ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mocking*

M AA1 K IH0 NG   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mocking, -mocking-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mockingbird[N] นกอเมริกาลายสีดำและขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mockingbird(มิค'คิงเบิร์ด) n. นกร้องร้องเลียนเสียงของนกอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
You're mocking me, aren't you?นายล้อเลียนฉันใช่ไหม Toy Story (1995)
Mockingbirds munched me mother!ท้าทายนก ให้แทะฉัน! James and the Giant Peach (1996)
She was mocking us.มันล้อเรา Never Been Kissed (1999)
( mocking Summer ):( mocking Summer ): The O.C. (2003)
What, did you expect a prize for mocking the King?พวกเจาหวังจะได้เงินจากการล้อเลียนพระราชารึไง? The King and the Clown (2005)
Are you mocking me?เจ้ายิ้มเยาะข้าหรือ? Episode #1.9 (2006)
Just sits there waiting... mocking us with its... houseness.แค่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็รอ... ...มันหลอกล่อเราด้วยความเป็น... ...บ้านของมัน Monster House (2006)
You're mocking my severe emotional limitations.คุณกำลังล้อเลียนความตั้งใจในการ ควบคุมอารมณ์อย่างไม่มีขีดจำกัดของฉัน Love/Addiction (2007)
(MOCKING)(เยาะเย้ย) Balls of Fury (2007)
Why are you mocking me when I am genuinely, to the best of my ability, trying to help you?ทำไมคุณต้องเย้ยผม ขณะที่ผมพูดความจริง ใช้ความสามารถทั้งหมดของผม พยายามที่จะช่วยคุณ 1408 (2007)
- Are you mocking me?แกกำลังโกหกฉันใช่ไหม? Stardust (2007)
And he is a stern and vengeful God, and we have been mocking him far too long, and now he demands retribution in blood.พระองค์ทรงเข้มงวดและโกรธแค้น มนุษย์ล้อเลียนพระองค์มานาน และตอนนี้พระองค์ประสงค์ ที่จะชำระหนี้เลือด The Mist (2007)
I was not spying. I was mocking you.ผมไม่ได้แอบดู ผมตั้งใจจะเย้ยคุณ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
[ mockingly ] Neh neh neh neh neh neh. BOTH:คุณคงไปปลุกเขา เขาน่าจะนอนหลับอยู่ โทษด้วยนะ Harold (2008)
[ mockingly ] Neh neh neh neh neh neh. No, I don't know what it's like to be a teenage girl. I just came out a bitter 40-year-old woman.ฉันไม่รู้ว่าแนทำอะไรอยู่ แก้วบาดไอ้จ้อนฉัน แก้วบาดไอ้จ้อนฉัน Harold (2008)
[ mockingly ] "careful what you wish for.""จงระวังสิ่งที่คุณขอ" Wishful Thinking (2008)
You're mocking me now?ทีนี้คุณจะมาล้อเลียนฉันเหรอ? All by Myself (2008)
Hey, no--no mockingHey, no--no mocking Brave New World (2008)
There is no mocking in derm...There is no mocking in derm... Brave New World (2008)
Death just mocking lifeการตายเพียงแค่แบบจำลองชีวิตเท่านั้น Art Imitates Life (2008)
Mocking him and insulting him...ด้วยการล้อเลียนกับดูถูกเขา Dying Changes Everything (2008)
You're making me miss House's mocking.คุณทำให้ฉันนึกถึงเรื่องเลวๆของเฮาส์ Dying Changes Everything (2008)
They're mocking us-กล้าล้อเล่นกับเราเหรอ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Are you mocking me?คิดจะจีบชั้นเหรอ? My Sassy Girl (2008)
Are you mocking' me?แกกำลังล้อฉันเล่นใช่มั้ย? Gomorrah (2008)
(SQUAWKS MOCKINGLY)(SQUAWKS MOCKINGLY) Up (2009)
(SQUAWKS MOCKINGLY)(SQUAWKS MOCKINGLY) Up (2009)
You're mocking my life's work, Samuel? Huh?ล้อผลงานทั้งชีวิต ของฉันเหรอ, แซม หือ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
[lN mocking voice] "Can I have the jelly, please?[IN MOCKING VOICE] "ช่วยเอาวุ่น มาให้หน่อยครับ." Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
kevin [lN mocking voice]:เควิน[IN MOCKING VOICE]: Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
[lN mocking voice] "Whoo-hoo.[IN MOCKING VOICE]โว-ฮู. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
House made it through that entire differential without mocking our patient for not having a cochlear implant.เฮาส์ทำมัน มันจะแตกต่างแน่ คนไข้เราจะหัวเราะเยาะ จนหูส่วนในขยาย House Divided (2009)
So what you're seeing here is a continuation of the mocking that followed.เพราะฉะนั้นเรื่องที่เธอได้ยินคือ ความต่อเนื่อง ของการ เยาะเย้ย ที่กล่าวมา The Jiminy Conjecture (2009)
Then the air fills with the goblin's horrible, mocking laughter.จากนั้นบรรยากาศก็เต็มไปด้วย เสียงหัวเราะหยันสุดสยองของมัน Merry Madagascar (2009)
Stop mocking me!หยุดเยอะเย้ยฉันนะ! Postman to Heaven (2009)
Are you really a symbologist or was he mocking you?คุณกำลัง simbolog หรือ joked? Angels & Demons (2009)
Mockingbird Trail, right?กระเต็นทางใช่ไหม I Spit on Your Grave (2010)
I'm looking for Mockingbird Trail.ฉันเมตร มองหา กระเต็นทาง I Spit on Your Grave (2010)
Mockingbird Trail. Yeah, you're lost all right.ทางกระเต็น ใช่คุณ กำลัง สูญเสีย สิทธิ ทั้งหมด I Spit on Your Grave (2010)
You staying over in that cabin on Mockingbird?ท่านอยู่ ในห้องโดยสาร ไป กับ กระเต็น ที่ I Spit on Your Grave (2010)
She rented the place down on Mockingbird Trail.เธอ เช่า สถานที่ลงบน กระเต็น Trail I Spit on Your Grave (2010)
This is Storch. I'm at Mockingbird cabin.นี้เป็น สโทฃ ฉันเมตรที่ ห้อง โดยสาร กระเต็น I Spit on Your Grave (2010)
Mockingbird Trail.ทางกระเต็น I Spit on Your Grave (2010)
Are you mocking me?นี่คุณล้อเลียนฉันหรอ The Social Network (2010)
All right, I was going to try to squeeze in a little more mocking before lunch, but I can come back later when you don't have a high-powered weapon.ได้, ฉันจะกลับมา เยาะเย้ยมากขึ้นก่อนอาหารเที่ยง แต่ฉันควรจะกลับมา The Psychic Vortex (2010)
You're mocking me?เธอคิดว่าฉันโง่เหรอ? Beginner Pottery (2010)
Oh, who is mocking?ใคร? ใครเยาะเย้ย ฉันตื่นเต้นจะตายไป Epiphany (2010)
If the mockingbird Represents the idea of innocence,ถ้านกมอคกิ้ง คือสัญลักษณ์ ของความไร้เดียงสา The Jenna Thing (2010)
Damon, mockingly: I have so many emotions,ฉันหล่ะมีทุกช่วงอารมณ์จริงๆ Founder's Day (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกกระทั้น[ADJ] sarcastic, See also: ironical, biting, mocking, satirical, sarky, Example: ็การใช้คำพูดกระแทกกระทั้นบ่อยๆ ของเธอก่อให้เกิดศัตรู, Thai definition: ที่พูดแบบกระแทกเสียง
เย้ยหยัน[ADV] mockingly, See also: ridiculously, derisively, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: พจนาใช้น้ำเสียงผ่านงานเขียนอย่างเย้ยหยันบ้างพอสมควร, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัด [v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner   
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOCKING    M AA1 K IH0 NG
MOCKINGBIRD    M AA1 K IH0 NG B ER2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mocking    (v) mˈɒkɪŋ (m o1 k i ng)
smocking    (n) smˈɒkɪŋ (s m o1 k i ng)
mockingly    (a) mˈɒkɪŋliː (m o1 k i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尊容[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] your face (usually mocking), #64,949 [Add to Longdo]
博士买驴[bó shì mǎi lǘ, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄇㄞˇ ㄌㄩˊ, / ] lit. the scholar buys a donkey (成语 saw); fig. long-winded verbiage that never gets to the point; a saw mocking scholastic pomposity, #936,762 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faltenbesatz {m}smocking [Add to Longdo]
Selbstironie {f} | voller Selbstironieself-mockery; self-irony | self-mockingly [Add to Longdo]
spöttischmocking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スモッキング[, sumokkingu] (n) smocking [Add to Longdo]
惚れた腫れた[ほれたはれた, horetahareta] (exp) head over heels (often used mockingly); madly (in love) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mock \Mock\, v. t. [imp. & p. p. {Mocked}; p. pr. & vb. n.
   {Mocking}.] [F. moquer, of uncertain origin; cf. OD. mocken
   to mumble, G. mucken, OSw. mucka.]
   1. To imitate; to mimic; esp., to mimic in sport, contempt,
    or derision; to deride by mimicry.
    [1913 Webster]
 
       To see the life as lively mocked as ever
       Still sleep mocked death.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Mocking marriage with a dame of France. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with scorn or contempt; to deride.
    [1913 Webster]
 
       Elijah mocked them, and said, Cry aloud. --1 Kings
                          xviii. 27.
    [1913 Webster]
 
       Let not ambition mock their useful toil. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. To disappoint the hopes of; to deceive; to tantalize; as,
    to mock expectation.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast mocked me, and told me lies. --Judg. xvi.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       He will not . . .
       Mock us with his blest sight, then snatch him hence.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To deride; ridicule; taunt; jeer; tantalize; disappoint.
     See {Deride}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mocking \Mock"ing\, a.
   Imitating, esp. in derision, or so as to cause derision;
   mimicking; derisive.
   [1913 Webster]
 
   {Mocking thrush} (Zool.), any species of the genus
    {Harporhynchus}, as the brown thrush ({Harporhynchus
    rufus}).
 
   {Mocking wren} (Zool.), any American wren of the genus
    {Thryothorus}, esp. {Thryothorus Ludovicianus}.
    [1913 Webster] mockingbird

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top