ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*irascible*

IH2 R AE1 S IH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irascible, -irascible-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irascible(adj) โกรธง่าย, See also: โมโหง่าย, อารมณ์เสีย, Syn. quick-tempered, touchy, Ant. calm, placid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility, irascibleness n. irascibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าอารมณ์(adj) moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai Definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
ฉุนเฉียว(v) be bristly, See also: be irascible, be irritable, be quick-tempered, be furious, Syn. โกรธ, ไม่พอใจ, Example: หล่อนรู้นิสัยเขาดีว่าจะฉุนเฉียวหงุดหงิดไปอย่างนั้นเองแหล่ะ
ฉุนเฉียว(adj) bristly, See also: easily angered, irascible, Example: อาการฉุนเฉียวของเขาเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ลูกน้องของเขาเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[chunchīo] (adj) EN: bristly ; easily angered ; irascible
ใจเร็ว[jaireo] (v) EN: be quick-tempered  FR: être irascible ; être impétueux ; avoir le sang chaud
ขี้โกรธ[khīkrōt] (adj) EN: apt to anger  FR: irascible
ขี้โมโห[khīmōhō] (adj) EN: apt to anger  FR: coléreux ; colérique ; irascible
โกรธง่าย[krōt ngāi] (adj) FR: irritable ; irascible ; emporté

CMU English Pronouncing Dictionary
IRASCIBLE IH2 R AE1 S IH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irascible (j) ˈɪrˈæsəbl (i1 r a1 s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急躁[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, ] irritable; irascible; impetuous, #16,980 [Add to Longdo]
暴躁[bào zào, ㄅㄠˋ ㄗㄠˋ, ] irascible; irritable, #17,279 [Add to Longdo]
气粗[qì cū, ㄑㄧˋ ㄘㄨ, / ] irascible; ranting, #90,550 [Add to Longdo]
急噪[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, ] irritable; irascible; impetuous; also written 急躁 [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, ] see láo sào 髝髞, crude and irascible (temperament); tall appearance [Add to Longdo]
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, ] crude and irascible (temperament); tall appearance [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jähzorn {m}irascibility; irascibleness [Add to Longdo]
cholerisch {adj}choleric; irascible [Add to Longdo]
jähzornig {adj}irascible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy [Add to Longdo]
雷親父[かみなりおやじ, kaminarioyaji] (n) snarling old man; irascible old man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irascible \I*ras"ci*ble\, a. [L. irascibilis, fr. irasci to be
   angry, ira anger: cf. F. irascible. See {Ire}.]
   Prone to anger; easily provoked or inflamed to anger;
   choleric; irritable; as, an irascible man; an irascible
   temper or mood. -- {I*ras"ci*ble*ness}, n. -- {I*ras"ci*bly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irascible
   adj 1: quickly aroused to anger; "a hotheaded commander" [syn:
       {choleric}, {irascible}, {hotheaded}, {hot-tempered},
       {quick-tempered}, {short-tempered}]
   2: characterized by anger; "a choleric outburst"; "an irascible
     response" [syn: {choleric}, {irascible}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top