ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhelpful

AH0 N HH EH1 L P F AH0 L   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhelpful-, *unhelpful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhelpful[ADJ] เปล่าประโยชน์, See also: ไร้ประโยชน์, ไม่ช่วยเหลือ, Ant. helpful

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHELPFUL AH0 N HH EH1 L P F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhelpful (j) ˈʌnhˈɛlpfəl (uh1 n h e1 l p f @ l)
unhelpfully (a) ˈʌnhˈɛlpfəliː (uh1 n h e1 l p f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
于事无补[yú shì wú bǔ, ㄩˊ ㄕˋ ㄨˊ ㄅㄨˇ, / ] unhelpful; useless, #45,658 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Unhelpful \Unhelpful\
     See {helpful}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unhelpful
      adj 1: providing no assistance [ant: {helpful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top