ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*quartz*

K W AO1 R T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quartz, -quartz-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quartz(n) แร่ควอทซ, See also: แร่ชนิดหนึ่งมีหลายสี เหลือบวาว
quartzite(n) หินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ, See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
quartzitic(n) ซึ่งเป็นหินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ, See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
quartziferous(adj) ที่ประกอบด้วยแร่ควอทซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quartz(ควอร์ทซ) v. แร่ซิลิคอนไดออกไซค์ที่มีหลายชนิด, หินเขี้ยวหนุมาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
quartz(n) หินเขี้ยวหนุมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
low quartzควอตซ์อุณหภูมิต่ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
orthoquartziteหินออร์โทควอร์ตไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpha quartz; α quartzแอลฟาควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
α quartz; alpha quartzแอลฟาควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
β quartz; beta quartzบีตาควอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartzควอตซ์, แร่เขี้ยวหนุมาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz monzoniteหินควอตซ์มอนโซไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz plate; quartz wedgeแผ่นลิ่มควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz trachyteหินควอตซ์แทรไคต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz wedge; quartz plateแผ่นลิ่มควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz-halogen bulbหลอดไฟควอตซ์-แฮโลเจน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quartziteหินควอร์ตไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beta quartz; β quartzบีตาควอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buck quartz; bastard quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bastard quartz; buck quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bull quartz; bastard quartz; buck quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
high quartzควอตซ์อุณหภูมิสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quartzแร่ควอทซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quartzควอร์ตซ์ [TU Subject Heading]
Quartz crystalsหินเขี้ยวหนุมาน [TU Subject Heading]
Quartzควอร์ตซ์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายชนิด พวกผลึกใสพบที่จังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ระนอง พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สีม่วงพบที่ลำปาง ตาก นครนายก สีชมพูพบที่ จันทบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต ประโยชน์ - ใช้เป็นรัตนชาติและหินประดับ ควอร์ตซ์ที่อยู่ในรูปของทราย สบู่ และเติมลงไปในไม้ สำหรับควอร์ตไวต์และหินทรายถูกใช้เป็นหินก่อสร้าง และทำอิฐปูทางเท้า [สิ่งแวดล้อม]
quartzควอรตซ์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบออกไซด์ของซิลิคอน (SiO2) ส่วนมากเป็นผลึกใส ไม่มีสี หรือสีขาวขุ่น อาจพบมีสีม่วง ชมพู เขียว เป็นต้น มีความแข็งประมาณ7 ความถ่วงจำเพาะ = 2.6 โดยทั่วไปเรียกว่า แร่เขี้ยวหนุมาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quartziteควอร์ตไซต์, หินแปรชนิดหนึ่งประกอบด้วยเม็ดทรายอัดกันแน่น เกิดจากหินทรายถูกแปรสภาพภายใต้ความกดดันและความร้อนสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quartz?ควอตซ์? The Shawshank Redemption (1994)
Quartz.ควอตซ์ The Shawshank Redemption (1994)
This is a smoky quartz crystal. I had one just like it when I was your age.นี่คือผลึกคริสตัลควัน ฉันมี อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับมันเมื่อผมอายุของคุณ Dante's Peak (1997)
Is that rose quartz?มันเป็นหินกุหลาบเหรอ? Heavenly Forest (2006)
H., the debris on the edge of the shovel is silica and quartz.สารที่พบที่ปลายพลั่ว คือซิลิก้าและควอทซ์ Wrecking Crew (2008)
A single piece of seamless quartz.มันเป็นแร่ควอทซชี้นเดียว ไม่มีรอยต่อ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Composed of crushed quartz, sand, calcite, lime, and alkalis.ประกอบด้วยแร่ควอทบด ทราย แคลไซด์ ปูนขาว และด่าง On the Fence (2011)
Well, I mean, quartz can act as an antenna for spirits, right?คือแบบว่า หินนั่นสามารถทำเหมือน สื่อกลาง สำหรับวิญญาณถูกมั้ย? The Mentalists (2011)
We got confused by all the different kind of quartzes.เรื่องประเภทของธาตุควอร์ทซ Crystal (2012)
Quartzes?ควอร์ทซ์เหรอ Crystal (2012)
A grain of quartz is a lattice of the same three atoms repeated, without variation, over and over again.เม็ดควอตซ์เป็นตาข่าย ของเดียวกันสามอะตอม ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงซ้ำแล้วซ้ำอีก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
This bone contains particulates of quartz and feldspar.กระดูกนี้มีอนุภาพของควอตซ์ และเฟลด์สปาร์ Dead Men Tell No Tales (2015)
They're using quartz-sonar equipment.Sie nutzen Quartz-Sonar-Technik. Daggers (1994)
Later that same day, Stanford came over for a fag and some flipping.Später an jenem Tag kam Stanford zum Quartzen und Schmökern vorbei. Cover Girl (2002)
It's just a plain old clump of quartz.Das ist nur 'n oller Quartz-Klumpen. Dinosaur Island (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวหนุมาน(n) quartz, Syn. หินเขี้ยวหนุมาน, Example: เขี้ยวหนุมานเป็นชื่อหินแร่ที่มีครบทุกสี, Thai Definition: แร่ชนิดหนึ่งมีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมหัวท้าย แต่ละเหลี่ยมมีด้านสามเหลี่ยมเอนเข้าไปบรรจบกันเป็นยอดแหลม
โป่งข่าม(n) kind of quartz, See also: quartz crystal, Example: บ่อยครั้งที่เขาจะยกแหวนทองชุบมีหัวโป่งข่ามสีดำเม็ดโตเท่าไข่นกกระทาขึ้นพร้อมกับมือเรียวเหมือนผู้หญิง, Count Unit: เม็ด, ก้อน, Thai Definition: ชื่อเรียกแร่เขี้ยวหนุมาน
ผลึก(n) crystal, See also: quartz, Syn. หินผลึก, Example: การทำนาเกลือต้องใช้เวลาให้เกิดผลึกเกลือขึ้น, Count Unit: ก้อน, เม็ด, Thai Definition: ชื่อแก้วอย่างหนึ่งมีสีใสขาว, สิ่งมีลักษณะขาวใสดั่งแก้ว, Notes: (บาลี)
ทรายแก้ว(n) kind of sand-sized white and clear quartz, See also: small quartz used for making glass, Example: แก้วที่เราใช้ในปัจจุบันมีส่วนประกอบของทรายแก้วอยู่ด้วย, Thai Definition: แร่ควอตซ์ที่มีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายมีลักษณะเป็นสีขาวใส ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว
โมรา(n) moonstone, See also: quartz, chalcedony, agate, Thai Definition: หินลายชนิดหนึ่ง นับเข้าในพวกหินมีค่า
มณีศิลา(n) quartz, See also: jeweled stone, Syn. หินแก้ว, ศิลามณี, Notes: (ถิ่นเหนือ)
แก้วผลึก(n) milky quartz, See also: crystal, Thai Definition: แก้วหินสีขาวสลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินควอร์ตไซต์[hin khwøtsai] (n, exp) EN: quartzite   FR: quartzite [ m ]
แก้วหิน[kaēohin] (n) EN: crystalline quartz  FR: quartz [ m ]
แก้วผลึก[kaēophaleuk] (n) EN: milky quartz ; crystal  FR: cristal [ m ]
ควอตซ์[khwøts] (n) EN: quartz  FR: quartz [ m ]
ผลึก[phaleuk] (n) EN: crystal ; quartz  FR: cristal [ m ] ; quartz [ m ]
พลอยสีชมพู[phløi sī chomphū] (n, exp) EN: rose quartz
ศิลามณี[silāmanī] (x) EN: quartz

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUARTZ K W AO1 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quartz (n) kwˈɔːts (k w oo1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石英[shí yīng, ㄕˊ ㄧㄥ,  ] quartz #20,613 [Add to Longdo]
石英钟[shí yīng zhōng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄓㄨㄥ,    /   ] quartz clock #94,341 [Add to Longdo]
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ,   /  ] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan #126,610 [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] opaque; white quartz [Add to Longdo]
石英卤素灯[shí yīng lǔ sù dēng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ ㄉㄥ,      /     ] quartz halogen lamp [Add to Longdo]
茶晶[chá jīng, ㄔㄚˊ ㄐㄧㄥ,  ] yellow quartz; topaz [Add to Longdo]
黄水晶[huáng shuǐ jīng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ,    /   ] citrine (orange or yellow quartz SiO2 as a semiprecious stone) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergkristall { m } [ min. ]rock crystal; crystallized quartz [Add to Longdo]
Quarz { m }quartz [Add to Longdo]
Quarzit { n } [ min. ]quartzite [Add to Longdo]
Quarzsand { m }arenaceous quartz; quartz sand; quartzose sand [Add to Longdo]
Quarzsprung { m }quartz inversion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォーツ;クオーツ[kuo-tsu ; kuo-tsu] (n) quartz [Add to Longdo]
シトリン[shitorin] (n) (See 黄水晶) citrine; citrine quartz; false topaz [Add to Longdo]
煙水晶[けむりずいしょう, kemurizuishou] (n) smoky quartz; cairngorm; morion [Add to Longdo]
黄水晶[きずいしょう, kizuishou] (n) citrine; yellow quartz [Add to Longdo]
珪岩[けいがん, keigan] (n) quartzite [Add to Longdo]
黒水晶[くろすいしょう, kurosuishou] (n) black quartz [Add to Longdo]
水晶時計[すいしょうどけい, suishoudokei] (n) crystal or quartz timepiece [Add to Longdo]
石英[せきえい, sekiei] (n) quartz; (P) [Add to Longdo]
石英ガラス[せきえいガラス, sekiei garasu] (n) fused silica; fused quartz; quartz glass; silica glass [Add to Longdo]
乳石英[にゅうせきえい, nyuusekiei] (n) milky quartz [Add to Longdo]
玻璃;頗梨[はり, hari] (n) (1) { Buddh } (See 七宝) quartz; (2) glass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quartz \Quartz\, n. [G. quarz.] (Min.)
   A form of silica, or silicon dioxide ({SiO2}), occurring in
   hexagonal crystals, which are commonly colorless and
   transparent, but sometimes also yellow, brown, purple, green,
   and of other colors; also in cryptocrystalline massive forms
   varying in color and degree of transparency, being sometimes
   opaque.
   [1913 Webster]
 
   Note: The crystalline varieties include: amethyst, violet;
      citrine and false topaz, pale yellow; rock crystal,
      transparent and colorless or nearly so; rose quartz,
      rosecolored; smoky quartz, smoky brown. The chief
      crypto-crystalline varieties are: agate, a chalcedony
      in layers or clouded with different colors, including
      the onyx and sardonyx; carnelian and sard, red or
      flesh-colored chalcedony; chalcedony, nearly white, and
      waxy in luster; chrysoprase, an apple-green chalcedony;
      flint, hornstone, basanite, or touchstone, brown to
      black in color and compact in texture; heliotrope,
      green dotted with red; jasper, opaque, red yellow, or
      brown, colored by iron or ferruginous clay; prase,
      translucent and dull leek-green. Quartz is an essential
      constituent of granite, and abounds in rocks of all
      ages. It forms the rocks quartzite (quartz rock) and
      sandstone, and makes most of the sand of the seashore.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quartz
   n 1: colorless glass made of almost pure silica [syn: {quartz
      glass}, {quartz}, {vitreous silica}, {lechatelierite},
      {crystal}]
   2: a hard glossy mineral consisting of silicon dioxide in
     crystal form; present in most rocks (especially sandstone and
     granite); yellow sand is quartz with iron oxide impurities

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 quartz /kaʀts/ 
  rock-crystal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top