ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*instinct*

IH1 N S T IH0 NG K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: instinct, -instinct-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instinct(adj) มีชีวิตชีวา, See also: เต็มไปด้วยความมั่นใจ, โดยสัญชาตญาณ
instinct(n) สัญชาตญาณ, See also: ปฐมฌาน
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, See also: เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา,เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency, impulse
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ,เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn, innate

English-Thai: Nontri Dictionary
instinct(n) สัญชาตญาณ
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instinctสัญชาตญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instinctสัญชาตญาณ [TU Subject Heading]
Instinct (Philosophy)สัญชาตญาณ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Feeding Instinctสัณชาตญาณการกิน [การแพทย์]
Instinctสัญชาตญาณ [การแพทย์]
Instinct, Aggressiveสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย [การแพทย์]
Instinct, Basicสัญชาตญาณมูลฐาน [การแพทย์]
Instinct, Deathสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย, สัญชาตญานแห่งความตาย [การแพทย์]
Instinct, Life and Deathสัญชาตญานดำรงชีพและสัญชาตญาณแห่งความตาย [การแพทย์]
Instinct, Matingสัญชาตญาณเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Instinct, Survivalสัญชาตญานการธำรงชีพ [การแพทย์]
Instinctual Processกระบวนการทางสัญชาตญาณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's working on instinct, a deep, dark, primordial instinct.แต่มันทำงานด้วยสัญชาตญาณ สัญชาตญาณดิบ Day of the Dead (1985)
Its primitive instincts have been erased.แต่ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือ Day of the Dead (1985)
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว An American Tail (1986)
The basic instincts.สัญชาติญาณดิบ Basic Instinct (1992)
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
How will I ever cope?" You know... I think we have to dispense with the myth... that some are born with the maternal instinct... and others are not."ฉันจะรับมืออย่างไรดี " รู้ไหม ฉันว่าเรามาแชร์ความคิดเรื่องตำนาน ที่ว่าผู้หญิงบางคนเกิดมามีสัญชาติญาณความเป็นแม่ Junior (1994)
And if self-preservation is an instinct you possess, you'd better fuckin' do it and do it quick.และหากเก็บรักษาด้วยตนเองเป็นสัญชาตญาณที่คุณมี, คุณควรที่จะ fuckin 'ทำมันและทำมันได้อย่างรวดเร็ว Pulp Fiction (1994)
But I have instincts.แต่สัญชาตญาณมันบอก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
And my instincts tell me we're getting closer.ว่าเรากำลังเข้าใกล้แล้วล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Like it's damn near instinctive.สัญชาตญาณก็เช่นกัน Ghost in the Shell (1995)
An un-accounted for specimen. While I was busy obsessing about an eyelash, your instincts took us into the right direction.เป็นตัวอย่างที่แปลกมากนะครับ ขนตานั้นทำให้เราหัวปั่น สัญชาติญาณของคุณก็พาเรามาถูกทาง Gattaca (1997)
Guys, look, you just got to trust my instincts. I know we're close.เราใกล้จะเจอแล้ว Titanic (1997)
It was instinct.สัญชาตญาณน่ะ Dark Harbor (1998)
I've been seeing a lot of instinct lately.ผมเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสัญชาตญาณมาเยอะครับ Dark Harbor (1998)
But you have great instincts.แต่คุณมีสัญชาตญาณที่ดี Dark Harbor (1998)
Must have had his grande latte enema. Like so many others. I had become a slave to the Ikea nesting instinct.ไม่, คุณแค่ต้องการการนอนพักผ่อนตามธรรมชาติ Fight Club (1999)
You said my instincts were good.งาน เลี้ยงเฉลิมฉลองมีขึ้นเมื่อไร่เพค่ะ ? Anna and the King (1999)
You have good instincts for things like that?คุณมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหรอ Unbreakable (2000)
Maybe it's based on something as simple as instinct.มันอาจมีพื้นฐานมาจากสัญชาตญาณ เขาอาจไม่ได้พกอาวุธอะไรเลย Unbreakable (2000)
Well, you got the instincts for it.คุณมีสัญชาตญาณนะ Frailty (2001)
A cop's gotta have good instincts.ตำรวจต้องมีสัญชาตญาณดี Frailty (2001)
Two million years of intelligence and instinct.ความฉลาดของสายพันธ์แมลงสองล้านปี Metamorphosis (2001)
- I've been freed. - No, you're a slave to your instincts.ฉันก็แค่เป็นอิสระ ไม่ใช่หรอก นายกำลังตกอยู่ในอำนาจของสัญชาตญาณ Metamorphosis (2001)
- I'm just trusting my instincts here.-I'm just trusting my instincts here. Maid in Manhattan (2002)
The change of seasons, migration instincts.มันเปลี่ยนฤดู, อพยพตามสันชาติญาณ. Ice Age (2002)
I don't know. I like his instincts.ผมไม่ทราบว่า ฉันชอบสัญชาตญาณของเขา Showtime (2002)
Well, my finely honed instincts are telling me that he probably escaped through here.สัญชาติญาณอันเฉียบของฉัน บอกว่า... เขาจะต้องหนีออกทางนี้แน่ Inspector Gadget 2 (2003)
Heightened speed, strength, agility, the same killer instincts.ความเร็ว, ความแข็งแกร่ง และ ความคล่องตัว ที่ถูกทำให้สูงขึ้น สัญชาตญาณนักฆ่าเหมือนกัน Resident Evil: Apocalypse (2004)
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกว่า "แกได้ยินฉันพูดมั้ย ไอ้หนู" "ได้ยินครับ" Shaun of the Dead (2004)
So I followed my instincts.ชั้นก็เลยทำตามสัญชาตญาณ Mean Girls (2004)
- Instinct.- สัญชาตญาณ Saw (2004)
- Instinct?- สัญชาติญาณนี่นะ? Saw (2004)
My instincts are always rightสัญชาติญาณฉันไม่เคยพลาด Windstruck (2004)
Birds only have sexual instincts.นกอย่างฉันก็มีแค่สัญชาติญาณ สืบพันธุ์เท่านั้นแหละน่า Full House (2004)
Sexual instincts.สัญชาติญาณสืบพันธุ์ Full House (2004)
- It's a mother's instinct.- สัญชาตญาณความเป็นแม่ไง Robots (2005)
- Instinct? He left us a note:- สัญชาติญาณเหรอ เขาทิ้งโน้ตไว้ต่างหาก Robots (2005)
The jigsaw piece that I cut for my subjects was more to be a symbol that at that subject was missing something, a vital piece of the human puzzle: the survival instinct.เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเหยื่อได้เสียบางอย่างไป ตัวต่อชิ้นส่วนมนุษย์ การดิ้นรนเอาชีวิตรอด Saw II (2005)
It's my instinct that if you don't tell me where I can find this man, your life will become increasingly uncomfortable.ถ้าหากคุณไม่ยอมบอกว่า ไต้จื่อหลงอยู่ที่ไหน ผมคงต้องมารบกวนคุณอีกเรื่อยๆ House of Fury (2005)
That is instinct.การฆ่ามาก่อน Shadowless Sword (2005)
But I remember how important... the thing I forgot was, by instinct.แต่ฉันจำได้โดยสัญชาตญาณ ว่าสิ่งที่ฉันลืมไปมีความสำคัญเพียงใด Boys Over Flowers (2005)
It's his instinct.มันเป็นสัญชาตญาณของเค้า Boys Over Flowers (2005)
My body reacted instinctively.ร่างกายของฉันก็เกิดปฏิกิริยา ตามสัญชาตญาณ Boys Over Flowers (2005)
- Just trust your instincts.- แค่เชื่อในสัญชาตญานของคุณ Extreme Aggressor (2005)
You told me to trust my instincts.คุณบอกให้ฉันเชื่อในสัญชาตญาน Extreme Aggressor (2005)
Those little kids know that instinctivelyเจ้าเด็กพวกนั้นรู้โดยสัญชาตญาณ Ing (2006)
A purely instinctual creature, all desire and joy and rage.- เธอรู้เรื่องนี้มั้ย X-Men: The Last Stand (2006)
Say, buddy, not to cast aspersions on your survival instincts or nothing, but haven't mammoths pretty much gone extinct?พูดเถอะ เพื่อน ไม่ได้กล่าวหาสัญชาตญาณ การเอาชีวิตรอด หรืออะไรหรอก แต่ไม่มี แมมมอท มากเท่าไหร่ที่สูญพันธ์ Ice Age: The Meltdown (2006)
Justjump in and trust your instincts.แค่กระโดดไป และเชื่อสัญชาติญาณ Ice Age: The Meltdown (2006)
Trust your instincts. Attack the water.เชื่อสัญชาติญาณ สู้กับน้ำ Ice Age: The Meltdown (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instinctAll forms of life have an instinctive urge to survive.
instinctAnimals act on instinct.
instinctAnimals know their enemies by instinct.
instinctAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
instinctBirds have a homing instinct.
instinctBirds learn to fly by instinct.
instinctFundamental instincts will not go away.
instinctHe is possessed of a strong fighting instinct.
instinctI'm instinctively bad with children and infants.
instinctIn making a decision, I rely not on logic but on instinct.
instinctInstinct is often a poor guide.
instinctIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.
instinctLaughter is a human instinct, and when it comes to instinct, cultural barriers don't exist.
instinctShe's acting on instinct.
instinctThat is to say, a language is something that we learn and are taught, not something that we know by instinct.
instinctThe economist instinctively anticipated the current depression.
instinctThe instinct for survival is inherent in every living thing.
instinctThe instinct for survival is inherent in everyone.
instinctThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.
instinctThe protective instinct is inherent in any animal.
instinctTo be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts.
instinctWhen you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาติญาณ(n) instinct
โดยสัญชาตญาณ(adv) instinctively, Syn. ตามสัญชาตญาณ, Example: พฤติการณ์ของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปโดยสัญชาตญาณ แต่เป็นไปโดยมีระเบียบแบบแผน, Thai Definition: อย่างมีมาแต่กำเนิด, อย่างมีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน
สัญชาตญาณ(n) instinct, Syn. สัญชาตเวค, Example: มนุษย์จะไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นจากสัญชาตญาณบางอย่างได้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ตนต้องการกระทำ, Thai Definition: ความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดของคนและสัตว์ ทำให้มีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน
ปฐมฌาน(n) first stage of Buddhist meditation, See also: primary instincts, first absorption, initial stage of instinct, Syn. ฌานเบื้องต้น, Example: องค์ของสมาธิอันดับแรกเรียกว่าปฐมฌาน, Thai Definition: ฌานเบื้องต้น ได้แก่ ฌานที่ 1 มีองค์ 5 คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสัญชาตญาณ[dōi sanchāttayān] (adv) EN: instinctively  FR: par instinct ; instinctivement
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [m]
มัว[mūa] (x) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague  FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
สัญชาต-[sanchāt-] (pref, (adj)) EN: natural  FR: inné ; instinctif ; naturel ; spontané
สัญชาตญาณ[sanchāttayān] (n) EN: instinct ; intuition  FR: instinct [m] ; intuition [f]
สัญชาตญาณดิบ[sanchāttayān dip] (n, exp) EN: instinct animal  FR: instinct animal [m]
สัญชาตญาณมืด[sanchāttayān meūt] (n, exp) EN: raw instinct  FR: instinct brut [m]
สันดาน[sandān] (n) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality  FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
สันดาน[sandān] (n) EN: bad instincts ; bad character
สันดานดิบ[sandān dip] (n) EN: raw instincts
ธาตุแท้[thāt thaē] (n, exp) EN: nature ; essence ; reality ; substance ; essential character ; instinct quality ; very nature  FR: nature [f] ; essence [f] ; substance [f] ; réalité [f] ; qualité intrinsèque [f] ; nature réelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTINCT IH1 N S T IH0 NG K T
INSTINCTS IH1 N S T IH0 NG K T S
INSTINCTIVE IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V
INSTINCTIVELY IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instinct (n) ˈɪnstɪŋkt (i1 n s t i ng k t)
instinct (j) ˌɪnstˈɪŋkt (i2 n s t i1 ng k t)
instincts (n) ˈɪnstɪŋkts (i1 n s t i ng k t s)
instinctive (j) ˈɪnstˈɪŋktɪv (i1 n s t i1 ng k t i v)
instinctively (a) ˈɪnstˈɪŋktɪvliː (i1 n s t i1 ng k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本能[běn néng, ㄅㄣˇ ㄋㄥˊ, ] instinct, #9,919 [Add to Longdo]
本性[běn xìng, ㄅㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, ] natural instincts; nature; inherent quality, #11,522 [Add to Longdo]
语感[yǔ gǎn, ㄩˇ ㄍㄢˇ, / ] a feel for language; instinctive undertanding, #44,984 [Add to Longdo]
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, ] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense, #256,351 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerspitzengefühl {n} | Fingerspitzengefühle {pl}sure instinct | sure instincts [Add to Longdo]
Geschlechtstrieb {m} | abnormer Geschlechtstrieb des Mannessexual instinct | satyriasis [Add to Longdo]
Instinkt {n} | Instinkte {pl}instinct | instincts [Add to Longdo]
Mutterinstinkt {m}maternal instinct [Add to Longdo]
Natürlichkeit {f}instinctiveness [Add to Longdo]
Selbsterhaltungstrieb {m}instinct of self-preservation [Add to Longdo]
Spieltrieb {m}play instinct [Add to Longdo]
Urinstinkt {m} | Urinstinkte {pl}basic instinct | basic instincts; caveman instincts [Add to Longdo]
instinktiv; instinktmäßiginstinctive; instinctual [Add to Longdo]
instinktiv {adv}instinctively [Add to Longdo]
unwillkürlich {adj}spontaneous; instinctive [Add to Longdo]
unwillkürlich {adv}spontaneously; instinctively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスティンクト[insuteinkuto] (n) instinct [Add to Longdo]
横並び現象[よこならびげんしょう, yokonarabigenshou] (n) herd instincts [Add to Longdo]
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
画心[がしん, gashin] (n) artistic instinct [Add to Longdo]
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp,v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head [Add to Longdo]
帰巣[きそう;きすう(ik), kisou ; kisuu (ik)] (n) homing (instinct) [Add to Longdo]
帰巣性[きそうせい, kisousei] (n) homing instinct [Add to Longdo]
帰巣本能[きそうほんのう, kisouhonnou] (n) homing instinct [Add to Longdo]
句心[くごころ, kugokoro] (n) poetic instinct; taste for haiku [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]
女心[おんなごころ, onnagokoro] (n) woman's heart; female instincts or psychology [Add to Longdo]
商売柄[しょうばいがら, shoubaigara] (n-t) nature of one's business; business instinct [Add to Longdo]
人性[じんせい, jinsei] (n) human nature; instinct; humanity; humanism [Add to Longdo]
性本能[せいほんのう, seihonnou] (n) sex instinct [Add to Longdo]
生存本能[せいぞんほんのう, seizonhonnou] (n) survival instinct [Add to Longdo]
男心[おとこごころ, otokogokoro] (n) male instincts; male frivolity [Add to Longdo]
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n,vs,adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P) [Add to Longdo]
母性本能[ぼせいほんのう, boseihonnou] (n) maternal instinct [Add to Longdo]
本能[ほんのう, honnou] (n,adj-no) instinct; (P) [Add to Longdo]
本能的[ほんのうてき, honnouteki] (adj-na) instinctive; instinctual [Add to Longdo]
羝羊[ていよう, teiyou] (n) (1) (obsc) ram (sheep); (2) used to liken one to someone who lives their life by instinct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In*stinct"\, a. [L. instinctus, p. p. of instinguere
   to instigate, incite; cf. instigare to instigate. Cf.
   {Instigate}, {Distinguish}.]
   Urged or stimulated from within; naturally moved or impelled;
   imbued; animated; alive; quick; as, birds instinct with life.
   [1913 Webster]
 
      The chariot of paternal deity . . .
      Itself instinct with spirit, but convoyed
      By four cherubic shapes.         --Milton.
   [1913 Webster]
 
      A noble performance, instinct with sound principle.
                          --Brougham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In"stinct\ ([i^]n"st[i^][ng]kt), n. [L. instinctus
   instigation, impulse, fr. instinguere to instigate: cf. F.
   instinct. See {Instinct}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Natural inward impulse; unconscious, involuntary, or
    unreasoning prompting to any mode of action, whether
    bodily, or mental, without a distinct apprehension of the
    end or object to be accomplished.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is a propensity prior to experience, and
       independent of instructions.     --Paley.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is a blind tendency to some mode of
       action, independent of any consideration, on the
       part of the agent, of the end to which the action
       leads.                --Whately.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is an agent which performs blindly and
       ignorantly a work of intelligence and knowledge.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       By a divine instinct, men's minds mistrust
       Ensuing dangers.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Specif., the natural, unreasoning, impulse by
    which an animal is guided to the performance of any
    action, without thought of improvement in the method.
    [1913 Webster]
 
       The resemblance between what originally was a habit,
       and an instinct becomes so close as not to be
       distinguished.            --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   3. A natural aptitude or knack; a predilection; as, an
    instinct for order; to be modest by instinct.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In*stinct"\ ([i^]n*st[i^][ng]kt"), v. t.
   To impress, as an animating power, or instinct. [Obs.]
   --Bentley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instinct
   adj 1: (followed by `with')deeply filled or permeated; "imbued
       with the spirit of the Reformation"; "words instinct with
       love"; "it is replete with misery" [syn: {instinct(p)},
       {replete(p)}]
   n 1: inborn pattern of behavior often responsive to specific
      stimuli; "the spawning instinct in salmon"; "altruistic
      instincts in social animals" [syn: {instinct}, {inherent
      aptitude}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 instinct /ɛ̃stɛ̃/ 
  instinct

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 instinct /instiŋkt/
  instinct

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top