ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sulky-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sulky, *sulky*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sulky(adj) ที่โกรธขึ้ง, See also: ซึ่งโกรธไม่พูดไม่จา, Syn. irritable, sullen, morose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sulky(ซัล'คี) adj. เคืองใจ, โกรธเคือง, อารมณ์บูดบึ้ง, เสียใจ, มืดสลัว. n. รถม้าสองล้อที่นั่งเดี่ยว., See also: sulkily adv. sulkiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sulky(adj) โกรธเคือง, บูดบึ้ง, อารมณ์บูด, บึ้งตึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are they gonna be any less confused seeing Us walk around here like sulky roommates?ยังดีกว่าให้เห็น เราทะเลาะกัน Reality Bites Me (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสนงอน(adj) sulky, See also: be in a huff, Syn. ขี้งอน, แง่งอน, Example: ผู้หญิงแสนงอนก็น่ารักดีอยู่หรอก แต่ถ้างอนไปซะทุกเรื่องก็อาจถูกบอกเลิกได้ง่ายๆ เหมือนกัน, Thai Definition: มีแง่งอนมาก, มีมารยา
บึ้งบูด(adj) sulky, See also: sullen, cross, be stern, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Example: ผมเห็นหน้าบึ้งบูดของเลขาแล้วหมดอารมณ์จะทำงานต่อไปเลย, Thai Definition: อาการที่หน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sulky (n) sˈʌlkiː (s uh1 l k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sulky { m }; Einspänner { m }sulky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sulky \Sulk"y\, a. [Compar. {Sulkier}; superl. {Sulkiest}.] [See
   {Sulkiness}, and cf. {Sulky}, n.]
   Moodly silent; sullen; sour; obstinate; morose; splenetic.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Sullen}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sulky \Sulk"y\, n.; pl. {Sulkies}. [From {Sulky}, a.; -- so
   called from the owner's desire of riding alone.]
   A light two-wheeled carriage for a single person.
   [1913 Webster]
 
   Note: Sulky is used adjectively in the names of several
      agricultural machines drawn by horses to denote that
      the machine is provided with wheels and a seat for the
      driver; as, sulky plow; sulky harrow; sulky rake, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sulky
   adj 1: sullen or moody [syn: {huffish}, {sulky}]
   2: moving slowly; "a sluggish stream" [syn: {sluggish}, {sulky}]
   3: depressingly dark; "the gloomy forest"; "the glooming
     interior of an old inn"; "`gloomful' is archaic" [syn:
     {glooming}, {gloomy}, {gloomful}, {sulky}]
   n 1: a light two-wheeled vehicle for one person; drawn by one
      horse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top