ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*started*

S T AA1 R T AH0 D   
134 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: started, -started-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get started[PHRV] เริ่มทำต่อ, Syn. get cracking, get going, get moving, get weaving

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I started getting this feeling.แต่ฉันกลับรู้สึกถึงความืดมิดสุดบรรยาย Legion (2010)
Now, if you could just sign here, here, and initial here, we can get started.ตอนนี้ คุณแค่เซ็นชื่อที่นี่ ตรงนี้ และก็ที่นี่ เราก็จะได้เริ่มกันเลย Repo Men (2010)
She just picked up a tray, started working.มาถึงเค้าก็คว้าถาด แล้วก็เริ่มทำงานเอง Burlesque (2010)
I started doing some checking on Ashecliffe.ผมเริ่มสืบเรื่องของ สถาบัน แอชคลิฟ Shutter Island (2010)
You started asking around about Ashecliffe.คุณเริ่มถามคนนั้น คนนี้ เรื่อง แอชคลิฟ Shutter Island (2010)
I started asking about these large shipments of sodium-anatol.ฉันเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการขนส่ง ของโซเดี่ยมปริมาณมาก Shutter Island (2010)
You know, they started doing this in europe already,รู้มั้ยพวกเค้าทำมันกันแล้วในยุโรป You Don't Know Jack (2010)
We started this chapter because we believeเราตั้งชมรมนี้ขึ้นมา เพราะเราเชื่อว่า... You Don't Know Jack (2010)
When heart transplants first started,รู้มั้ยครับ ตอนที่การเปลี่ยนถ่ายหัวใจเกิดขึ้นครั้งแรก... You Don't Know Jack (2010)
I started to frame for my next shot.ผมเริ่มเปลี่ยนมุมถ่ายในช็อตต่อไป The Bang Bang Club (2010)
I dance to become someone else there is a so many things in this world want to push down on you but when you dance you're free we started dancing at the age of 7ฉันเต้นเพือเป็นคนอื่น มีหลายอย่าที่ทำให้รู้สึกแย่บนโลกนี้ แต่พอเต้น เธอเป็นอิสระ Step Up 3D (2010)
where you going we not started over yetนายจะไปไหนละ เรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลย Step Up 3D (2010)
I know you could do better than that, c'mon my parents used to be dancers and they started this place for people like themฉันรู้ว่าเธอทำได้ดีกว่านี้ มาสิ พ่อแม่ฉันเคยเป็นนักเต้น และพวกเขาเริ่มที่นี่เพื่อคนที่ชอบพวกเขา Step Up 3D (2010)
it was listen at first it was and then I got to know you okay and I , I started to fall for you and that was real, that why I have to leaveมันเป็น ฟังตอนแรกก็แล้ว ฉันได้รู้ว่าคุณ โอเค และฉัน ผมเริ่มลดลงสำหรับคุณ และที่จริงว่าทำไมฉันต้องออก Step Up 3D (2010)
hey, it's not your fault Julian started this you guys deserve better than this there is nothing more I can do I screwed up. the pirates are doneเฮ้ มันไม่ใช่ความผิดเธอ จูเลี่ยนเป็นคนเริ่ม พวกเราไปที่่ดีกว่านี้ มีอะไรที่มากกว่าฉันจะที่ ฉันเมาขึ้นไพเรตเสร็จแล้ว Step Up 3D (2010)
Let's get this party started!ถึงเวลาสนุกแล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
CountdownStarted.เริ่มนับถอยหลัง Resident Evil: Afterlife (2010)
Guess we'd better get started.งั้นเราน่าจะเริ่มกันเลยนะ Frankie & Alice (2010)
He said that you were the only person with the means and knowledge to finish what he started.ฮาวเวิร์ดบอกเธอเป็นคนครอบครองวิธีและภูมิปํญญา ที่สานต่องานเขาให้เสร็จ Iron Man 2 (2010)
The five-alarm fire started on the eighth floor of the hospital and took most of the day for crews to contain.ก่อนสัญญาณเตือนจะดึงขึ้น ที่ชั้น8 ของโรงพยาบาล สาเหตุของไฟนั้น ยังคงอยู่ภายใต้การสืบสวน แต่ว่า... Let Me In (2010)
Let's get this party started!Let's get this party startedHot Tub Time Machine (2010)
- I was just getting you started.- I was just getting you startedHot Tub Time Machine (2010)
Let's get it started in hereLet's get it started in here Hot Tub Time Machine (2010)
Get stupid Get it startedGet stupid Get it started Hot Tub Time Machine (2010)
Get it started Get it startedGet it started Get it started Hot Tub Time Machine (2010)
Let's get it started Let's get it started in hereLet's get it started Let's get it started in here Hot Tub Time Machine (2010)
Let's get it started Let's get it started in hereLet's get it started Let's get it started in here Hot Tub Time Machine (2010)
Get stupid Get it startedGet stupid Get it started Hot Tub Time Machine (2010)
Get it started, get it started Let's get it startedGet it started, get it started Let's get it started Hot Tub Time Machine (2010)
Let's get it startedLet's get it started Hot Tub Time Machine (2010)
Let's get this party started!Let's get this party startedHot Tub Time Machine (2010)
It all started when I met a woman on the train from Parisมันเริ่มที่ผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง บนรถไฟจากปารีส The Tourist (2010)
We started talking on the phone.ก็เริ่มจากคุยโทรศัพท์ RED (2010)
- You don't actually read comics? - Yeah, I just started.ได้โปรด ผมรู้ คุณเข้าใจผมผิดเรื่องคิกแอส Kick-Ass (2010)
Marcus became the child's guardian, and Daddy started a plan of his very own.และไม่สามารถรับมือได้ แต่หลังก้อนเมฆยังมีแสงแดด เธอเสียชีวิตลง Kick-Ass (2010)
You started some kind of fucked-up superhero club?ฉันดีใจที่นายเป็นห่วง แต่นายต้องไปซะ Kick-Ass (2010)
He would have wanted me to finish what we started.นี่ Kick-Ass (2010)
I'm worried about the Vogue article, so I wanted to get started.ฉันค้างงานเขียนโว้คชิ้นนึง ต้องเริ่มปั่นแล้ว Sex and the City 2 (2010)
After you took those two days at your old apartment, I started thinking:คุณไปค้างห้องเก่า 2 วัน ผมก็เริ่มคิดว่า... Sex and the City 2 (2010)
Though it sure started out that way.แม้ว่ามันจะเริ่มต้นแบบนั้นก็ตาม Easy A (2010)
And then it changed pretty quickly when I started lying about some very personal things.แต่มันก็เปลี่ยนจากหน้าเป็นหลังมืออย่างรวดเร็ว เมื่อฉันเริ่มต้นโกหก... ... เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวบางอย่าง Easy A (2010)
And here is where the trouble began. The lie that started the whole thing.และนี่ คือตรงที่ปัญหาเริ่มขึ้น การโกหกที่เริ่มต้นเรื่องทั้งหมด Easy A (2010)
But I just started piling on lie after lie. It was like setting up Jenga.แต่ฉันเพิ่งเริ่มสุมเรื่องโกหก มันเหมือนกับสร้างเกมหอคอยมรณะ Easy A (2010)
I don't care who started it. Just work it out.ฉันไม่สนว่าใครเป็นคนเริ่ม แค่ออกแรงทำงาน Easy A (2010)
Wait, you started the rumor?เดี๋ยวนะ เธอสร้างข่าวลือเหรอ? Easy A (2010)
"I have a CS problem set that I'm just getting started with"ฉันมีปัญหาเรื่อง CS ตอนเริ่มทำ The Social Network (2010)
It just started raining.ฝนเริ่มตกแล้ว The Social Network (2010)
And the lobster claws, that'll get us started.ก้ามกุ้งมังกร เอาแค่นี้ก่อนละกัน The Social Network (2010)
You know why I started Napster?รู้ไหมทำไมฉันถึงสร้างแนปสเตอร์ The Social Network (2010)
But then I started reading.แต่พอผมเริ่มอ่าน The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
startedAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
startedA fight started about nothing between them.
startedAfter eight months he eventually started dating girls again.
startedAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
startedAfter he left, she started feeling uneasy.
startedAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
startedAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
startedA group of people started off in snow boots.
startedA group started a campaign to preserve rain forests.
startedAll at once the sky became dark and it started to rain.
startedAll the church bells started ringing together.
startedAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.
startedAll the money spent, we started looking for work.
startedA spontaneous fire started in the hay.
startedAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
startedAs soon as the game started, it began to rain.
startedAs soon as they realized the Mayor was on his way down, his critics started coming out of the woodwork.
startedAs soon as we got to the lake, we started swimming.
startedAt first we used to go separately, but one day we started going and returning together.
startedAutumn came and the leaves started to fall.
startedEverybody started waving his flag.
startedEverything on top of the table started rattling when the earthquake hit.
startedFinding it hard to make ends meet on his income, she started to work.
startedFirst it thundered, and then it started to rain.
startedFred took a liking to Jane and started dating her.
startedGet the work started straight away!
startedGuess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring.
startedHardly had I started when it began to rain.
startedHardly, had we started when it began to rain.
startedHas Mary started yet?
startedHas the movie started yet?
startedHave my eyes also started to fail?
startedHave you started reading the book yet?
startedHe arrived at Paris and immediately started for London.
startedHe being late, we started without him.
startedHe got down on all fours and started searching for the ring.
startedHe had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.
startedHe has been well off since he started this job.
startedHe has started for London.
startedHer business was started with capital of $2000.
startedHe rose to the top position through the rank at the company where he started his career.
startedHe's charging me roughly four times as much as he charged when he started cutting my lawn.
startedHe started after he had a cup of coffee.
startedHe started an argument for smoking.
startedHe started a new life.
startedHe started at me from head to foot.
startedHe started at the noise.
startedHe started early in the morning.
startedHe started early; otherwise he could not have caught the train.
startedHe started early twice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยเสด็จพระราชกุศล[ADV] contribute to a charity fund started by the king, Example: ฉันถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ตะแบงมาน[ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะเบ็งมาน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ตะเบ็งมาน[ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะแบงมาน, Example: หญิงโบราณจะห่มผ้าแบบตะเม็งมานเวลาออกทำงานหรือเวลาบ้านเมืองคับขัน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ต้นร้ายปลายดี[N] be bad at the beginning and good at the end, See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious, Ant. ต้นดีปลายร้าย, Example: ธรรมดาของการทำการค้ามักจะต้นร้ายปลายดีเสมอ, Thai definition: ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสำนึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป, ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTED S T AA1 R T AH0 D
STARTED S T AA1 R T IH0 D
RESTARTED R IY0 S T AA1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
started (v) stˈaːtɪd (s t aa1 t i d)
restarted (v) rˈiːstˈaːtɪd (r ii1 s t aa1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ㄨˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles, #39,857 [Add to Longdo]
解铃系铃[jiě líng xì líng, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] lit. whoever hung the bell on the tiger's neck must untie it (成语 saw); fig. whoever started the trouble should end it, #883,141 [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
五四[wǔ sì, ㄨˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ㄨˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wehe {f}; Geburtswehe {f} | Wehen {f}; Geburtswehen {pl} | die Wehen setzten ein | die Wehen haben | in den Wehen liegencontraction | contractions; labour pains | the contractions started | to have contractions | to be in labour [Add to Longdo]
auffahren | aufgefahrento start up | started up [Add to Longdo]
gestartetstarted [Add to Longdo]
neustarten; neu starten | neustartend; neu startend | neugestartet; neu gestartetto restart | restarting | restarted [Add to Longdo]
Um 9 wurde es dann lebhafter.At 9 things started to get lively. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
元の木阿弥[もとのもくあみ, motonomokuami] (n) ending up right back where one started [Add to Longdo]
仕掛かる;仕掛る;仕懸かる;仕懸る[しかかる, shikakaru] (v5r,vt) (1) to start something; (2) to have started something, but not yet finished it [Add to Longdo]
緒に就く;緒につく[しょにつく, shonitsuku] (exp,v5k) to be started; to get underway [Add to Longdo]
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started [Add to Longdo]
新造[しんぞう;しんぞ, shinzou ; shinzo] (n,vs) (1) new; newly made; (n) (2) unmarried woman of about 20; (3) newly-married woman; (4) new prostitute that has not started working; attendant of an older prostitute [Add to Longdo]
統一教会[とういつきょうかい, touitsukyoukai] (n) Unification Church (religious movement started by Reverend Sun Myung Moon) [Add to Longdo]
銅器時代[どうきじだい, doukijidai] (n) Copper Age (period in which metal tools started to be used alongside stone tools) [Add to Longdo]
未着手[みちゃくしゅ, michakushu] (n) (work) not yet started [Add to Longdo]
雷火[らいか, raika] (n) flash of lightning; fire started by lightning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 start \start\ (st[aum]rt), v. i. [imp. & p. p. {started}; p. pr.
   & vb. n. {starting}.] [OE. sterten; akin to D. storten to
   hurl, rush, fall, G. st["u]rzen, OHG. sturzen to turn over,
   to fall, Sw. st["o]rta to cast down, to fall, Dan. styrte,
   and probably also to E. start a tail; the original sense
   being, perhaps, to show the tail, to tumble over suddenly.
   [root]166. Cf. {Start} a tail.]
   1. To leap; to jump. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To move suddenly, as with a spring or leap, from surprise,
    pain, or other sudden feeling or emotion, or by a
    voluntary act.
    [1913 Webster]
 
       And maketh him out of his sleep to start. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I start as from some dreadful dream. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Keep your soul to the work when ready to start
       aside.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       But if he start,
       It is the flesh of a corrupted heart. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To set out; to commence a course, as a race or journey; to
    begin; as, to start in business.
    [1913 Webster]
 
       At once they start, advancing in a line. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       At intervals some bird from out the brakes
       Starts into voice a moment, then is still. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To become somewhat displaced or loosened; as, a rivet or a
    seam may start under strain or pressure.
    [1913 Webster]
 
   {To start after}, to set out after; to follow; to pursue.
 
   {To start against}, to act as a rival candidate against.
 
   {To start for}, to be a candidate for, as an office.
 
   {To start up}, to rise suddenly, as from a seat or couch; to
    come suddenly into notice or importance.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top