ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ungenerous*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ungenerous, -ungenerous-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungenerous[ADJ] ใจแคบ, See also: ขี้เหนียว, โหดร้าย, ใจดำ, Syn. unkind, Ant. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียว[ADJ] stingy, See also: mean, miserly, niggardly, parsimonious, penny-pinching, ungenerous, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, เหนียวหนืด, ขี้ตืด, ขี้งก, Example: เพื่อนฝูงรู้กันทั่วว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว
คับแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แล้งน้ำใจ[V] be without kindness, See also: treat someone ungenerously/unkindly, not be helpful or considerate, Example: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่แล้งน้ำใจ, Thai definition: ไม่มีน้ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungenerous (j) ˈʌnʤˈɛnərəs (uh1 n jh e1 n @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knauserigungenerous [Add to Longdo]
knauserig {adv}ungenerously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ungenerous \Un*gen"er*ous\, a.
   Not generous; illiberal; ignoble; unkind; dishonorable.
   [1913 Webster]
 
      The victor never will impose on Cato
      Ungenerous terms.            --Addison.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top