ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be constant

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be constant-, *be constant*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't be constantly checking for a yes or no head shake from a...ฉันจะคอยเช็ค ว่าใช่หรือไม่ใช่จาก... Ratatouille (2007)
They must be constantly watched, least they harm themselves in the simple act of being men.พวกมันคงได้แต่เฝ้าดู least they harm themselves in the simple act of being men. Whore (2010)
I will be constant and never feel a wish for any other.ฉันจะมั่งคง และจะไม่มองใครอื่นอีกเลย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
"just to stay alive, to be constantly on the verge of death,"อยู่แบบมีชีวิต อยู่บนปากเหวแห่งความตาย My Brother's Keeper (2012)
What did I tell you? Now he's gonna be constantly worried about her.มันบอกอะไรบ้างล่ะ ทีนี้เขาก็จะเป็นห่วงเธออยู่ตลอด The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be constantEveryone in the city appears to be constantly on the go.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบกหน้า[V] be shameless to, See also: be constantly gazed by the public, endure shame, Syn. ตากหน้า, Example: ผมไม่ยอมแบกหน้าไปขอความกรุณาจากเขา, Thai definition: จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก, Notes: (สำนวน)
คงเส้นคงวา[V] be stable, See also: be constant, be consistent, be steady, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: ผู้ชายจะคงเส้นคงวามากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงง่าย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
พร่ำ[V] repeated, See also: be constant, continue, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Example: เมื่อเขาหายเมาแล้วเขาจะเสียใจที่พร่ำในสิ่งที่ไม่น่าพูดเยอะแยะ, Thai definition: พูดซ้ำๆ ซากๆ, บ่อยๆ
ตากหน้า[V] endure shame, See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy), Syn. แบกหน้า, บากหน้า, Example: เขาไม่ยอมตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร, Thai definition: ทนขายหน้า, สู้ทนอาย
ใจเดียว[V] be faithful, See also: be constant in love, be single-minded, Ant. หลายใจ, Example: พ่อบอกกับแม่ว่าพ่อจะใจเดียวกับแม่และจะไม่เจ้าชู้กับผู้หญิงที่ไหนอีก, Thai definition: ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง
ใจหนักแน่น[V] be constant, See also: be firm, be steady, be stable, be determined, be single-minded, Syn. ใจมั่นคง, Ant. ใจเบา, Example: เขาใจหนักแน่นในเรื่องของความรักเสมอ, Thai definition: มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
คงที่[v.] (khongthī) EN: be stable ; be unchanged ; be constant   FR: être stable ; être constant
คงตัว[v.] (khongtūa) EN: steady ; be stable ; be constant ; be unchanged   FR: être stable ; être constant
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top