ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน้านิ่วคิ้วขมวด

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้านิ่วคิ้วขมวด-, *หน้านิ่วคิ้วขมวด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้านิ่วคิ้วขมวดว. อาการที่ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And her pretty little pucker Makes her one helluva sucker,สาวน้อยน่ารักหน้านิ่วคิ้วขมวด มันทำให้ชายของเธอปวดใจ Wild Reeds (1994)
- The person with the quizzical brow? - That is his good friend, Mr Darcy.-คนที่หน้านิ่วคิ้วขมวดน่ะ เพื่อนเขาชื่อคุณดาร์ซี่ Pride & Prejudice (2005)
Bart, you know, whenever my boys bake up a batch of frownies...บาร์ท เธอไม่รู้หรอกว่า เมื่อไหร่ที่ลูกๆ ของฉันหน้านิ่วคิ้วขมวด The Simpsons Movie (2007)
What's all the furrowed brows?แล้วทำไมถึงหน้านิ่วคิ้วขมวดกันล่ะ? Isobel (2010)
She has been frowning a lot recently.หลายวันก่อนเธอชอบทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Episode #1.9 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้านิ่วคิ้วขมวด[v. exp.] (nā niu khiu khamūat) EN: be sulky   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frown(เฟราน) vi. คิ้วขมวด,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,บึ้ง,แสดงความไม่พอใจ,ถมึงตึง. vt. ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด. n. หน้านิ่วคิ้วขมวด., See also: frowner n. frowningly adv., Syn. sulk,scowl
pucker(พัค'เคอะ) vt.,vi. พับ,ทำให้หดย่น,หน้านิ่วคิ้วขมวด. n. รอยพับ,รอยย่น,ภาวะยุ่งเหยิง., See also: puckerer. puckery adj.
scowl(สเคาลฺ) vi.,vt.,n. (การ) ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง,ถลึงตา,ทำหน้าขรึม,ลายมือหวัด., See also: scowlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
frown(vi) ขมวดคิ้ว,ทำหน้าบึ้ง,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ถลึงตา
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึง
scowl(vi) ถลึงตา,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top