ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

通报

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -通报-, *通报*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] bulletin; journal; circulate information; bulletin, #4,570 [Add to Longdo]
原子科学家通报[yuán zǐ kē xué jiā tōng bào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Journal of Atomic Scientists [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were meant to see that transmission.[CN] 你是被设计好了要读到那份通报 Mea Culpa (2001)
Sloane's transmission was sent on SD-6 server 5.[CN] 斯隆的通报从SD -6 的五号服务器那发出 Mea Culpa (2001)
Police. The nearest river patrol is back in Padrang.[CN] 大部份器具通通报 Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You go in like this... it'll only prove that you've intercepted Sloane's communiqué, and Sydney will be exposed.[CN] 你像这样进去 就正是说明了你拦截了斯隆的通报 雪梨就会暴露身份 Mea Culpa (2001)
She probably reported the meetings... who was there, all that shit.[CN] 她可能会去通报 开会时间和与会人员 For All Debts Public and Private (2002)
Did you read Sloane's transmission?[CN] 你读了斯隆的通报吗? Mea Culpa (2001)
- May we announce you?[CN] 莉莉小姐 要不要我们通报 The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
The hospital administrator heard that you got in the way in I.C.U. yesterday... and asked to be notified if you came back here again.[CN] 医院主管说你昨天阻碍急救 要求如果你再来就要通报 Dragonfly (2002)
Oh, yes, we've been expecting your call ever since the school dispelled our Starla.[CN] 格雷蒂小姐,我是富林克曼治安官 是的,自从学校跟我们通报了 斯达娜的事情后 Slap Her, She's French! (2002)
You sent the communiqué on server 5.[CN] 你通过第五号服务器发送通报 Mea Culpa (2001)
A state of emergency needs clearance at Cabinet level.[CN] 发生危机管理事态的话 需要向内阁危机管理大臣通报 Bayside Shakedown 2 (2003)
Possible alien sightings being reported all over the world.[CN] 或是看到外星人的通报 在全球各地出现 Scary Movie 3 (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top