ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขี้ยวหนุมาน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขี้ยวหนุมาน-, *เขี้ยวหนุมาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวหนุมาน[N] quartz, Syn. หินเขี้ยวหนุมาน, Example: เขี้ยวหนุมานเป็นชื่อหินแร่ที่มีครบทุกสี, Thai definition: แร่ชนิดหนึ่งมีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมหัวท้าย แต่ละเหลี่ยมมีด้านสามเหลี่ยมเอนเข้าไปบรรจบกันเป็นยอดแหลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขี้ยวหนุมานน. แร่ประกอบหินชนิดหนึ่ง มีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยม หัวท้ายแต่ละเหลี่ยมมีด้านสามเหลี่ยมเอนเข้าไปบรรจบกันเป็นยอดแหลมดูคล้ายฟันลิง แร่นี้มีแทบทุกสี ตั้งแต่ใสเหมือนกระจกจนขาวขุ่น ชมพู เขียว ม่วง ตลอดจนดำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that's amethyst for Maxine.และนั่นหินเขี้ยวหนุมาน หินประจำวันเกิดแม็กซีน Frankie & Alice (2010)

English-Thai: Nontri Dictionary
amethyst(n) พลอยสีม่วง,หินเขี้ยวหนุมาน
quartz(n) หินเขี้ยวหนุมาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top