ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

快报

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -快报-, *快报*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快报[kuài bào, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, / ] bulletin board, #8,518 [Add to Longdo]
每日快报[Měi rì Kuài bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, / ] Daily Express (newspaper) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like to know why the New York Express, once a distinguished and respected newspaper,[CN] 我想知道为什么纽约快报 一份卓越的受人尊敬的报纸 Scandal Sheet (1952)
Extra. Special. Special edition.[CN] 新闻快报 特刊 快来看啊 Gaslight (1944)
- Hannay escapes! Paper![CN] 快报 汉纳逃跑了 The 39 Steps (1935)
Get the police. Quick. Hello.[CN] - 报警, 旺达,快报 Call Northside 777 (1948)
Paper![CN] 快报 The 39 Steps (1935)
Call the police![CN] 快报警! The Big Night (1951)
My contract was made with Mr. Madison before you took over the Express.[CN] 我的合同是在你接手快报之前 和麦迪逊先生签的 Scandal Sheet (1952)
Somebody call the police.[CN] 快报 It's a Wonderful Life (1946)
Before I'll fire him, I'll throw the Express up for grabs and go to work for somebody who appreciates real talent on a paper![CN] 我要是炒了他, 我会离开快报 然后去为真正懂报纸的人工作! Scandal Sheet (1952)
Extra, extra! Paper![CN] 快报 快报 The 39 Steps (1935)
Help! Help! Get the police![CN] 放我走 救命呀 快报 Saboteur (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top