ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปั้นปึ่ง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปั้นปึ่ง-, *ปั้นปึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นปึ่ง[ADJ] pompous, Syn. เฉยเมย, Example: เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าด้วยท่าทางปั้นปึ่งมองดูผมด้วยสายตาเย็นชา, Thai definition: วางท่าเฉยอยู่ไม่พูดจา (ให้เห็นเป็นว่าเย่อหยิ่ง ไม่พอใจ หรือไม่ไยดีด้วย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปั้นปึ่งว. ทำท่าเย่อหยิ่งไม่พูดจากับใคร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think I Iike walking around like an uptight honky?นึกว่าผมชอบทำท่าปั้นปึ่งอยู่เหรอ ฮ็องกี้ Bringing Down the House (2003)
No, too stuffy. Too stuffy. Just like this.ดูปั้นปึ่งเกินไปไม่ดี เอาแบบนี้ดีกว่า Hope Springs (2003)
I can feel your resolve stiffening.ฉันรู้สึกได้ถึงความปั้นปึ่งที่เริ่มละลายของคุณแล้วล่ะ Hope Springs (2003)
What is this, the silent treatment?เป็นอะไรไป ปั้นปึ่งไม่พูดไม่จาใส่เหรอ Transformers: Dark of the Moon (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snob(สนอบ) n. ผู้ประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงแต่วางตัวปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คนเห่อ,คนเสแสร้ง,คนปลอมแปลง,ผู้อยากเป็นผู้ดี
snobbery(สนอบ'เบอรี) n. ลักษณะที่เห่อ,ความบ้าเห่อ,การประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงกว่าแต่วางท่าปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คำพูดประจบสอพลอดังกล่าว,ความอยากเป็นผู้ด'
snobby(สนอบ'บี) adj. วางมาด,วางตัวปั้นปึ่ง,บ้าเห่อ,อยากเป็นผู้ดี,หัวสูง,=snobbish (ดู), See also: snobbily adv. snobbiness n. snobbism n., Syn. condescending

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top