ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไหวตัว

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไหวตัว-, *ไหวตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหวตัว[V] be alert, See also: be on the move, be on tiptoe, be awake, be aware of, Syn. ไหวทัน, รู้ตัว, รู้ทัน, Example: คนร้ายไหวตัวเสียก่อนตำรวจจึงพลาดการจับกุม, Thai definition: เคลื่อนไหวเพราะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไหวตัวก. ขยับตัว, รู้ตัวพร้อมที่จะรับเหตุการณ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He's moved on. I told you.- เขาไหวตัวแล้ว ผมบอกคุณแล้ว The Jackal (1997)
Candy quickly makes his move. He offers the boy a bag of treats.แคนดี้เคลื่อนไหวตัวไปอย่างเร็ว เขาเอาถุงขนมไปล่อกับเด็กน้อย The Woodsman (2004)
They were assassins. They were after me, but I got them.นั่นพวกนักฆ่า มันคิดจะจับฉัน แต่ฉันไหวตัวทัน Chuck Versus the Helicopter (2007)
They know signs, catch and crooks. You know that.พวกเขารู้ความหมาย ไหวตัวทันและขี้โกง แกก็รู้ War (2007)
-I promise. Good. If he found out, there's no knowing what he might do.ดี แล้วถ้าเขาไหวตัวทันซะก่อน เราก็จะไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไร Atonement (2007)
He stays in the toaster till he can throw a punch.เขาต้องอยู่ในตู้อบเด็กทารก จนกว่าเขาจะเคลื่อนไหวตัว Fun Town (2008)
Darby's Lodi cook shops are all shuttered up. Maybe he's gone mobile.แหล่งผลิตในโลไดของดาร์บี้ทั้งหมด ปิดตัวลง บางที่เขาอาจจะไหวตัวเร็ว Fix (2009)
The dealers were gone.ผู้ซื้อไหวตัวทัน Gokusen: The Movie (2009)
He was makin' a move.เขากำลังเคลื่อนไหวตัว Playing Cards with Coyote (2009)
We start setting off alarms, the opportunity will be lost.พวกมันเริ่มไหวตัวแล้ว โอกาสเรากำลังจะหลุดไป The International (2009)
I don't want to scare Pierce off again.ฉันไม่ต้องการให้เพียซไหวตัวทัน The Tourist (2010)
Is he onto you?เขาไหวตัวทันรึเปล่า Mosley Lane (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
wise up(vi) รู้ตัว, ไหวตัวทัน เช่น You need to wise up to the web when you use it for your university or college work.; The water conservation campaign aims to encourage customers to wise up to water and make simple changes in their daily lives to help save this precious resource.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vigilant(วิจ'จะเลินทฺ) adj. ระมัดระวัง,ตื่นตัว,เฝ้า,รอบคอบ,ไหวตัว., See also: vigilantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
vigilant(adj) ระมัดระวัง,ตื่นตัว,ไหวตัว,รอบคอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top