ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be steady

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be steady-, *be steady*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course your income wouldn't be steady also...แน่นอนว่า รายได้คุณคงไม่มั่นคงด้วยเช่นกัน... Innocent Steps (2005)
You must be steady as though there were weapons weighing down on your arms.นายต้องนิ่ง ให้เหมือนกับว่ามีอาวุธมาถ่วงอยู่ที่แขนนาย ยังงัยยังงั้น Beethoven Virus (2008)
Alright, everybody, be steady.เอาล่ะ, ทุกคนนิ่งๆ ไว้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm sure by the time he teaches his own son how to kill, His hand will be steady.ผมแน่ใจว่าตลอดเวลาพ่อเขาสอนวิธีการฆ่า มือเขาจะต้องนิ่ง โอเค พอได้แล้ว Bloodline (2009)
Try to be steady.พยายามอยู่นิ่งๆ นะ Natalie (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดลมบน[V] be stable, See also: be steady, Example: ชื่อเสียงของเขาติดลมบนไปแล้ว คงจะสบายไปอีกนาน, Thai definition: ไม่ตกต่ำลงมาอีกแล้ว, ฐานะอยู่ตัว
อยู่ตัว[V] be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Ant. แปรเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, Example: ในเมื่องานพิธีกรอยู่ตัวแล้ว ไม่ลองงานบันเทิงแขนงอื่นๆ บ้างหรือ, Thai definition: ถึงระดับที่คงตัว
อยู่ตัว[V] be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงตัว, Ant. เปลี่ยนแปลง, Example: เด็กในวัยนี้มีการรับรู้และเข้าใจในตัวเองค่อนข้างดีและอยู่ตัว, Thai definition: ถึงระดับที่คงตัว
ใจเย็น[V] be steady and calm, See also: keep cool, be composed, be patient, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: กัปตันเครื่องบินใจเย็นมาก แม้ในเวลาคับขันก็ทำให้ผู้โดยสารอุ่นใจ, Thai definition: ใจหนักแน่น ไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   

Japanese-English: EDICT Dictionary
下げ渋る[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top