ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-quartz-

K W AO1 R T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quartz, *quartz*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quartz(n) แร่ควอทซ, See also: แร่ชนิดหนึ่งมีหลายสี เหลือบวาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quartzควอตซ์, แร่เขี้ยวหนุมาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz monzoniteหินควอตซ์มอนโซไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz plate; quartz wedgeแผ่นลิ่มควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz trachyteหินควอตซ์แทรไคต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz wedge; quartz plateแผ่นลิ่มควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quartzแร่ควอทซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quartzควอร์ตซ์ [TU Subject Heading]
Quartzควอร์ตซ์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายชนิด พวกผลึกใสพบที่จังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ระนอง พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สีม่วงพบที่ลำปาง ตาก นครนายก สีชมพูพบที่ จันทบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต ประโยชน์ - ใช้เป็นรัตนชาติและหินประดับ ควอร์ตซ์ที่อยู่ในรูปของทราย สบู่ และเติมลงไปในไม้ สำหรับควอร์ตไวต์และหินทรายถูกใช้เป็นหินก่อสร้าง และทำอิฐปูทางเท้า [สิ่งแวดล้อม]
quartzควอรตซ์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบออกไซด์ของซิลิคอน (SiO2) ส่วนมากเป็นผลึกใส ไม่มีสี หรือสีขาวขุ่น อาจพบมีสีม่วง ชมพู เขียว เป็นต้น มีความแข็งประมาณ7 ความถ่วงจำเพาะ = 2.6 โดยทั่วไปเรียกว่า แร่เขี้ยวหนุมาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quartz crystalsหินเขี้ยวหนุมาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a smoky quartz crystal. I had one just like it when I was your age.นี่คือผลึกคริสตัลควัน ฉันมี อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับมันเมื่อผมอายุของคุณ Dante's Peak (1997)
Well, I mean, quartz can act as an antenna for spirits, right?คือแบบว่า หินนั่นสามารถทำเหมือน สื่อกลาง สำหรับวิญญาณถูกมั้ย? The Mentalists (2011)
A grain of quartz is a lattice of the same three atoms repeated, without variation, over and over again.เม็ดควอตซ์เป็นตาข่าย ของเดียวกันสามอะตอม ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงซ้ำแล้วซ้ำอีก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
This bone contains particulates of quartz and feldspar.กระดูกนี้มีอนุภาพของควอตซ์ และเฟลด์สปาร์ Dead Men Tell No Tales (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวหนุมาน(n) quartz, Syn. หินเขี้ยวหนุมาน, Example: เขี้ยวหนุมานเป็นชื่อหินแร่ที่มีครบทุกสี, Thai Definition: แร่ชนิดหนึ่งมีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมหัวท้าย แต่ละเหลี่ยมมีด้านสามเหลี่ยมเอนเข้าไปบรรจบกันเป็นยอดแหลม
ผลึก(n) crystal, See also: quartz, Syn. หินผลึก, Example: การทำนาเกลือต้องใช้เวลาให้เกิดผลึกเกลือขึ้น, Count Unit: ก้อน, เม็ด, Thai Definition: ชื่อแก้วอย่างหนึ่งมีสีใสขาว, สิ่งมีลักษณะขาวใสดั่งแก้ว, Notes: (บาลี)
มณีศิลา(n) quartz, See also: jeweled stone, Syn. หินแก้ว, ศิลามณี, Notes: (ถิ่นเหนือ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควอตซ์[khwøts] (n) EN: quartz  FR: quartz [ m ]
ศิลามณี[silāmanī] (x) EN: quartz

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUARTZ K W AO1 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quartz (n) kwˈɔːts (k w oo1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石英[shí yīng, ㄕˊ ㄧㄥ,  ] quartz #20,613 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quarzsprung { m }quartz inversion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quartz \Quartz\, n. [G. quarz.] (Min.)
   A form of silica, or silicon dioxide ({SiO2}), occurring in
   hexagonal crystals, which are commonly colorless and
   transparent, but sometimes also yellow, brown, purple, green,
   and of other colors; also in cryptocrystalline massive forms
   varying in color and degree of transparency, being sometimes
   opaque.
   [1913 Webster]
 
   Note: The crystalline varieties include: amethyst, violet;
      citrine and false topaz, pale yellow; rock crystal,
      transparent and colorless or nearly so; rose quartz,
      rosecolored; smoky quartz, smoky brown. The chief
      crypto-crystalline varieties are: agate, a chalcedony
      in layers or clouded with different colors, including
      the onyx and sardonyx; carnelian and sard, red or
      flesh-colored chalcedony; chalcedony, nearly white, and
      waxy in luster; chrysoprase, an apple-green chalcedony;
      flint, hornstone, basanite, or touchstone, brown to
      black in color and compact in texture; heliotrope,
      green dotted with red; jasper, opaque, red yellow, or
      brown, colored by iron or ferruginous clay; prase,
      translucent and dull leek-green. Quartz is an essential
      constituent of granite, and abounds in rocks of all
      ages. It forms the rocks quartzite (quartz rock) and
      sandstone, and makes most of the sand of the seashore.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quartz
   n 1: colorless glass made of almost pure silica [syn: {quartz
      glass}, {quartz}, {vitreous silica}, {lechatelierite},
      {crystal}]
   2: a hard glossy mineral consisting of silicon dioxide in
     crystal form; present in most rocks (especially sandstone and
     granite); yellow sand is quartz with iron oxide impurities

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 quartz /kaʀts/ 
  rock-crystal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top