ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blatant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blatant-, *blatant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blatant(adj) ชัดแจ้ง, See also: โจ่งแจ้ง, Syn. downright, clear, Ant. inconspicuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blatant(เบล'เทินทฺ) adj. ครึกโครม, ห้าว, ชัดเจน, โออวด, บาดตา, See also: blatancy n. ดูblatant, Syn. obtrusive, Ant. subtle

English-Thai: Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม, ดัง, โอ่อ่า, โอ้อวด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง. V for Vendetta (2005)
And I will not stand for this type of blatant....And I will not stand for this type of blatant... Night at the Museum (2006)
Well, sir, Mr Skinner feels it would be better not to prosecute an individual that has committed a blatant offense.คุณสกินเนอร์ไม่ต้องการเอาความ กับผู้กระทำความผิดอุกอาจ Hot Fuzz (2007)
To deceive him so blatantly.การหลอกเขาระยะเผาขน Cassandra's Dream (2007)
Expect us to stand by while you blame such a blatant crime on fairy tales?ให้เรานิ่งเฉยดูท่านโยนความผิด ให้กับสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายยังงั้นเหรอ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
This is a blatant miscarriage of justice.นี่คือการตัดสินผิดที่แจ่มแจ้ง Episode #3.2 (2009)
Blatant extortion.ขู่กรรโชก... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It was stupid. It was blatant stupidity- เธอน่ะใจดีจัง แต่มันโง่มาก You Don't Know Jack (2010)
I would never counsel rushing blindly into war but for a cause such as the one the boy described for a violation of peace so blatant, so powerful of course I'd fight!ข้าจะไม่พูดให้ทุกคน หน้ามืดวิ่งสู่สนามรบ.. ..แต่ถ้าเป็นสาเหตุ ที่เจ้าหนุ่มนี่ว่ามาล่ะก็ ..พวกมันคิดจะเปิดศึกโจ่งแจ้ง และรุนแรง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And with a blatant disregard for the consequencesและชัดเจนว่าไม่ใส่ใจถึง\ ผลที่จะตามมา Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Talk about blatant tokenism. That whole "We're inspiring"...เค้าเอาไว้พูดแค่เป็นพิธี Journey to Regionals (2010)
This is nothing but a blatant abuse of power by a petty functionary.นี่เป็นการใช้อำนาจผิดแบบหน้าด้านๆ ของพวกเจ้าหน้าที่ระดับล่าง The 21-Second Excitation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blatant"Haruki, you ask for a seat at the front as well." (Ack) "What's wrong, why the look of blatant dislike?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจ่งครึ่ม(adv) blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai Definition: ไม่เกรงกลัวใคร
โจ๋งครึ่ม(adv) openly, See also: blatantly, glaringly, flagrantly, openly and recklessly, Syn. โจ่งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, Example: เขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างอย่างโจ๋งครึ่มเพื่อโฆษณาตัวเอง, Thai Definition: อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร หมายถึงทำการสิ่งไรๆ ที่เป็นการเปิดเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (v) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open  FR: être clair ; être net ; être évident
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[tamtā] (adv) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously  FR: sous les yeux
ทนโท่[thonthō] (adj) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
blatant
blatantly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blatant
blatantly

WordNet (3.0)
blatant(adj) without any attempt at concealment; completely obvious, Syn. conspicuous, blazing
blatant(adj) conspicuously and offensively loud; given to vehement outcry, Syn. clamant, strident, clamorous, vociferous
blatantly(adv) in a blatant manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Blatant

a. [ Cf. Bleat. ] Bellowing, as a calf; bawling; brawling; clamoring; disagreeably clamorous; sounding loudly and harshly. “Harsh and blatant tone.” R. H. Dana. [ 1913 Webster ]

A monster, which the blatant beast men call. Spenser. [ 1913 Webster ]

Glory, that blatant word, which haunts some military minds like the bray of the trumpet. W. Irving. [ 1913 Webster ]

Blatantly

adv. In a blatant manner. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
himmelschreiend { adj } | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense [Add to Longdo]
krass { adj } | krasser | am krassestenblatant | more blatant | most blatant [Add to Longdo]
unverfroren; unverhohlen; offen { adj } | eine unverfrorene Lügeblatant | a blatant lie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na, adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant #9,332 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top