Search result for

*manz*

(110 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: manz, -manz-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manzanilla(แมนซะนีล'ละ) n. ผลเชอรี่แห้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manzateแมนเซ็ท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A new video prank by the subversive group Humanz... caused a nation wide stir today.การแทรกสัญญาณของกลุ่มใต้ดิน Nที่ใช้ชื่อว่า "ฮิวแมนซ์" .. วันนี้ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วประเทศ Gamer (2009)
Seriously, these Humanz cock suckers, they're are out of control.แต่จริงๆนะ ผมว่า ไอ้พวก ฮิวแมนส์ เวรนี้ Nทำเกินไปหน่อยแล้วล่ะ Gamer (2009)
You're the guy from the TV, the Humanz.เห็นนายบ่อยๆนี่ พวก ฮิวแมนซ์ Gamer (2009)
I wanted to thank you for leading me into them, the Humanzuz's cell, that is.อยากขอบใจนายมากเลยอะ Nที่ทำให้ฉันหาพวกนั้นเจอ.. คุกของพวก ฮิวแมนส์.. Gamer (2009)
Neglected to mention my smart boys reversed that crack the Humanz worked for you.ลืมบอกไปว่า คนของฉัน.. ย้อนรอย crack... ที่ฮิวแมนซ์ ใช้กับนายไปแล้วนะ Gamer (2009)
Let's see. "I took a computer class at tienda de manzana..."ไหนดูซิ "ผมลงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์..." Environmental Science (2009)
"manzanas gigante." Ruined it.แล้วเซลส์วูแมนก็มี manzanas gigante (ลูกแอปเปิ้ลยักษ์) Environmental Science (2009)
Honey maple short ribs drizzled with manzanilla sherry.เนื้อซี่โครงอบน้ำผึ้งราดด้วยซอสแมนซานิลลาเชอร์รี่ We All Deserve to Die (2010)
Officer Manzon. Cira.เจ้าหน้าที่ แมนซอน ซิร่า Hello, Bandit (2010)
Officer Manzon, Cira.เจ้าหน้าที่ Manzon Cira Practically Perfect (2010)
Officer Manzon's from this neighborhood.เจ้าหน้าที่ Manzon จากพื้นที่ใกล้เคียงนี้ Practically Perfect (2010)
Manzon?Monzon? Practically Perfect (2010)
And Manzon might be on to something.และแมนซอนอาจจะ ทำบางสิ่งบางอย่าง Practically Perfect (2010)
This is officer Manzon.นี่คือเจ้าหน้าที่ แมนซ่อน Practically Perfect (2010)
Officer Manzon and I show up to interview him and we find the bodies.จนท.แมนซอน กับฉัน มาสอบปากคำเขา แล้วเราก็เจอศพ First Blood (2010)
Officer Manzon, you'll be on the floor watching foot traffic at the v.I.P. room, in case the Fuentes brothers roll through.จนท.แมนซอน คุณอยู่ชั้นล่าง เฝ้าดูคนเข้าออกห้องวีไอพี เผื่อว่าพี่น้องฟูเอนเตสมา Everything Is Illumenated (2010)
Officer Manzon, go to him.เจ้าหน้าที่แมนซอน, เดินขึ้นไป Take It! (2010)
I'm putting Cira Manzon on disciplinary leave.ฉันจะให้ซิร่าถูกลงโทษโดยการให้พักงาน Take It! (2010)
Mrs. Manzani, go ahead.คุณแม่ เชิญก่อนค่ะ Putting It Together (2011)
- Manzani. We called.-แมนซานี่ ที่เราโทรไป Putting It Together (2011)
Oh, uh, I'm with them... the Manzinis.อ๋อ ฉันมากับพวกเขา ครอบครัวแมนซานี่ค่ะ Putting It Together (2011)
In 1957, my father, Cesare Manzoni, was one of the 107 bosses from all over the country who was invited to the Apalachin Convention, which ended in a manhunt.ในปี 1957 พ่อของฉัน Cesare Manzoni เป็นหนึ่งใน 107 ผู้บังคับบัญชา จากทั่วประเทศ ผู้ที่ได้รับเชิญให้แอปาลาชิน อนุสัญญาซึ่งจบลงด้วยการตามล่า. The Family (2013)
The one and only Giovanni Manzoni.เพียงหนึ่งเดียวของจิโอวานนี่ Manzoni. The Family (2013)
I'm on the trail of Giovanni Manzoni.ฉันอยู่บนเส้นทางของ จิโอวานนี่ Manzoni. The Family (2013)
Oh, Manzini, unquestionably.ก็ Manzini ไง ไม่ต้องสงสัย The Constant Gardener (2005)
You have officers down at Manze's Gas. Multiple assailants.มีตำรวจบาดเจ็บที่ปั๊ม แมนเซ่ คนร้ายมากกว่าหนึ่ง The Marine (2006)
What a silly thing to say. Get into your nice white space suit.Zieh brav deinen weißen Raumanzug an. Unidentified Flying Oddball (1979)
It's this space suit, Your Majesty.Es ist ein Raumanzug. Unidentified Flying Oddball (1979)
This is a special suit. It resists heat.- Der Raumanzug ist hitzebeständig. Unidentified Flying Oddball (1979)
CHILD: Hi, what a space suit!Toll der Raumanzug! The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
The broken romance and the death of a friend.Die zerbrochene Romanze und der Tod eines Freundes. Stardust Memories (1980)
You want to know something that's always fascinated me are the prison romances that sometimes spring up between inmates and girls from the outside.Wissen Sie, was mich immer schon fasziniert hat? Die Gefängnis-Romanzen, die manchmal aufblühen... zwischen Häftlingen und Mädchen von draußen. Stir Crazy (1980)
Erin has still not recovered from her ill-fated romance with one Ashley Longworth, Jr.Erin hat sich noch immer nicht erholt von ihrer unglücklichen Romanze mit einem gewissen Ashley Longworth jr. The Pearls (1981)
But a storm was brewing to the south, a storm that ended her romance and called her to a distant part of the country in search of a man she believed to be dead.Aber im Süden braute sich ein Sturm zusammen, der das Ende ihrer Romanze und die Reise in einen fernen Teil des Landes für sie bedeutete, auf der Suche nach einem Mann, den sie für tot gehalten hatte. The Tempest (1981)
Maybe you ought to do a romance.Vielleicht solltest du eine Romanze machen. The Threshold (1981)
And you know Corabeth, she can smell a romance a mile down the road.Du kennst ja Corabeth. Sie riecht eine Romanze kilometerweit. The Whirlwind (1981)
- Haven't you ever heard of liberation?- Haben Sie von Emanzipation gehört? Absence of Malice (1981)
And now back to our afternoon feature Redstone Romance, starring Clive Brecker Marjorie Crane and Sky Saxon.Jetzt zurück zu unserem Nachmittagsfilm... Romanze am Redstone, mit Clive Brecker... Marjorie Crane und Sky Saxon. Neighbors (1981)
Some cupcake named Cane decided he didn't need an environment suit.Ein Verrückter namens Cane beschloss, er brauche keinen Raumanzug. Outland (1981)
So let's cut the mini-moves and the bullshit and get on with this big romance.Also lassen wir den Blödsinn und stürzen wir uns in diese Romanze. Thief (1981)
Well, what's wrong with a little romance once in a while?Was ist falsch an einer kleinen Romanze hier und da? -Gute Nacht, Liebes. Not a Drop to Drink (1982)
It sounds like a stormy romance.Klingt wie eine stürmische Romanze. 48 Hrs. (1982)
Whilst you, monsieur, took elaborately indiscreet pains to advertise your romance, instead of trying to conceal it as any prudent lover would.Und Sie, Monsieur, gaben sich alle Mühe, Ihre Romanze publik zu machen. Ein umsichtiger Liebhaber hätte versucht, das geheim zu halten. Evil Under the Sun (1982)
They're ambitious, Cruchot.- Was krähen die denn schon wieder? Mit eiserner Faust durchgreifen, sonst emanzipieren die sich noch. Emanzen? The Troops & Troop-ettes (1982)
I thought you'd be more like one of them "liberators."Ich dachte, Sie sind eine von diesen "Emanzipierten". Tootsie (1982)
-I'm emancipated.- Ich bin emanzipiert. Victor Victoria (1982)
-Emancipated?- Emanzipiert? Victor Victoria (1982)
Camela, your mother was liberated when the phrase still referred to countries.Camela, Ihre Mutter war schon emanzipiert, ehe es dieses Wort überhaupt gab. Merchants of Death (1983)
Buy that smart suit you wanted.Kauf dir deinen Traumanzug. L'Argent (1983)
I never had a real romance.Ich hatte nie eine Romanze gehabt. Zelig (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
MANZ    M AE1 N Z
MANZO    M AE1 N Z OW0
MANZA    M AA0 N Z AH0
MANZI    M AE1 N Z IY0
MANZER    M AE1 N Z ER0
MANZI'S    M AE1 N Z IY0 Z
MANZANO    M AA0 N Z AA1 N OW0
ALMANZA    AA0 L M AA1 N Z AH0
MANZELLA    M AE2 N Z EH1 L AH0
ALMANZAR    AA0 L M AA0 N Z AA1 R
MANZIONE    M AA0 N Z IY0 OW1 N IY0
MANZANILLA    M AE2 N Z AH0 N IH1 L AH0
MANZANARES    M AA0 N Z AA0 N AA1 R EH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmanzeige {f}alarm display [Add to Longdo]
Emanzipation {f} | Emanzipationen {pl}emancipation | emancipations [Add to Longdo]
Raumanzug {m}space suit [Add to Longdo]
Romanze {f} | Romanzen {pl}romance | romances [Add to Longdo]
emanzipieren | emanzipierend | emanzipiert | emanzipiertto emancipate | emancipating | emancipates | emancipated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
フィッシャーマンズセーター;フィッシャーマンセーター[, fissha-manzuse-ta-; fissha-manse-ta-] (n) fisherman's sweater [Add to Longdo]
掛け合い漫才[かけあいまんざい, kakeaimanzai] (n) rapid-fire comic dialogue [Add to Longdo]
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
顧客満足[こかくまんぞく(P);こきゃくまんぞく, kokakumanzoku (P); kokyakumanzoku] (n) customer satisfaction; (P) [Add to Longdo]
顧客満足度[こきゃくまんぞくど, kokyakumanzokudo] (n) (degree of) customer satisfaction [Add to Longdo]
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb [Add to Longdo]
三河万歳;三河萬歳[みかわまんざい, mikawamanzai] (n) (See 万歳・まんざい) style of manzai originating in the Mikawa region in Aichi prefecture [Add to Longdo]
自己満足[じこまんぞく, jikomanzoku] (n,vs,adj-no) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
太夫;大夫[たゆう, tayuu] (n) (1) (See 能太夫) high-ranking Noh actor; (2) head of a school of noh performance; (3) high ranking courtesan (esp. in Yoshiwara) (Edo-period); (4) (See 浄瑠璃,万歳・まんざい) joruri narrator; manzai narrator; (5) (See 女形) female role actor in kabuki; (6) (See 御師) low ranking priest in a Shinto shrine; (7) (太夫 only) lord steward (formerly the fifth court rank) [Add to Longdo]
代償満足[だいしょうまんぞく, daishoumanzoku] (n) vicarious satisfaction [Add to Longdo]
大満足[だいまんぞく, daimanzoku] (adj-na,vs) completely satisfied; as pleased as can be [Add to Longdo]
不満足[ふまんぞく, fumanzoku] (n) (See 不満) (ant [Add to Longdo]
万歳(P);萬歳(oK)[まんざい, manzai] (n) (See 漫才) door-to-door comedic duo; (P) [Add to Longdo]
万擦り;万摺り;万釣り(iK)[まんずり(万擦り;万摺り);まんづり(万釣り)(ik), manzuri ( man suri ; man suri ); manduri ( man tsuri )(ik)] (n) (uk) (X) (See 千摺り) masturbation (female) [Add to Longdo]
万子[マンズ;ワンズ, manzu ; wanzu] (n) character tiles (in mahjong) [Add to Longdo]
万善[まんぜん, manzen] (adj-na,n) all good works; all good deeds [Add to Longdo]
慢ずる[まんずる, manzuru] (vz,vi) (arch) to be conceited [Add to Longdo]
満更(ateji)(P);万更(iK)[まんざら, manzara] (adv) (uk) (not) altogether; (not) wholly; (P) [Add to Longdo]
満更でもない[まんざらでもない, manzarademonai] (adj-i) not as dissatisfied (or annoyed) as (s)he would have us believe [Add to Longdo]
満座[まんざ, manza] (n) the whole assembly; the full house; whole group; everyone [Add to Longdo]
満山[まんざん, manzan] (n) the whole mountain; all the mountains [Add to Longdo]
満足(P);滿足(oK)[まんぞく, manzoku] (adj-na,n,vs) (1) (See 不満,不満足) satisfaction; (2) {math} (ant [Add to Longdo]
満足が行く[まんぞくがいく, manzokugaiku] (exp,v5k-s) to be satisfied [Add to Longdo]
満足感[まんぞくかん, manzokukan] (n) feeling of satisfaction [Add to Longdo]
漫楽[まんがく, mangaku] (n) manzai (comic dialogue) accompanied by music [Add to Longdo]
漫才(P);万才(oK)[まんざい, manzai] (n) (See 万歳・まんざい) comic dialogue; two-man comedy act; (P) [Add to Longdo]
漫才師[まんざいし, manzaishi] (n) (one of) a comic duo [Add to Longdo]
漫然[まんぜん, manzen] (adj-t,adv-to) aimless; rambling; desultory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北镇满族自治县[Běi zhèn mǎn zú zì zhì xiàn, ㄅㄟˇ ㄓㄣˋ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Beizhen Manzu autonomous county in Liaoning [Add to Longdo]
岫岩满族自治县[Xiù yán mǎn zú zì zhì xiàn, ㄒㄧㄡˋ ㄧㄢˊ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Xiuyan Manzu autonomous county in Liaoning [Add to Longdo]
满洲里[Mǎn zhōu lǐ, ㄇㄢˇ ㄓㄡ ㄌㄧˇ, / 滿] (N) Manzhouli (city in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
丰宁[Fēng níng, ㄈㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] Fengning Manzu autonomous county in Hebei [Add to Longdo]
青龙满族自治县[Qīng lóng Mǎn zú zì zhì xiàn, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Qinglong Manzu autonomous county in Hebei [Add to Longdo]
凤城[Fèng chéng, ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, / ] Fengcheng Manzu autonomous county in Liaoning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] Zufriedenheit [Add to Longdo]
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]
漫然[まんぜん, manzen] ziellos, planlos [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] Befreiung, Emanzipation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top