ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annals

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annals-, *annals*, annal
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annals(n) จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles
annals(n) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)

English-Thai: Nontri Dictionary
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี, หนังสือประจำปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annalsหนังสือรายปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day is all we'll need to secure your name in the annals of Western history.ขอแค่วันเดียว ท่านก็จะได้มีชื่อ ในประวัติศาสตร์ตะวันตกแล้ว Blazing Saddles (1974)
Lasting over 500 years, its uniqueness under the reign of 27 kings still remains unmatched in the annals of word history.กว่าห้าร้อยปีที่ผ่านมา มีกษัตริย์ที่ ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์โลก ถึง 27 พระองค์ The King and the Clown (2005)
A name that will live forever in the annals of warfare.ชื่อที่จะยังคงอยู่กับเราไปตลอด Atonement (2007)
He name was probably just lost in the annals of history.ชื่อของเธออาจจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ Legion (2009)
This shall go down in the annalsนี่คงจะบันทึกลงในประวัติศาสตร์แน่ๆ Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
And the move became known in the annals of chess as the "Marshall swindle."การเดินหมากนี่ วงการหมากรุกเรียกว่า_BAR_"กลลวงมาร์แชล" Tower Heist (2011)
Steven Rogers was chosen for a programme unique in the annals of American warfare.สตีเว่นโรเจอร์สได้รับเลือกสำหรับโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในประวัติศาสตร์ของสงครามอเมริกัน Captain America: The Winter Soldier (2014)
Their names will be footnotes in the annals of science after what's about to happen here.หลังจากนี้ชื่อพวกเขาจะเป็นแค่เชิงอรรถ ในหน้าประวัติศาสตร์วิทยาการ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ(n) annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
พงศาวดาร(n) annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
ประชุมพงศาวดาร(n) annals, See also: historical annals, chronicle, historical record, Example: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร, Thai Definition: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อความที่บันทึกไว้[khøkhwām thī bantheuk wai] (n, exp) EN: annals

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
annals

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annals

WordNet (3.0)
annals(n) reports of the work of a society or learned body etc
annals(n) a chronological account of events in successive years, Syn. chronological record

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Annals

n. pl. [ L. annalis (sc. liber), and more frequently in the pl. annales (sc. libri), chronicles, fr. annus year. Cf. Annual. ] 1. A relation of events in chronological order, each event being recorded under the year in which it happened. “Annals the revolution.” Macaulay. “The annals of our religion.” Rogers. [ 1913 Webster ]

2. Historical records; chronicles; history. [ 1913 Webster ]

The short and simple annals of the poor. Gray. [ 1913 Webster ]

It was one of the most critical periods in our annals. Burke. [ 1913 Webster ]

3. sing. The record of a single event or item. “In deathless annal.” Young. [ 1913 Webster ]

4. A periodic publication, containing records of discoveries, transactions of societies, etc.; as “Annals of Science.” [ 1913 Webster ]

Syn. -- History. See History. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史册[shǐ cè, ㄕˇ ㄘㄜˋ,   /  ] annals #26,994 [Add to Longdo]
编年史[biān nián shǐ, ㄅㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄕˇ,    /   ] annals; chronicle #69,840 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n, n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters #1,249 [Add to Longdo]
戦史[せんし, senshi] (n) military history or annals #4,302 [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) #5,466 [Add to Longdo]
三国志[さんごくし, sangokushi] (n) Annals of the Three Kingdoms #7,245 [Add to Longdo]
紀伝体[きでんたい, kidentai] (n) annals-biographies form (of historical writing) [Add to Longdo]
史乗[しじょう, shijou] (n) history; annals [Add to Longdo]
史籍[しせき, shiseki] (n) historical works; annals [Add to Longdo]
年代記[ねんだいき, nendaiki] (n) annals; chronicle; chronology [Add to Longdo]
歴代史[れきだいし, rekidaishi] (n) chronicles; annals [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top