ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be in a huff

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be in a huff-, *be in a huff*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be in a huff มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be in a huff*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสนงอน[ADJ] sulky, See also: be in a huff, Syn. ขี้งอน, แง่งอน, Example: ผู้หญิงแสนงอนก็น่ารักดีอยู่หรอก แต่ถ้างอนไปซะทุกเรื่องก็อาจถูกบอกเลิกได้ง่ายๆ เหมือนกัน, Thai definition: มีแง่งอนมาก, มีมารยา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einschnappen [ugs.] | eingeschnappt sein; beleidigt seinto get in a huff | to be in a huffed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリプリ怒る;ぷりぷり怒る[プリプリおこる(プリプリ怒る);ぷりぷりおこる(ぷりぷり怒る), puripuri okoru ( puripuri ikaru ); puripuriokoru ( puripuri ikaru )] (exp,v5r) to be in a huff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top