ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บันทึกความจำ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บันทึกความจำ-, *บันทึกความจำ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ian blackburn used to record memos to himself.เอียน แบล็คเบิร์น ใช้บันทึกความจำให้กับตัวของเขาเอง Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Some clown, or two clowns, have gotten a hold of my memoirs.ตัวตลกคนนึง หรือสองคน - ได้บันทึกความจำของผมไปน่ะ Burn After Reading (2008)
The hippocampus- Memory storage.ฮิปโปแคมปัส -- เป็นส่วนสมองบันทึกความจำ Grey Matters (2009)
Umbrella imprints them with basic memories..บริษัทบันทึกความจำขึ้นพื้นฐานในตัวพวกเขา Resident Evil: Retribution (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorandum[N] บันทึกข้อความ, See also: บันทึกความจำ, ข้อความที่บันทึก, บันทึก, Syn. notice, record, message, note, memo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memoir(เมม'วาร์,เมม'วอร์) n. บันทึกชีวิตและประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง,ประมวลรายงานเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ ,บันทึกความจำ,ชีวประวัติบุคคล, See also: memoirist n.
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
minute(มิน'นิท) n. นาที,ระยะเวลาอันสั้น,การสรุป,บันทึกความจำ, adj. ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว,ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ,เล็กมาก,เล็กน้อยมาก,ไม่สำคัญ,สำคัญเล็กน้อย,เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt. จับเวลาเป็นนาที,บันทึกเป็นนาที, See also: minuteness n. minu
verbal noten. บันทึกความจำที่ไม่มีลายเซ็นกำกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
reminiscence(n) ความทรงจำ,การระลึกถึง,บันทึกความจำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top