ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flagrantly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flagrantly-, *flagrantly*, flagrant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
flagrantlyHigh school students who flagrantly smoke in class. The teachers who can't caution them.
flagrantHigh school students who flagrantly smoke in class. The teachers who can't caution them.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that gives you the right to flagrantly buck my authority?มาอวดดีกับคนมีอำนาจอย่างฉันเหรอ แอนดี้ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
"Any man caught in flagrante delicto with a woman..."ผู้ชายใดๆจับใน flagrante delicto with ผู้หญิง... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That's why you were so desperate to get your hands on those negatives, photographs of you and Yvette in flagrante delicto, remember?นั่นคือเหตุผลที่คุณพยายาม จะชิงฟิล์มเนกาทีฟเหล่านั้น รูปถ่ายของคุณกับอีเว็ตต์ กำลังทำอะไรกันอยู่ จำได้ไหม? Clue (1985)
- Flagrant.-ชัดเลยล่ะ Becoming Jane (2007)
Are you in flagrante with the King of Hades?นายสุ่มหัว กับราชันย์แห่งนรกหรือเปล่า Let It Bleed (2011)
that gives you the right to flagrantly buck my authority?มาอวดดีกับคนมีอำนาจอย่างฉันเหรอ แอนดี้ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
To wage an attack on the First Council, the flagrant disregard of my power... it will not go unanswered.font color = "# 804040" EMPEROR : Last Knights (2015)
Well, go and get him. I'd sooner wait till he comes out.Schnappen Sie ihn sich in flagranti. Carry On Constable (1960)
One fine day, he caught her in the act.Eines schönen Tages hat er sie erwischt. In flagranti. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Caught them red-handed in the greenhouse.Ich habe sie in flagranti im Gewächshaus erwischt. Irma la Douce (1963)
I have my plan. A trap, in my way.- Wenn ich ihn in flagranti überrasche... The Black Tulip (1964)
But I saw them with my own eyes!Aber ich habe die beiden inflagranti erwischt! Red Beard (1965)
I knew we'd find 'em in the same bed.Man musste sie nur in flagranti erwischen. Warum verständigten Sie die Polizei nicht? Stolen Kisses (1968)
Charlie's been caught on the job.Sie hat Charlie in flagranti erwischt. The Italian Job (1969)
This lucky whore had the good fortune to be caught while... consumating a most unnatural act with... a very highly placed politician with a wife and grown children.Dieser warme Bruder hatte mal das "Glück" dass das Sittendezernat ihn in flagranti mit einem Minister erwischt hat. Daher droht er immer damit, mit dieser Geschichte nach außen zu gehen. Execution Squad (1972)
Any man caught in flagrante delicto with a woman will be punished by the loss of a limb.Jeder Mann, der in flagranti mit einer Frau erwischt wird, verliert zur Strafe ein Körperglied. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Kinda caught you with your pants down, didn't we? You slimy son of a bitch!Na, haben wir dich gestern in flagranti ertappt, du Wichser? Road Games (1981)
We gotta catch Kincaid red-handed.-Wir müssen Kincade in flagranti erwischen. Inside Out (1982)
Do you think he's our chemical caterer?Ich schnappe ihn inflagranti. Dead of Knight (1984)
I'm picking up a burglar alarm activated on the west side.Das ist sicher in flagranti! White-Line Warriors (1984)
You boys caught me with my pants down that time.Da habt ihr mich ja richtig in flagranti ertappt. Once Upon a Time in America (1984)
He sets a trap and bingo, the cops catch an angel red-handed in a robbery in progress.Er macht eine Falle und Bingo, die Polizei erwischt einen Engel in Flagranti bei einem Raub. The Devil and Jonathan Smith (1985)
It's a perfect opportunity to catch him in the act.Es ist die Gelegenheit schlechthin, ihn in flagranti zu erwischen. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
You and Yvette in flagrante delicto.Sie und Yvette in flagranti delicto. Clue (1985)
Guilty is Salvatore who has confessed to his heretical past and was caught in flagrante delicto with a witch!Schuldig ist Salvatore, der seine ketzerische Vergangenheit gestand und den man in flagrante delicto mit einer Hexe ertappte! The Name of the Rose (1986)
We're going to catch you red-handed one day.Irgendwann erwischen wir dich in flagranti. Cry Freedom (1987)
You have to catch her in the act.Ertappen Sie sie in flagranti. Fatal Attraction (1987)
And we are in flagrante delicto.Er hat uns in flagranti erwischt. Another Woman (1988)
Well, now, Reggie. This is what I'd call being caught in the act.Nun, Reggie, so was nenne ich inflagranti. The Lost Mine (1990)
You mean red-handed.Du meinst, in flagranti. The Bonfire of the Vanities (1990)
'Fraid we've been caught red-handed, right, Ellis?Leider wurden wir in flagranti erwischt, stimmt's, Ellis? Beverly Hills Cop III (1994)
I am telling you, up until I was 9 I thought gunpoint was an actual place where crimes happened.- Doch, als ich 9 Jahre alt war, dachte ich, Flagranti ist ein Land, in dem Verbrechen begangen werden. The One with the Ick Factor (1995)
"A man is being held up at Gunpoint.""Der Mörder wurde in flagranti erwischt." The One with the Ick Factor (1995)
"Tourists are being terrorized at Gunpoint.""Der Hehler wurde in flagranti festgenommen." The One with the Ick Factor (1995)
As a matter of fact, one of your crewmen came in unexpectedly and caught me in the act.Einer von lhrer Crew kam rein und erwischte mich in flagranti. Basics: Part II (1996)
Do we have to catch them in the act? Yes or no?Muss man jemand in flagranti erwischen? Taxi (1998)
Caught you red-handed!Aha! In flagranti erwischt! Roger Ebert Should Lay Off the Fatty Foods (1998)
In the Iast 24 hours I've been rerouted, mugged, evicted, chased by a dog, kidnapped, and seen in a compromising position by the Mayor.In den Ietzten 24 Stunden wurde ich umgeleitet, ausgeraubt, verfolgt entführt und vom Bürgermeister in flagranti ertappt. The Out-of-Towners (1999)
- It looks like number 33, Stark, is being ejected for a flagrant personal foul.- Es sieht aus, als ob Nummer 33, Stark, wegen eines flagranten Fouls vom Platz verwiesen wird. The Rage: Carrie 2 (1999)
- That was not a flagrant foul!- Das war kein flagrantes Foul! The Rage: Carrie 2 (1999)
In flagrante, up in the restaurant.In flagranti im Restaurant. Simply Irresistible (1999)
In flagrante?In flagranti? Simply Irresistible (1999)
What's to stop any man caught with his pants down from saying, " l' m an addict"?Was hält einen Mann davon ab, der in flagranti erwischt wird... zu sagen: "Ich bin süchtig." Love Unlimited (1999)
The night of our senior prom, I, uh... Accidentally stumbled upon her and her boyfriend... In flagrante delicto.Am Abend unseres Abschlussballs... ertappte ich sie und ihren Freund zufällig... in flagranti. The Rain King (1999)
But I waited until I could catch you with your pants down.Ich wollte dich inflagranti erwschen. Terror Tract (2000)
That he's innocent? He was caught red-handed.Man hat ihn in flagranti ertappt. The Curse of the Jade Scorpion (2001)
Luckily, he was caught at the sceneAber glücklicherweise wurde er in flagranti erwischt. Hwasango (2001)
Her husband caught her in a prime hoochie-koochie with another man!Ihr Mann hat sie in flagranti mit einem anderen erwischt! Barbershop (2002)
Oh god that's a walking on your parentsOh Gott, das ist, wie die Eltern in flagranti zu ertappen. Imaginary Heroes (2004)
I catch all of them red-handed or thanks to my informers' work.Die Straftäter, die Sie im Folgenden sehen, werden in flagranti überführt oder sind von Informanten denunziert worden. Muxmäuschenstill (2004)
and then later, at the reception, Luke is found in the coat checkroom Jude Law-ing it with one of the bridesmaids.Und bei der Feier erwische ich Luke in flagranti in der Garderobe mit einer der Brautjungfern. The UnGraduate (2005)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悍然[hàn rán, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ, ] outrageous; brazen; flagrant #38,579 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na, adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant #9,332 [Add to Longdo]
現行犯[げんこうはん, genkouhan] (n) flagrante delicto; caught red-handed; (P) [Add to Longdo]
現行犯で[げんこうはんで, genkouhande] (exp) red-handed; in flagrante delicto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flagrantly \Fla"grant*ly\, adv.
   In a flagrant manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flagrantly
   adv 1: in a flagrant manner; "he is flagrantly disregarding the
       law"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top