Search result for

bake

(119 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bake-, *bake*
Possible hiragana form: ばけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bake[VT] อบ
bake[VI] เผา, See also: ย่าง, อบ, Syn. roast, broil
bake[N] การอบ, See also: การเผา
baker[N] คนทำขนมปัง, See also: คนขายขนมปัง
bakery[N] ร้านขายขนมปัง, Syn. pastry shop
bakemeat[N] พายเนื้อ, See also: อาหารมีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ, ขนมพาย
bakeshop[N] ร้านขายขนมปัง, Syn. pastry shop
bake sale[N] ช่วงขายอาหารหรือขนมอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
bakehouse(เบค'เฮาซฺ) n. โรงทำขนมปัง,ห้องทำขนมปัง,ร้านขนมปัง, Syn. bakery
baker(เบ'เคอะ) n. คนทำขนมปัง (อาชีพ)
bakery(เบ'เคอะรี) n. ร้านขนมปัง,โรงทำขนมปัง, Syn. bakeshop,
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bake(vt) ปิ้ง,ผิง,อบ,ย่าง
baker(n) คนทำขนมปัง
bakery(n) ร้านขนมปัง,ร้านเบเกอรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baked tongueลิ้นแห้งแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baked productsผลิตภัณฑ์ขนมอบ [TU Subject Heading]
Baked products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมอบ [TU Subject Heading]
Bakeliteเบกเกลไลต์,เบคเกลไลท์ [การแพทย์]
Baker Procedureวิธีผ่าตัดย้ายเอ็นกระดูกสะบ้า [การแพทย์]
Baker's Cystก้อนปมหลังเข่า,ก้อนปมข้อพับ,ถุงของเบเคอร์ [การแพทย์]
Bakeriesร้านขนมอบ [TU Subject Heading]
Bakersคนทำขนมอบ [TU Subject Heading]
Bakery employeesพนักงานขนมอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you have a bake sale while you're at it?ทำไมคุณไม่ไปอบขนมขาย ขณะที่คุณอยู่นี่หล่ะ Chuck in Real Life (2008)
A bakery, a jewelry store, and a stationery shop.ล้วนซื้อของแต่งงานจากที่เดียวกันในช่วง10วันนี้ Committed (2008)
Marylebone Road and Baker Street, on the corner here is the bank, next door is the Chicken Inn, and at 189, Le Sac.ถนนมาร์ลีโบนกับถนนเบเกอร์ อยู่ตรงหัวมุมของธนาคาร ถัดไปก็เป็นโรงแรมชิคเก้น แล้วก็ร้านเลอแซ็ค The Bank Job (2008)
Baker Street, I can see everything really well.ถนนเบเกอร์ ผมมองเห็นทุก ๆ จุดได้ดี The Bank Job (2008)
The ambulance reports it's outside the Lloyd's bank on Baker Street.รถพยาบาลรายงานว่าอยู่ข้างนอก ธนาคารลอยด์บนถนนเบเกอร์ The Bank Job (2008)
Your safety deposit box at the Baker Street bank... what's its number?ตู้ฝากนิรภัยของคุณ ในธนาคารบนถนนเบเกอร์... หมายเลขอะไรหรือครับ The Bank Job (2008)
Next stop: Paddington Station. Change here for the Bakerloo line.สถานีต่อไป สถานีแพดดิงตัน คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายเบเกอร์ลู The Bank Job (2008)
You know, these two are part of the Baker Street bank robbery gang.คุณรู้ สองคนนี้ คือพวกปล้นธนาคารที่ถนนเบเกอร์ The Bank Job (2008)
What are you talking about? They're part of the Baker Street Firm.คุณพูดอะไรของคุณ พวกมันเป็นโจรที่ถนนเบเกอร์ The Bank Job (2008)
[The loot taken from the Baker Street Bank] [was thought to be in excess of 4 million pounds,] [more than that of the Great Train Robbery]ของที่ขโมยไปจากธนาคารถนนเบเกอร์ คิดคำนวณมูลค่าได้มากกว่า 4 ล้านปอนด์ นอกจากนั้น จากบทเรียนการปล้นครั้งใหญ่นี้ The Bank Job (2008)
NURSE 2: And who is that? Is that Baker's file or Larson?แล้วนั่นแฟ้มใคร ของเบเกอรื หรือว่า ลาร์สัน Changeling (2008)
NURSE 1 : That's Baker;นั่นของเบเกอร์ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bakeMy mother bakes bread every morning.
bakeThe fish is baked slowly till browned over a not-too-close fire.
bakeThe bread was baked light and fluffy.
bakeI took a cooking class last spring and learned to bake bread.
bakeThe pottery was baked by fire.
bakeIs it baked?
bakeAs the young man's car was close to the fence, Miss Baker had to drive up beside it on the other side, where the girl was sitting.
bakeMother bakes cookies on Sundays.
bakeHe called at the baker's on the way home.
bakeHere is the fish my mother baked.
bakeThe student cheered in honor of Dr. Baker's birthday.
bakeThe hot sun baked the ground dry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านเบเกอรี่[N] bakery
อบ[V] bake, See also: roast, broil, cook in an oven, Example: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม, Thai definition: ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
เผา[V] roast, See also: bake, Example: เขาเตรียมเผาปลาดุกในถังน้ำมันที่เขาดัดแปลงเป็นเตาเผา, Thai definition: ทําให้สุกด้วยไฟ
ปิ้ง[V] toast, See also: bake, Example: เนื้อจิ้งกุ่งจะอร่อยมาก เมื่อนำมาย่างหรือปิ้งหรือทอด, Thai definition: ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ มักใช้แก่ของแห้ง โดยปกติใช้เวลาน้อยกว่าย่าง
พลูนาบ[N] baked leaves of Piper betel, Syn. พลูป่า, Example: ไม่ว่าจะเป็นหมากดิบ หมากแห้ง พลูสดหรือพลูนาบ ยายก็กินได้อร่อยทั้งนั้น, Count unit: ใบ, ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ต้นที่ขึ้นเองตามเขา ใบเล็กและหนากว่าพลูทองหลาง รสเผ็ดมาก
สะเต๊ะ[N] satay, See also: baked stringed meat, Example: กลิ่นหอมของสะเต๊ะกระจายฟุ้งทั่วไปทั้งปาก น้ำเนื้อชุ่มฉ่ำไม่แห้งบ่งบอกฝีมือปิ้งย่างขั้นเซียน, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่งใช้เนื้อหมูหรือเนื้อวัวเป็นต้นที่ปรุงรสแล้วเสียบไม้ย่างไฟ กินกับน้ำจิ้มและแตงกวาดอง
ดินเผา[N] baked clay, See also: hardened clay, Example: เครื่องดินเผานั้นมีอยู่สองลักษณะคือเครื่องดินเผาชนิดไม่เคลือบและเคลือบ, Thai definition: วัสดุทำจากดินเหนียวและผ่านความร้อนสูงเพื่อทำให้แข็ง
ร้านขายขนมปัง[N] bakery, Syn. ร้านขนมปัง, Example: ลูกค้าในร้านขายขนมปังกำลังจ้องขนมปังที่วางเรียงอยู่ในถาดแก้วอย่างพินิจพิจารณา, Count unit: ร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบเกอรี่[n.] (bēkēarī) EN: bakery   
ช่างทำขนม[n. exp.] (chang tham khanom) EN: baker   FR: pâtissier [m]
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay   FR: terre cuite [f]
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
คนขายขนมปัง[n.] (khonkhāi khanom pang) EN: baker   FR: boulager [m] ; boulangère [f]
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[n. exp.] (khreūangjak tham bēkēarī) EN: bakery machinery   
มะเขือเผา[n. exp.] (makheūa phao) EN: baked eggplant   
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil   FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire   FR: cuire ; griller
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue   FR: griller

CMU English Pronouncing Dictionary
BAKE    B EY1 K
BAKES    B EY1 K S
BAKED    B EY1 K T
BAKEY    B EY1 K IY0
BAKER    B EY1 K ER0
BAKERS    B EY1 K ER0 Z
BAKERY    B EY1 K ER0 IY0
BAKER'S    B EY1 K ER0 Z
BAKEY'S    B EY1 K IY0 Z
BAKEMAN    B EY1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bake    (v) (b ei1 k)
baked    (v) (b ei1 k t)
baker    (n) (b ei1 k @ r)
bakes    (v) (b ei1 k s)
bakers    (n) (b ei1 k @ z)
bakery    (n) (b ei1 k @ r ii)
bakelite    (n) (b ei1 k @ l ai t)
bakeries    (n) (b ei1 k @ r i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bakelit {n}bakelite [Add to Longdo]
Bakelitpapier {n}bakelite paper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
お欠き;御欠き;御掻;御欠;御搔(oK)[おかき, okaki] (n) (uk) (See 欠き餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried [Add to Longdo]
けばけば[, kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish [Add to Longdo]
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hōng, ㄏㄨㄥ, ] bake; heat by fire [Add to Longdo]
[lào, ㄌㄠˋ, ] bake; flat iron; large cake [Add to Longdo]
烧饼[shāo bing, ㄕㄠ ㄅㄧㄥ˙, / ] baked seseme seed coated cake [Add to Longdo]
胶木[jiāo mù, ㄐㄧㄠ ㄇㄨˋ, / ] bakelite [Add to Longdo]
贝克[Bèi kè, ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] Baker (name) [Add to Longdo]
电木[diàn mù, ㄉㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, / ] bakelite (early plastic); also written jiao1 mu4 膠木|胶木 [Add to Longdo]
面包师傅[miàn bāo shī fù, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄕ ㄈㄨˋ, / ] baker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket [Add to Longdo]
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] to corrupt [Add to Longdo]
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.) [Add to Longdo]
光ファイバケーブル[ひかりファイバケーブル, hikari faibake-buru] fibre optic cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
化ける[ばける, bakeru] sich_verwandeln [Add to Longdo]
化け物[ばけもの, bakemono] Gespenst, Geist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bake \Bake\, v. i.
   1. To do the work of baking something; as, she brews, washes,
    and bakes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be baked; to become dry and hard in heat; as, the bread
    bakes; the ground bakes in the hot sun.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bake \Bake\, n.
   The process, or result, of baking.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bake \Bake\ (b[=a]k), v. t. [imp. & p. p. {Baked} (b[=a]kt); p.
   pr. & vb. n. {Baking}.] [AS. bacan; akin to D. bakken, OHG.
   bacchan, G. backen, Icel. & Sw. baka, Dan. bage, Gr. fw`gein
   to roast.]
   1. To prepare, as food, by cooking in a dry heat, either in
    an oven or under coals, or on heated stone or metal; as,
    to bake bread, meat, apples.
    [1913 Webster]
 
   Note: Baking is the term usually applied to that method of
      cooking which exhausts the moisture in food more than
      roasting or broiling; but the distinction of meaning
      between roasting and baking is not always observed.
      [1913 Webster]
 
   2. To dry or harden (anything) by subjecting to heat, as, to
    bake bricks; the sun bakes the ground.
    [1913 Webster]
 
   3. To harden by cold.
    [1913 Webster]
 
       The earth . . . is baked with frost. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They bake their sides upon the cold, hard stone.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bake
   v 1: cook and make edible by putting in a hot oven; "bake the
      potatoes"
   2: prepare with dry heat in an oven; "bake a cake"
   3: heat by a natural force; "The sun broils the valley in the
     summer" [syn: {broil}, {bake}]
   4: be very hot, due to hot weather or exposure to the sun; "The
     town was broiling in the sun"; "the tourists were baking in
     the heat" [syn: {bake}, {broil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top