ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brazenly

B R EY1 Z AH0 N L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brazenly-, *brazenly*, brazen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet you brazenly use the power he gave you, แต่เจ้ากลับใช้พลังที่มันให้ อย่างไม่เกรงกลัวเลย It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
He speaks so brazenly of the arena, มันเป็นที่กล่าวขานกันมากในลานประลอง Legends (2010)
And you brazenly betray that trust. I'm sorry. I just don't want to grow old.ฉันแค่ไม่อยากแก่ อยากจะเป็นสาวอีกครั้ง Dark Shadows (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brazenlyDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.
brazenlyHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจ่งครึ่ม(adv) blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai Definition: ไม่เกรงกลัวใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRAZENLY B R EY1 Z AH0 N L IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[ikeshaashaa] (adv, adv-to) brazenly [Add to Longdo]
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
恥ずかしげもなく[はずずかしげもなく, hazuzukashigemonaku] (exp, adv) (col) brazenly; unabashedly [Add to Longdo]
抜け抜け[ぬけぬけ, nukenuke] (adv, adv-to) (uk) freely; impudently; brazenly; shamelessly; however one wishes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Brazenly \Bra"zen*ly\, adv.
     In a bold, impudent manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  brazenly
      adv 1: in a brazen manner; "he spoke brazenly"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top