it was a difficult climb to
     the top" [syn: {climb}, {mount}]
   v 1: go upward with gradual or continuous progress; "Did you
      ever climb up the hill behind your house?" [syn: {climb},
      {climb up}, {mount}, {go up}]
   2: move with difficulty, by grasping
   3: go up or advance; "Sales were climbing after prices were
     lowered" [syn: {wax}, {mount}, {climb}, {rise}] [ant: {wane}]
   4: slope upward; "The path climbed all the way to the top of the
     hill"
   5: improve one's social status; "This young man knows how to
     climb the social ladder"
   6: increase in value or to a higher point; "prices climbed
     steeply"; "the value of our house rose sharply last year"
     [syn: {rise}, {go up}, {climb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top