ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be stable

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be stable-, *be stable*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now they thought this would be stable for at Ieast 100 years, even with global warming.คิดกันว่ามันจะเสถียรไปอีกอย่างน้อยเป็นร้อยๆปี แม้ว่าจะมีภาวะโลกร้อน An Inconvenient Truth (2006)
The Crown Prince's position won't be stable unless he receives Qing's recognition.ฐานะของรัชทายาทยังไม่มั่นคง นอกจากจะได้รับการรับรองจากต้าชิง Dong Yi (2010)
I wil be sure to you that the kingdom will be stable once again.อาณาจักรจะต้องกลับมามั่งคั่งอย่างแน่นอน Mirror Mirror (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดลมบน[V] be stable, See also: be steady, Example: ชื่อเสียงของเขาติดลมบนไปแล้ว คงจะสบายไปอีกนาน, Thai definition: ไม่ตกต่ำลงมาอีกแล้ว, ฐานะอยู่ตัว
อยู่ตัว[V] be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Ant. แปรเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, Example: ในเมื่องานพิธีกรอยู่ตัวแล้ว ไม่ลองงานบันเทิงแขนงอื่นๆ บ้างหรือ, Thai definition: ถึงระดับที่คงตัว
อยู่ตัว[V] be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงตัว, Ant. เปลี่ยนแปลง, Example: เด็กในวัยนี้มีการรับรู้และเข้าใจในตัวเองค่อนข้างดีและอยู่ตัว, Thai definition: ถึงระดับที่คงตัว
คงเส้นคงวา[V] be stable, See also: be constant, be consistent, be steady, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: ผู้ชายจะคงเส้นคงวามากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงง่าย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
คงที่[V] be stable, See also: be unchanged, be constant, Syn. เท่าเดิม, คงเดิม, เหมือนเดิม, Ant. เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ไม่แน่นอน, Example: คะแนนของเขายังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง, Thai definition: สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
คงตัว[V] steady, See also: be stable, be constant, be unchanged, Syn. ไม่ผันแปร, Example: คนเรายิ่งเติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็จะยิ่งคงตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก, Thai definition: มีค่าเท่าตัวไม่เปลี่ยนแปลงไป
มั่นคง[V] be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
มั่นคง[V] be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
ติดลม[V] be stable, See also: be floated on the upper wind, Example: ว่าวหลายตัวกำลังติดลม มีสีสันต่างๆ ตัดกับท้องฟ้า, Thai definition: อาการที่ว่าวขึ้นไปสูงได้ลมพยุงให้ทรงตัวอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงที่[v.] (khongthī) EN: be stable ; be unchanged ; be constant   FR: être stable ; être constant
คงตัว[v.] (khongtūa) EN: steady ; be stable ; be constant ; be unchanged   FR: être stable ; être constant
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top