ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*whenever*

W EH0 N EH1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: whenever, -whenever-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whenever(conj) เมื่อไรก็ตาม, See also: เวลาใดก็ตาม, Syn. whensoever
whenever(adv) เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?

English-Thai: Nontri Dictionary
whenever(con, adv) เมื่อไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wheneverAsk me whenever you are in doubt.
wheneverCall me up whenever you need my help.
wheneverCome and see me whenever it is convenient for you.
wheneverCome and see me whenever it is convenient to you.
wheneverCome and see me whenever you are free.
wheneverCome and see me whenever you want to.
wheneverCome and see me whenever you went to.
wheneverCome to my house whenever you like.
wheneverCome whenever it is convenient to you.
wheneverCome whenever you like.
wheneverDad goes fishing whenever he's free.
wheneverDinner is ready, so we can eat whenever we want.
wheneverFather does gardening whenever he gets a chance.
wheneverHe didn't so much as greet us whenever he met us.
wheneverHe looks to his uncle for advice whenever he is in trouble.
wheneverHe objects whenever he wants to.
wheneverHe stood by me whenever I was in trouble.
wheneverHe took his daughter with him whenever he went abroad.
wheneverHe uses foul language whenever he gets angry.
wheneverI am glad to help you whenever you need me.
wheneverI feel sick whenever I see blood.
wheneverI found a new meaning whenever I read the book.
wheneverI go to the museum whenever I get the chance.
wheneverI'll see you whenever it suits you.
wheneverI'm ready whenever they challenge me.
wheneverI'm ready whenever you may come.
wheneverI was welcomed whenever I visited him.
wheneverJohn used to stand by me whenever I was in trouble.
wheneverLet me know whenever you come.
wheneverMy brother still stands by me whenever I am in trouble.
wheneverMy dog follows me whenever I go.
wheneverMy nose runs whenever I have a cold.
wheneverNever hesitate to have time off whenever you want.
wheneverPlease call me whenever it is convenient to you.
wheneverPlease come and see me whenever it is convenient for you.
wheneverPlease come and see me whenever you like.
wheneverPlease come whenever you like.
wheneverShe shrieked whenever she saw a spider.
wheneverShe stood by her husband whenever he was in trouble.
wheneverShe stood by him whenever he was in trouble.
wheneverSo far as I am concerned, you may leave whenever you like.
wheneverThe cherry blossoms flutter down whenever the wind blows.
wheneverThe dog hid under the bed whenever lightning flashed.
wheneverTom stands by me whenever I am in trouble.
wheneverWe will start whenever you are ready.
wheneverWhenever Beth's parents have guests, she wants to join their adult talk.
wheneverWhenever come, I'll play go with you.
wheneverWhenever he calls on me, he leaves something behind.
wheneverWhenever he comes, he scolds us.
wheneverWhenever he comes to this place, he orders the same dish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราใด(n) when, See also: whenever, Syn. เมื่อใด, เวลาใด, Example: ผู้ชายบางคนเมื่อเดินผ่านผู้หญิงจะหลบตาผู้หญิง แต่คราใดที่อยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองปากเปราะขึ้นมาทันที
เมื่อใด(adv) whenever, See also: when, Example: หากมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ผมก็มักถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ
เมื่อไร(adv) when, See also: whenever, Example: เขาบอกกับชาวบ้านว่า ถ้าต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ชนะเมื่อไร ทุกคนจะอยู่อย่างสงบและทำกินในพื้นที่ได้
ตราบเท่า(conj) as long as, See also: whenever, until, till, Syn. ตลอด, ถึง, จวบจวน, Example: ฝรั่งได้รับกิตติคุณของพุทธศาสนาจนแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางตราบเท่าทุกวันนี้เบ็ดเสร็จราวๆ หนึ่งศตวรรษ, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาตลอดจนถึงปัจจุบัน, ระยะเวลาตลอดไป
ครั้งไร(adv) whenever, Syn. ทีไร, เมื่อไร, Example: คิดถึงมารดาขึ้นมาครั้งไรน้ำตาเป็นรื้นคลอตาเธอทุกที
ทีไร(adv) whenever
ทุกครั้งที่(adv) when, See also: at any time, whenever, no matter when, any time when, Syn. เมื่อใดก็ตาม, ครั้งใดก็ตาม, Example: หนูจะวิ่งออกมาทุกครั้งที่มีอาหารวางอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งไร[khrang rai] (adv) EN: whenever
เมื่อไร[meūarai] (adv) EN: when ; whenever ; as soon as ; what time
เมื่อไรก็ได้[meūarai kødāi] (x) EN: anytime ; whenever ; at any time  FR: n'importe quand ; quel que soit le moment
ตามแต่โอกาส[tām tāe ōkāt] (v, exp) EN: when the opportunity presents itself ; if one gets a chance ; whenever one can

CMU English Pronouncing Dictionary
WHENEVER W EH0 N EH1 V ER0
WHENEVER HH W EH0 N EH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whenever (a) wˈɛnˈɛvər (w e1 n e1 v @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每当[měi dāng, ㄇㄟˇ ㄉㄤ, / ] whenever; every time, #6,986 [Add to Longdo]
每逢[měi féng, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ, ] every time; on each occasion; whenever, #13,798 [Add to Longdo]
无论何时[wú lùn hé shí, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ, / ] whenever, #28,985 [Add to Longdo]
多咱[duō zán, ㄉㄨㄛ ㄗㄢˊ, ] when?; what time?; whenever, #160,064 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sooft; so oft; wenn auch immerwhenever [Add to Longdo]
wann auch immer; wann immerwhenever [Add to Longdo]
wenn immerwhenever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何時でも[いつでも(P);なんどきでも, itsudemo (P); nandokidemo] (adv) (uk) (See 何時だって) (at) any time; always; at all times; whenever; (P) [Add to Longdo]
寄ると触ると[よるとさわると, yorutosawaruto] (exp) whenever they come together [Add to Longdo]
見る度に[みるたびに, mirutabini] (adv) whenever (each time) one sees (it) [Add to Longdo]
都度[つど, tsudo] (n) each (every) time; whenever; (P) [Add to Longdo]
度に[たびに(P);たんびに, tabini (P); tanbini] (adv) (uk) each time; every time; whenever (something happens); on the occasion of; (P) [Add to Longdo]
有る時払い[あるときばらい, arutokibarai] (n) paying loan installments whenever one happens to have money (instalments) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Whenever \When*ev"er\, adv. & conj.
     At whatever time. "Whenever that shall be." --Milton.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top