ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บันทึกเหตุการณ์

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บันทึกเหตุการณ์-, *บันทึกเหตุการณ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronicleบันทึกเหตุการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
To each King were assigned several Royal Secretaries whose function was to keep a diary on behalf of the King.โดยแต่ละพระองค์ จะมีราชเลขาไว้คอยบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ The King and the Clown (2005)
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ The King and the Clown (2005)
you not only chronicled...คุณไม่เพียงเป็นแค่ผู้บันทึกเหตุการณ์... Out of the Past (2007)
So we were able to save extremely rare phenomenon.เราจึงบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้น ได้ยากมาก Paranormal Activity (2007)
Logging my first-ever solo jump!บันทึกเหตุการณ์ กระโดดร่มครั้งแรกของผม! The Ten (2007)
The tape from the latest victim was missing, so we're looking into the Seth Baxter tape.ขาดเพียงบันทึกเหตุการณ์ครั้งล่าสุด งั้นเราได้ดูเทปของเซ็ธ บาธเตอร์กัน Saw VI (2009)
And there aren't any historical records of what happened back then.และไม่มีบันทึกเหตุการณ์ในตอนนั้นด้วย City Hunter (2011)
Security footage is longer than that, so it must have been absorbed through her skin, in which case it can take two to four hours to work.วีดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ฃNคงจะนานกว่านั้น ดังนั้นมันอาจจะซึมเข้าไป ในผิวหนังของเธอได้ ซึ่งในกรณีนั้น มันใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง ถึงจะออกฤทธิ์ Pilot (2012)
We're preceptors, beholders, chroniclers of all that which man does not understand.เราเป็นผู้สอน บรรดาผู้เฝ้ามอง ผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด\Mซึ่งมนุษย์ไม่เข้าใจ As Time Goes By (2013)
Gotham City Book Depository.สมุดบันทึกเหตุการณ์ของเมืองก็อตแทม Rise of the Villains: Scarification (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกเหตุการณ์[n.] (bantheuk hētkān) EN: log   FR: journal de bord [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annals[N] บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
chronicle[VT] บันทึกเหตุการณ์, See also: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา
log[N] บันทึกเหตุการณ์, See also: บันทึก, Syn. record of events

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์,บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
document(ดอก'ยะเมินทฺ) n. เอกสาร,สาร,เอกสารหลักฐาน,ภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์,หลักฐานพยาน,เครื่องพิสูจน์. vt. มีเอกสารประกอบ,, See also: documentary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
chronicle(vt) บันทึกเหตุการณ์
chronicler(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์,นักประวัติศาสตร์
memorandum(n) บันทึกเหตุการณ์,หนังสือบริคณห์สนธิ,บันทึกความทรงจำ,จดหมายเหตุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top