Search result for

bulletin

(61 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulletin-, *bulletin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulletin[N] แถลงการณ์, See also: ประกาศ, Syn. announcement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulletin(บูล'ละทิน) n. แถลงการณ์,ประกาศ,รายงานข่าว,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะ
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)

English-Thai: Nontri Dictionary
bulletin(n) ประกาศ,แถลงการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulletin boardกระดานข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletin board system (BBS)ระบบกระดานข่าว (บีบีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletin board system (BBS)ระบบกระดานข่าว (บีบีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศ
Bulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา ในห้องสมุดมักจะติดกระดานข่าวไว้กับผนังใกล้ประตูทางเข้าห้องสมุดเพื่อใช้แสดงประกาศเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง บนกระดานข่าวบางครั้งจะจัดแสดงใบหุ้มปกของหนังสือใหม่ หรือรายการหนังสือใหม่ของห้องสมุด บทวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ห้องสมุด บางครั้งเป็นคำตอบจากผู้บริหารห้องสมุด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของห้องสมุด กระดานข่าวอาจทำเป็นตู้ปิดล็อคหรือเปิดโล่งก็ได้ กระดานข่าวเป็นวิธีที่ง่ายและให้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มสีสันการประดับตกแต่งในห้องสมุด ทำให้ผนังของห้องสมุดสว่างขึ้นและให้ความรู้กับผู้ใช้เกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุด บรรณารักษ์สามารถใช้กระดานข่าวเพื่อดึงดูดใจลูกค้าห้องสมุดให้อ่านได้ตลอดทั้งปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. Stay tuned for further bulletins.ดังนั้นเราคงต้องรอกันต่อไป Day of the Dead (2008)
I saw a notice on the bulletin board at the embassy for hat-making lessons.ฉันเห็นประกาศที่บอร์ด เรื่องเรียนทำหมวก Julie & Julia (2009)
It's a posting from a web bulletin boardมีเรื่องโพสท์ลงในบอร์ดบูเลติน Demonology (2009)
You have a bulletin board with lots of nice pictures on it.ประกอบไปด้วย ภาพสวยๆ แปะอยู่บนนั้น Gimme Some Truth (2009)
Or do you think we should leave it here, go back to your office and stare at your bulletin board?คุณคิดว่าเราควร เก็บมันไว้ที่นี้ หรือนำกลับไปสำนักงาน แล้วขึ้นชื่อด้วยกันบนป้าย ข้อความในสำนักงาน Black Swan (2009)
Re-code the all-agency bulletin on Bauer to "armed and dangerous" level eight.ปรับระดับของบาวเออร์เป็น มีอาวุธเเละอันตราย ระดับ 8 Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
We interrupt this program to bring you a special news bulletin.เราขอแทรกรายการด้วยข่าวด่วนพิเศษ Guadalcanal/Leckie (2010)
Lead story, main bulletin. You're definitely sure about this?- เล่าเรื่องราว ข่าวส่วนที่สำคัญที่สุด คุณมั่นใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนไหม Episode #1.2 (2010)
So around the world, science detectives have sent out an all-points bulletin for extraterrestrial life.แต่จักรวาลที่มีขนาด ใหญ่เหลือล้น เขาเธอหรือมันอาจจะออกมีบาง Are We Alone? (2010)
Notepads, bulletin boards, file cabinets.ทั้งแผ่นแปะ กระดานข่าว ตู้ใส่เอกสาร Kill Jill (2010)
From the bulletin we sent out.จากประวัติที่เราส่งออกไป Kill Jill (2010)
Investigators, in cooperation with the Colorado state police, have issued an all points bulletin for Jonah King's immediate detention in connection with the murders of a young married couple in Loveland, Colorado.สืบสวน ในความร่วมมือกับ โคโลราโดรัฐตำรวจ ได้ออกทั้งหมด บูคะแนนสำหรับการคุมขังได้ทันทีโยนาห์ King 's ในการเชื่อมต่อกับการฆาตกรรมของคู่หนุ่มสาว แต่งงานกันในงานเลิฟแลนด์ Drive Angry (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulletinThe names of the students who failed in the examination were posted on the bulletin board.
bulletinThere were long desks lined up, several pipe chairs, and stuck on the bulletin board was a calendar and several printouts.
bulletinWe can get a weather bulletin every day.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; leaf   FR: carte [f] ; ticket [m] ; bulletin [m]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLETIN    B UH1 L AH0 T AH0 N
BULLETINS    B UH1 L AH0 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulletin    (n) (b u1 l @ t i n)
bulletins    (n) (b u1 l @ t i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bulletin {n}; Bericht {m} | Bulletins {pl}; Berichte {pl}bulletin | bulletins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
安全情報[あんぜんじょうほう, anzenjouhou] (n) safety information; safety bulletin [Add to Longdo]
会誌[かいし, kaishi] (n) club bulletin [Add to Longdo]
会報[かいほう, kaihou] (n) bulletin; report; (P) [Add to Longdo]
学報[がくほう, gakuhou] (n) academic bulletin; school gazette [Add to Longdo]
機関紙[きかんし, kikanshi] (n) bulletin; (party) organ; (P) [Add to Longdo]
機関誌[きかんし, kikanshi] (n) bulletin [Add to Longdo]
紀要[きよう, kiyou] (n) bulletin; memoirs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] bulletin; journal; circulate information; bulletin, #4,570 [Add to Longdo]
快报[kuài bào, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, / ] bulletin board, #8,518 [Add to Longdo]
布告栏[bù gào lán, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] Bulletin board; Notice board, #98,625 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会報[かいほう, kaihou] bulletin [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board [Add to Longdo]
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system [Add to Longdo]
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] electronic bulletin board, bulletin board network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\, n.; pl. {Flashes}.
   1. A sudden burst of light; a flood of light instantaneously
    appearing and disappearing; a momentary blaze; as, a flash
    of lightning.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden and brilliant burst, as of wit or genius; a
    momentary brightness or show.
    [1913 Webster]
 
       The flash and outbreak of a fiery mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No striking sentiment, no flash of fancy. --Wirt.
    [1913 Webster]
 
   3. The time during which a flash is visible; an instant; a
    very brief period; as, I'll be back in a flash.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The Persians and Macedonians had it for a flash.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A preparation of capsicum, burnt sugar, etc., for coloring
    and giving a fictitious strength to liquors.
    [1913 Webster]
 
   5. A lamp for providing intense momentary light to take a
    photograph; as, to take a picture without a flash.
 
   Syn: flashbulb, photoflash, flash lamp, flashgun.
     [WordNet 1.5]
 
   6. Same as {flashlight}. [informal]
    [PJC]
 
   7. (Journalism) A short news item providing recently received
    and usually preliminary information about an event that is
    considered important enough to interrupt normal
    broadcasting or other news delivery services; also called
    a {news flash} or {bulletin}.
    [PJC]
 
   {Flash light}, or {Flashing light}, a kind of light shown by
    lighthouses, produced by the revolution of reflectors, so
    as to show a flash of light every few seconds, alternating
    with periods of dimness. --Knight.
 
   {Flash in the pan}, the flashing of the priming in the pan of
    a flintlock musket without discharging the piece; hence,
    sudden, spasmodic effort that accomplishes nothing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulletin \Bul"le*tin\, n. [F. bulletin, fr. It. bullettino, dim.
   of bulletta, dim. of bulla, bolla, an edict of the pope, from
   L. bulla bubble. See {Bull} an edict.]
   1. A brief statement of facts respecting some passing event,
    as military operations or the health of some distinguished
    personage, issued by authority for the information of the
    public.
    [1913 Webster]
 
   2. Any public notice or announcement, especially of news
    recently received.
    [1913 Webster]
 
   3. A periodical publication, especially one containing the
    proceeding of a society.
    [1913 Webster]
 
   {bulletin board}, a board on which announcements are put,
    particularly at newsrooms, newspaper offices, etc.
    [1913 Webster] bullet-proof

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulletin
   n 1: a brief report (especially an official statement issued for
      immediate publication or broadcast)
   v 1: make public by bulletin

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bulletin [bylətɛ̃]
   bulletin
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bulletin
   bulletin
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bulletin [bɵləte]
   bulletin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top